Çandarlı Körfezi (Aliağa, Yenişakran kıyıları) kıyısal ekosisteminde dağılım gösteren prosobranchia (gastropoda, mollusca) türleri

ÇANDARLI KÖRFEZĠ (ALĠAĞA, YENĠġAKRAN KIYILARI) KIYISAL EKOSĠSTEMĠNDE DAĞILIM GÖSTEREN PROSOBRANCHIA (GASTROPODA, MOLLUSCA) TÜRLERĠ
ÖZET
Bu çalıĢma Çandarlı Körfezi kıyısal ekosisteminde dağılım gösteren Prosobranchia (Gastropoda) türlerini belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu amaçla, denizel örneklemeler Nisan 2013-ġubat 2014 tarihleri arasında, araĢtırma bölgesinde belirlenen 9 istasyondan ve 0,5-5m derinlikler arasındaki çeĢitli biyotoplardan mevsimsel olarak alınmıĢtır. AraĢtırma sonunda, 4 ordo ve 27 familyaya ait 54 gastropod türü ile bu türlere ait toplam 7994 birey tespit edilmiĢtir. Tespit edilen familyalar içerisinde Rissoidea en fazla türe (9 tür) sahip olup, bunu sırasıyla 8 tür ile Trochidae, 3‟er tür ile Cerithiidae, Triphoridae ve Nassaridae familyaları takip etmiĢtir. Elde edilen 54 tür içerisinde en baskın tür 3921 birey ile Bittium reticulatum (%49) olup, bunu 814 bireyle Rissoa membranacea (%10), 618 bireyle Rissoa splendida (%8) ve 350 bireyle Phorcus turbinatus (%4) türleri takip etmiĢtir. Ayrıca çalıĢmada saptanan tür ve bireylerin dağılımları ve ekolojik özellikleri de ele alınmıĢ olup, çeĢitli istatistiksel analizler yapılmıĢtır. Yine çalıĢma boyunca elde edilen sonuçlar çeĢitli grafik veya dendrogramlar oluĢturularak önceki çalıĢmalar ile yorumlanmaya çalıĢılmıĢtır. Anahtar Kelimeler: Gastropoda, Prosobranchia, Mollusca, Çandarlı Körfezi, Ege Denizi

Erişime Açık
Görüntülenme
21
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
1
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:10
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Çandarlı Körfezi (Aliağa, Yenişakran kıyıları) kıyısal ekosisteminde dağılım gösteren prosobranchia (gastropoda, mollusca) türleri
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
Aksoy, Özlem
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
Mehmet ÇULHA
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Tür
(dc.type)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
ÇANDARLI KÖRFEZĠ (ALĠAĞA, YENĠġAKRAN KIYILARI) KIYISAL EKOSĠSTEMĠNDE DAĞILIM GÖSTEREN PROSOBRANCHIA (GASTROPODA, MOLLUSCA) TÜRLERĠ ÖZET Bu çalıĢma Çandarlı Körfezi kıyısal ekosisteminde dağılım gösteren Prosobranchia (Gastropoda) türlerini belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu amaçla, denizel örneklemeler Nisan 2013-ġubat 2014 tarihleri arasında, araĢtırma bölgesinde belirlenen 9 istasyondan ve 0,5-5m derinlikler arasındaki çeĢitli biyotoplardan mevsimsel olarak alınmıĢtır. AraĢtırma sonunda, 4 ordo ve 27 familyaya ait 54 gastropod türü ile bu türlere ait toplam 7994 birey tespit edilmiĢtir. Tespit edilen familyalar içerisinde Rissoidea en fazla türe (9 tür) sahip olup, bunu sırasıyla 8 tür ile Trochidae, 3‟er tür ile Cerithiidae, Triphoridae ve Nassaridae familyaları takip etmiĢtir. Elde edilen 54 tür içerisinde en baskın tür 3921 birey ile Bittium reticulatum (%49) olup, bunu 814 bireyle Rissoa membranacea (%10), 618 bireyle Rissoa splendida (%8) ve 350 bireyle Phorcus turbinatus (%4) türleri takip etmiĢtir. Ayrıca çalıĢmada saptanan tür ve bireylerin dağılımları ve ekolojik özellikleri de ele alınmıĢ olup, çeĢitli istatistiksel analizler yapılmıĢtır. Yine çalıĢma boyunca elde edilen sonuçlar çeĢitli grafik veya dendrogramlar oluĢturularak önceki çalıĢmalar ile yorumlanmaya çalıĢılmıĢtır. Anahtar Kelimeler: Gastropoda, Prosobranchia, Mollusca, Çandarlı Körfezi, Ege Denizi
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
24.04.2017
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2017-04-24
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2016
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Mühendislik_Su ürünleri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Çandarlı Körfezi_İzmir_Türkiye
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yumuşakça
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Gastropoda
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Mollusca Filum
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/587
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms