Çandarlı Körfezi kıyısal ekosisteminde dağılım gösteren Syngnathus Abaster Risso, 1827 türünün üreme özelliklerinin belirlenmesi

ÇANDARLI KÖRFEZĠ KIYISAL EKOSĠSTEMĠNDE DAĞILIM GÖSTEREN Syngnathus abaster RISSO, 1827 TÜRÜNÜN ÜREME ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ
ÖZET

Nisan 2013-Mart 2014 tarihleri arasında Çandarlı Körfezi‟nde mevsimsel olarak gerçekleĢtirilen çalıĢmada; 4 istasyondan 15 dakikalık tül ığrıp çekimleri sonucu Syngnathus abaster türüne ait 185 birey incelenmiĢtir. Örneklerin total boy ve ağırlık ölçümleri ile cinsiyet tayinleri yapılmıĢtır. DiĢi bireylere ait ovaryumların olgunluk safhaları Holden and Raitt (1974)‟e göre belirlenmiĢtir. Tüm bireylerin 94 adedi (50.81%) diĢi, 79 adedi (42.70%) erkek, 12 adedi (6.49%) ımmature olarak belirlenmiĢtir. DiĢi erkek oranı 1:0.84‟dür. DiĢi, erkek ve immatur bireylerde ortalama boy değerleri sırasıyla; 111.5±7.35, 109.9±11.08, 79.8±5.30 mm‟dir. Gonadosomatik indeks (%GSI) değerleri incelendiğinde; türün üreme dönemi ilkbahar ve yaz mevsimleri olarak saptanmıĢtır. DiĢi bireylerin ovaryumlarında olgunlaĢmakta olan (çap: 0.61-1.20 mm), olgun (çap: 1.21-1.70) ve hidrate oositler (çap: 1.71-2.10 mm) olmak üzere 3 grup tespit edilmiĢtir. Hamile erkeklerin keselerindeki yumurta sayısı ortalama 48 (ortalama±s.d=48±14.09 yumurta, 23-78 yumurta)‟dir. Hidrate oosit-total boy iliĢkisi; y=0.8651x-84.332 (n=14, r²= 0.64), hamile erkeklerin keselerindeki yumurta sayısı-total boy iliĢkisi y=1.0168x-67,715 (n=33, r2=0.58).

Erişime Açık
Görüntülenme
17
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
1
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:10
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Çandarlı Körfezi kıyısal ekosisteminde dağılım gösteren Syngnathus Abaster Risso, 1827 türünün üreme özelliklerinin belirlenmesi
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
Tatarhan, Gözde Ekin
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
Mehmet ÇULHA
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Tür
(dc.type)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
ÇANDARLI KÖRFEZĠ KIYISAL EKOSĠSTEMĠNDE DAĞILIM GÖSTEREN Syngnathus abaster RISSO, 1827 TÜRÜNÜN ÜREME ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ ÖZET Nisan 2013-Mart 2014 tarihleri arasında Çandarlı Körfezi‟nde mevsimsel olarak gerçekleĢtirilen çalıĢmada; 4 istasyondan 15 dakikalık tül ığrıp çekimleri sonucu Syngnathus abaster türüne ait 185 birey incelenmiĢtir. Örneklerin total boy ve ağırlık ölçümleri ile cinsiyet tayinleri yapılmıĢtır. DiĢi bireylere ait ovaryumların olgunluk safhaları Holden and Raitt (1974)‟e göre belirlenmiĢtir. Tüm bireylerin 94 adedi (50.81%) diĢi, 79 adedi (42.70%) erkek, 12 adedi (6.49%) ımmature olarak belirlenmiĢtir. DiĢi erkek oranı 1:0.84‟dür. DiĢi, erkek ve immatur bireylerde ortalama boy değerleri sırasıyla; 111.5±7.35, 109.9±11.08, 79.8±5.30 mm‟dir. Gonadosomatik indeks (%GSI) değerleri incelendiğinde; türün üreme dönemi ilkbahar ve yaz mevsimleri olarak saptanmıĢtır. DiĢi bireylerin ovaryumlarında olgunlaĢmakta olan (çap: 0.61-1.20 mm), olgun (çap: 1.21-1.70) ve hidrate oositler (çap: 1.71-2.10 mm) olmak üzere 3 grup tespit edilmiĢtir. Hamile erkeklerin keselerindeki yumurta sayısı ortalama 48 (ortalama±s.d=48±14.09 yumurta, 23-78 yumurta)‟dir. Hidrate oosit-total boy iliĢkisi; y=0.8651x-84.332 (n=14, r²= 0.64), hamile erkeklerin keselerindeki yumurta sayısı-total boy iliĢkisi y=1.0168x-67,715 (n=33, r2=0.58).
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
24.04.2017
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2017-04-24
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2016
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Su ürünleri - araştırma
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Kıyısal ekosistemler - Syngnathus Abaster Risso
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/579
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms