Fiziksel tespit uygulama ve değerlendirme ölçeği geliştirme

Araştırma, hemşirelerin fiziksel tespit uygulama ve değerlendirmelerine
yönelik davranışlarını belirlemek için bir ölçek geliştirmek, geliştirilen ölçeğin
geçerlik ve güvenirliğini saptamak amacıyla metodolojik tipte planlanmış ve
uygulanmıştır.
Araştırmanın evrenini, İzmir iline bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesinde
çalışan tüm hemşireler (N=723) oluşturmuştur. Evrenin tümü araştırmaya dahil edilip
örneklem seçimine gidilmemiştir. Araştırma, katılmayı kabul eden 302 hemşire ile
yürütülmüştür ve verilerin değerlendirmesi toplam 302 anket üzerinden yapılmıştır.
Araştırmanın verilerinin toplanmasında, "Hemşire Tanıtım Formu” ve
“Fiziksel Tespit Uygulama ve Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır.
Fiziksel Tespit Uygulama ve Değerlendirme Ölçeği, uygulama ve
değerlendirme alt boyutu olmak üzere iki ayrı boyutta geliştirilmiştir. Literatürde
fiziksel tespit ile ilgili pek çok araştırma ve ölçek incelenmiş olup uygulama alt
boyutuna ilişkin 24 madde, değerlendirme alt boyutuna ilişkin ise 28 madde olmak
üzere toplam 52 maddeden oluşan Fiziksel Tespit Uygulama ve Değerlendirme
Ölçeği aday formu geliştirilmiştir. Kapsam geçerliliği için Lawshe tekniği
kullanılmış ve yapılan 10 uzman değerlendirmesi sonrasında uygulama alt boyutuna
ilişkin 37 madde ve değerlendirme alt boyutuna ilişkin 20 madde olmak üzere toplam
57 maddeden oluşan ölçek formu oluşturulmuştur. Bu ölçek formunun tüm
örnekleme uygulanmasından sonra yapılan geçerlik ve güvenirlik değerlendirmeleri
sonucunda uygulama alt boyutuna ilişkin 1 madde ve değerlendirme alt boyutuna
ilişkin 1 maddenin çıkartılması ile Fiziksel Tespit Uygulama ve Değerlendirme
Ölçeği'nin 55 maddeden oluşmasına karar verilmiştir.
74
Fiziksel Tespit Uygulama ve Değerlendirme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik
çalışmasında Kapsam Geçerlik İndeksi (KGİ )uygulama alt boyutu için 0.89,
değerlendirme alt boyutu için ise 0.87 bulunmuştur. İç tutarlılığı belirleyen Cronbach
Alpha katsayısı 0.96, uygulama alt boyutuna ait ön-test ile son-test arasındaki
tutarlılığı belirleyen korelasyon katsayısı 0.98, değerlendirme alt boyutuna ait
korelasyon katsayısı ise 0.98 olarak bulunmuştur.
Ölçekteki maddelerin her biri “Kesinlikle Katılmıyorum (1)’den,“Tamamen
Katılıyorum (5)’e doğru olacak biçimde 5’li likert şeklinde düzenlenmiştir. Ölçekten
elde edilecek en yüksek puan “275”, en düşük puan “55”dir. Ölçeğin uygulama alt
boyutundan alınacak en yüksek puan “180”, en düşük puan “36”dır. Ölçeğin
değerlendirme alt boyutundan alınacak en yüksek puan “95”, en düşük puan ''19’'dur.
Ölçekten alınan puanın yükselmesi, hemşirelerin fiziksel tespit uygulama ve
değerlendirmeye ilişkin davranışlarının olumlu olduğunu göstermektedir.
Bu veriler doğrultusunda, “Fiziksel Tespit Uygulama ve Değerlendirme
Ölçeği”nin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlenmiştir.

Erişime Açık
Görüntülenme
27
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
1
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
14 Haziran 2024 05:28
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Fiziksel tespit uygulama ve değerlendirme ölçeği geliştirme
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
Altunkeser, Ezgi Bulut
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
Esra Akın KORHAN
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tür
(dc.type)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Araştırma, hemşirelerin fiziksel tespit uygulama ve değerlendirmelerine yönelik davranışlarını belirlemek için bir ölçek geliştirmek, geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini saptamak amacıyla metodolojik tipte planlanmış ve uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini, İzmir iline bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan tüm hemşireler (N=723) oluşturmuştur. Evrenin tümü araştırmaya dahil edilip örneklem seçimine gidilmemiştir. Araştırma, katılmayı kabul eden 302 hemşire ile yürütülmüştür ve verilerin değerlendirmesi toplam 302 anket üzerinden yapılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında, "Hemşire Tanıtım Formu” ve “Fiziksel Tespit Uygulama ve Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Fiziksel Tespit Uygulama ve Değerlendirme Ölçeği, uygulama ve değerlendirme alt boyutu olmak üzere iki ayrı boyutta geliştirilmiştir. Literatürde fiziksel tespit ile ilgili pek çok araştırma ve ölçek incelenmiş olup uygulama alt boyutuna ilişkin 24 madde, değerlendirme alt boyutuna ilişkin ise 28 madde olmak üzere toplam 52 maddeden oluşan Fiziksel Tespit Uygulama ve Değerlendirme Ölçeği aday formu geliştirilmiştir. Kapsam geçerliliği için Lawshe tekniği kullanılmış ve yapılan 10 uzman değerlendirmesi sonrasında uygulama alt boyutuna ilişkin 37 madde ve değerlendirme alt boyutuna ilişkin 20 madde olmak üzere toplam 57 maddeden oluşan ölçek formu oluşturulmuştur. Bu ölçek formunun tüm örnekleme uygulanmasından sonra yapılan geçerlik ve güvenirlik değerlendirmeleri sonucunda uygulama alt boyutuna ilişkin 1 madde ve değerlendirme alt boyutuna ilişkin 1 maddenin çıkartılması ile Fiziksel Tespit Uygulama ve Değerlendirme Ölçeği'nin 55 maddeden oluşmasına karar verilmiştir. 74 Fiziksel Tespit Uygulama ve Değerlendirme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmasında Kapsam Geçerlik İndeksi (KGİ )uygulama alt boyutu için 0.89, değerlendirme alt boyutu için ise 0.87 bulunmuştur. İç tutarlılığı belirleyen Cronbach Alpha katsayısı 0.96, uygulama alt boyutuna ait ön-test ile son-test arasındaki tutarlılığı belirleyen korelasyon katsayısı 0.98, değerlendirme alt boyutuna ait korelasyon katsayısı ise 0.98 olarak bulunmuştur. Ölçekteki maddelerin her biri “Kesinlikle Katılmıyorum (1)’den,“Tamamen Katılıyorum (5)’e doğru olacak biçimde 5’li likert şeklinde düzenlenmiştir. Ölçekten elde edilecek en yüksek puan “275”, en düşük puan “55”dir. Ölçeğin uygulama alt boyutundan alınacak en yüksek puan “180”, en düşük puan “36”dır. Ölçeğin değerlendirme alt boyutundan alınacak en yüksek puan “95”, en düşük puan ''19’'dur. Ölçekten alınan puanın yükselmesi, hemşirelerin fiziksel tespit uygulama ve değerlendirmeye ilişkin davranışlarının olumlu olduğunu göstermektedir. Bu veriler doğrultusunda, “Fiziksel Tespit Uygulama ve Değerlendirme Ölçeği”nin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlenmiştir.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2017-05-04T07:58:17Z
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2017-05-04
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2016
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Fiziksel tespit
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Physical restraints
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Uygulama
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Application
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Değerlendirme
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Evaluation
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/663
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms