Tip 1 diyabetli hastalarda hipoglisemi korkusunun incelenmesi

Amaç: Bu çalışma; Tip 1 diyabetli hastalardaki hipoglisemi korkusunu incelemek amacıyla yapılmıştır.
Materyal ve Metot: Verilerin Toplanması/Anketlerin Diyabetli Bireylere Uygulanması- Mart-Mayıs/2016 tarihleri arasında İzmir ilindeki bir Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Diyabet Polikliniği’nde gerçekleştirildi. Veri toplama aracı olarak ‘Diyabetli Birey Tanılama Formu’ ve ‘Hipoglisemi Korku Ölçeği (HFS)’ kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan Tip 1 diyabetli bireylerin %60’ı kadın, %46’sı evlidir. Diyabetli bireyler, %58’i ekonomik durumlarını orta olarak belirtirken, %34’ü kötü olduğunu söylemişlerdir. Çalışmaya katılan Tip 1 diyabetli bireylerin yaş ortalaması 29.5 (± 10.04) olarak bulunmuştur. Çalışmaya katılan grubun %80’i tedavi şekli olarak insülin kalemini, %20’si ise insülin pompasını ve tamamı da insülin tedavisini kendi gerçekleştirmektedir. Çoklu işaretleme yapılabilen diyabet eğitiminin nere(ler)den alındığına dair soruda en yüksek oran %84 ile eğitimin hemşirelerden alındığını göstermektedir. Çalışmaya katılan Tip 1 diyabetli bireylerin ortalama HbA1c değeri ise % 8.4 olarak bulunmuştur. Çalışmaya katılan Tip 1 diyabetli bireylerin ölçekten aldıkları ortalama puan 1.915 (± 0.79) olarak bulunmuştur.
Buna göre kadınların HKÖ puan ortalamasının, erkeklerden daha yüksek çıktığı istatistiksel olarak kanıtlanmıştır. Evli olanların HKÖ puan ortalamasının, bekar olanlara göre daha yüksek çıktığı istatistiksel olarak kanıtlanmıştır. İnsülin kalemi kullananların HKÖ puan ortalaması, insülin pompası kullananlara göre daha düşük çıkmıştır. Diyabet komplikasyonu olanların HKÖ-Davranış alt ölçeğinden elde edilen puan medyanları, komplikasyon olmayanlara göre %95 güvenle daha yüksek
58
çıkmıştır. (p=0.059<α=0.10). Kullanılan insülin şekline göre insülin kalemi kullananların, insülin pompası kullananlara göre HKÖ-Kaygı alt ölçeğinden elde edilen puan meydanları %95 güvenle daha düşük çıkmıştır (p=0.006<α=0.05).
Sonuç: Çalışmaya katılan tüm Tip 1 diyabetli bireylerin hipoglisemi korkusu ölçeğine (HKÖ) ilişkin elde edilen verilerde bireylerin ölçekten aldıkları en düşük ortalama değer 0.188 (± 0.79) iken en yüksek değer 3.781 (± 0.79) olarak elde edilmiştir. Ölçekten alınan ortalama ise 1.915 (± 0.79) olarak bulunmuştur.

Erişime Açık
Görüntülenme
17
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
1
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:10
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Tip 1 diyabetli hastalarda hipoglisemi korkusunun incelenmesi
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
Ertaş, Pervin Kaçtı
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
Elif ÜNSAL AVDAL
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tür
(dc.type)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Bu çalışma; Tip 1 diyabetli hastalardaki hipoglisemi korkusunu incelemek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metot: Verilerin Toplanması/Anketlerin Diyabetli Bireylere Uygulanması- Mart-Mayıs/2016 tarihleri arasında İzmir ilindeki bir Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Diyabet Polikliniği’nde gerçekleştirildi. Veri toplama aracı olarak ‘Diyabetli Birey Tanılama Formu’ ve ‘Hipoglisemi Korku Ölçeği (HFS)’ kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan Tip 1 diyabetli bireylerin %60’ı kadın, %46’sı evlidir. Diyabetli bireyler, %58’i ekonomik durumlarını orta olarak belirtirken, %34’ü kötü olduğunu söylemişlerdir. Çalışmaya katılan Tip 1 diyabetli bireylerin yaş ortalaması 29.5 (± 10.04) olarak bulunmuştur. Çalışmaya katılan grubun %80’i tedavi şekli olarak insülin kalemini, %20’si ise insülin pompasını ve tamamı da insülin tedavisini kendi gerçekleştirmektedir. Çoklu işaretleme yapılabilen diyabet eğitiminin nere(ler)den alındığına dair soruda en yüksek oran %84 ile eğitimin hemşirelerden alındığını göstermektedir. Çalışmaya katılan Tip 1 diyabetli bireylerin ortalama HbA1c değeri ise % 8.4 olarak bulunmuştur. Çalışmaya katılan Tip 1 diyabetli bireylerin ölçekten aldıkları ortalama puan 1.915 (± 0.79) olarak bulunmuştur. Buna göre kadınların HKÖ puan ortalamasının, erkeklerden daha yüksek çıktığı istatistiksel olarak kanıtlanmıştır. Evli olanların HKÖ puan ortalamasının, bekar olanlara göre daha yüksek çıktığı istatistiksel olarak kanıtlanmıştır. İnsülin kalemi kullananların HKÖ puan ortalaması, insülin pompası kullananlara göre daha düşük çıkmıştır. Diyabet komplikasyonu olanların HKÖ-Davranış alt ölçeğinden elde edilen puan medyanları, komplikasyon olmayanlara göre %95 güvenle daha yüksek 58 çıkmıştır. (p=0.059<α=0.10). Kullanılan insülin şekline göre insülin kalemi kullananların, insülin pompası kullananlara göre HKÖ-Kaygı alt ölçeğinden elde edilen puan meydanları %95 güvenle daha düşük çıkmıştır (p=0.006<α=0.05). Sonuç: Çalışmaya katılan tüm Tip 1 diyabetli bireylerin hipoglisemi korkusu ölçeğine (HKÖ) ilişkin elde edilen verilerde bireylerin ölçekten aldıkları en düşük ortalama değer 0.188 (± 0.79) iken en yüksek değer 3.781 (± 0.79) olarak elde edilmiştir. Ölçekten alınan ortalama ise 1.915 (± 0.79) olarak bulunmuştur.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
03.05.2017
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2017-05-03
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2016
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Tip 1 diyabet
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Type 1 diabetes
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hypoglycemia
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hipoglisemi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hipoglisemi korkusu
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Fear of hypoglycemia
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/656
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms