Toplu pazarlık süreçlerinde stres yönetimi kapsamında yaklaşımların incelenmesi

Bu tezin temel amacı, İzmir ilinde yer alan sendikalar çerçevesinde toplu pazarlık süreçlerinde stres yönetimi kapsamında sendika üyelerinin algılarının belirlenmesidir. Çalışmanın temel çıkış noktası, yoğun faaliyetler çerçevesinde gerçekleşen toplu pazarlık süreçlerinin tarafların beklenti ve çıkarları kapsamında yoğun stres süreçlerini içerdiğinin bunun yanı sıra stresi düşürücü yaklaşımların yönetim mantığı içinde tarafların bakış açıları ile ortaya konulmasıdır. Çalışmanın kuramsal çerçevesinde; ilk olarak endüstri ilişkileri, sendikalar ve toplu pazarlık süreçleri; ikinci olarak stres konusu, stresin aşamaları, stresin nedenleri ve sonuçları sınıflandırılarak incelenmiştir. Çalışmanın uygulamaya yönelik aşamasında ise; kuramsal boyuta uygun çerçevede bir anket formu hazırlanmış ve İzmir ilindeki sendikalarda uygulanmıştır. 423 bireye uygulanan anket verilerine yönelik olarak SPSS yazılımı kullanılarak istatistiksel analizler yapılmıştır. Bu bağlamda, temel olarak tanımlayıcı istatistikler, faktör analizi, evren ortalamasına dayalı t testi, bağımsız iki örnek t testi, Mann-Whitney U testi, tek yönlü-tek değişkenli varsyans analizi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Ölçüm aracında yer alan 27 önerme faktör analizi sonucu 5 temel faktör altında toplanmıştır. Ortaya çıkan 5 faktör ve içerdikleri önermeler bağımlı değişken; yaş, cinsiyet, eğitim durumu, alan (başkan, başkan yardımcısı, sekreter, diğer) ve deneyim süresi, kişilik yapısı, mesleki memnuniyet düzeyi, meslekteki stres düzeyi, sendikalı olmanın stresinizi düşürmedeki etkisi, sendikalı olma/olmama kapsamında bireysel stresin yüksekliği, toplu pazarlık süreçlerinde stres düzeyi, işverenin sendikalaşmaya karşı tutumuna göre stres düzeyi, toplu pazarlık süreçlerinde performans yüksekliği için stres düzeyi, toplu pazarlık süreçlerinde stresin yüksek olduğu aşamalar, toplu pazarlık konularında stresliden daha az stresliye doğru sıralama, daha stresli olan hak uyuşmazlık türü ve daha stresli olan uyuşmazlık çözüm yöntemi bağımsız değişkenler olarak kabul edilmiştir. İstatistiksel analizler bu çerçevede gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel analiz sonuçlarına göre ankete katılan sendika üyelerinin toplu pazarlık süreçlerinde çeşitli düzeylerde yoğun bir stres yaşadıkları, bu kapsamda hangi yönetsel yaklaşımların stresin düşürülmesinde etkili olduğunun farkındalığı belirlenmiştir. Bu bağlamda tez çalışması sonucunda bulgular çerçevesinde ortaya konulan yorumlar, toplu pazarlık süreçlerinde bilimsel açıdan stresin yönetilmesine katkı sağlayacaktır.

Erişime Açık
Görüntülenme
3
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
1
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:10
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Toplu pazarlık süreçlerinde stres yönetimi kapsamında yaklaşımların incelenmesi
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
Özbey, Dilek Akar
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
Nezih METİN ÖZMUTAF
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tür
(dc.type)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Bu tezin temel amacı, İzmir ilinde yer alan sendikalar çerçevesinde toplu pazarlık süreçlerinde stres yönetimi kapsamında sendika üyelerinin algılarının belirlenmesidir. Çalışmanın temel çıkış noktası, yoğun faaliyetler çerçevesinde gerçekleşen toplu pazarlık süreçlerinin tarafların beklenti ve çıkarları kapsamında yoğun stres süreçlerini içerdiğinin bunun yanı sıra stresi düşürücü yaklaşımların yönetim mantığı içinde tarafların bakış açıları ile ortaya konulmasıdır. Çalışmanın kuramsal çerçevesinde; ilk olarak endüstri ilişkileri, sendikalar ve toplu pazarlık süreçleri; ikinci olarak stres konusu, stresin aşamaları, stresin nedenleri ve sonuçları sınıflandırılarak incelenmiştir. Çalışmanın uygulamaya yönelik aşamasında ise; kuramsal boyuta uygun çerçevede bir anket formu hazırlanmış ve İzmir ilindeki sendikalarda uygulanmıştır. 423 bireye uygulanan anket verilerine yönelik olarak SPSS yazılımı kullanılarak istatistiksel analizler yapılmıştır. Bu bağlamda, temel olarak tanımlayıcı istatistikler, faktör analizi, evren ortalamasına dayalı t testi, bağımsız iki örnek t testi, Mann-Whitney U testi, tek yönlü-tek değişkenli varsyans analizi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Ölçüm aracında yer alan 27 önerme faktör analizi sonucu 5 temel faktör altında toplanmıştır. Ortaya çıkan 5 faktör ve içerdikleri önermeler bağımlı değişken; yaş, cinsiyet, eğitim durumu, alan (başkan, başkan yardımcısı, sekreter, diğer) ve deneyim süresi, kişilik yapısı, mesleki memnuniyet düzeyi, meslekteki stres düzeyi, sendikalı olmanın stresinizi düşürmedeki etkisi, sendikalı olma/olmama kapsamında bireysel stresin yüksekliği, toplu pazarlık süreçlerinde stres düzeyi, işverenin sendikalaşmaya karşı tutumuna göre stres düzeyi, toplu pazarlık süreçlerinde performans yüksekliği için stres düzeyi, toplu pazarlık süreçlerinde stresin yüksek olduğu aşamalar, toplu pazarlık konularında stresliden daha az stresliye doğru sıralama, daha stresli olan hak uyuşmazlık türü ve daha stresli olan uyuşmazlık çözüm yöntemi bağımsız değişkenler olarak kabul edilmiştir. İstatistiksel analizler bu çerçevede gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel analiz sonuçlarına göre ankete katılan sendika üyelerinin toplu pazarlık süreçlerinde çeşitli düzeylerde yoğun bir stres yaşadıkları, bu kapsamda hangi yönetsel yaklaşımların stresin düşürülmesinde etkili olduğunun farkındalığı belirlenmiştir. Bu bağlamda tez çalışması sonucunda bulgular çerçevesinde ortaya konulan yorumlar, toplu pazarlık süreçlerinde bilimsel açıdan stresin yönetilmesine katkı sağlayacaktır.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
25.04.2017
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2017-04-25
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2015
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Endüstri ilişkileri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Industrial relations
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Toplu pazarlık
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Collective bargaining
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sendikalar
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Unions
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Stes ve stres yönetimi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Stress and stress management
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/603
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms