Çocuk ve Adölesanlarda Obezite ve Beslenme Durumu ile Böbrek ve Karaciğer Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Amaç: Bu araştırmanın amacı fazla kilolu ve obez çocuk ve adölesanlarda obezite ve beslenme durumu ile böbrek ve karaciğer fonksiyonları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, 01 Şubat 2014-01 Ağustos 2014 tarihleri arasında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine diyet polikliniğine obezite tanısıyla yönlendirilen 8-18 yaş aralığındaki gönüllü 142 çocuk ve adölesan (92 Kız, 50 Erkek) ile yapılmıştır. Bulgular: Yaşa göre Beden Kütle İndeksi (BKİ) z-skor ortalaması erkeklerde 2.9±0.8 ve kızlarda 2.6±0.7 olarak bulunmuştur (p<.05). Günlük enerji alım ortalaması fazla kilolu çocuk ve adölesanlarda 1811.1±739.3 kkal, obez çocuk ve adölesanlarda ise 2363.9±1156.7 kkal olarak hesaplanmıştır (p<.05). Günlük diyet enerjisinin proteinden gelen yüzdesi ile serum kan üre azotu (BUN) değeri arasında, karbonhidrat yüzdesi ile serum düşük dansiteli liporotein (LDL) kolesterol ve BUN düzeyleri arasında ve Omega-3 yağ asidi tüketimi ile serum BUN düzeyi arasında zayıf negatif bir ilişki bulunmuştur (p<.05). Diyet enerjisinin karbonhidrattan gelen yüzdesi ile karaciğer fonksiyon göstergelerinden serum alanin aminotransferaz (ALT) değeri arasında zayıf pozitif bir ilişki saptanmıştır (p<.05). A, E, B1, B2 vitaminleri ve folat tüketimleri ile serum BUN düzeyleri arasında zayıf pozitif bir ilişki, B12, B6 vitaminleri ve niasin alımları arasında ise zayıf pozitif ilişki bulunmuştur (p<.05). Magnezyum, fosfor, demir, çinko alımları ile serum BUN düzeyleri arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki saptanmıştır (p<.05). Sonuç: Günlük diyet enerjisinin proteinden gelen yüzdesi ile serum BUN değeri arasında, karbonhidrat yüzdesi ile LDL kolesterol ve BUN düzeyleri arasında ve Omega-3 yağ asidi tüketimi ile serum BUN düzeyi arasında negatif yönlü zayıf bir ilişki bulunmuştur (p<.05)

Objective: The aim of the study is to determine the relationship between obesity and nutritional status and renal and hepatic functions in children and adolescents. Material and Method: The study was carried out on 142 voluntary patients (50 boys and 92 girls) aged 8-18 years who were directed to the diet outpatient clinic with diagnosis of obesity at Istanbul Zeynep Kamil Women and Children Diseases Training and Research Hospital between May 2014 and July 2014. Findings: BMI for age z-score was found 2.9±0.8 in boys and 2.6±0.7 in girls (p<0.05). The mean daily energy intake in overweight children and adolescents was 1811.1±739.3 kcal and 2363.9±1156.6 kcal in obese children and adolescents (p <0.05). A negative weak correlation was found between the percentage of daily dietary energy from protein and BUN (blood urea nitrogen) levels; a negative weak correlation was found between serum LDL cholesterol and BUN levels with the percentage of daily dietary energy from carbohydrate; and a negative weak correlation was found between omega-3 fatty acid intake and serum BUN levels (p <0.05). One of the liver function indicators ALT (alanin aminotransferase) and percentage of daily dietary energy from carbohydrate had a positive weak correlation (p <0.05). A positive weak correlation was found between vitamin A, E, B1, B2, folate, B12, B6, niasin intake and BUN levels. A positive weak correlation was found between magnesium, phosphorus, iron, zinc intake and BUN levels (p<0.05). Conclusion: It was found a negative weak correlation between BUN levels and the percentage of daily dietary energy from protein, between the percentage of daily dietary energy from carbohydrate and LDL cholesterol and BUN levels and also between omega-3 fatty acid and BUN levels (p<0.05).

Erişime Açık
Görüntülenme
19
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
1
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
05 Haziran 2024 11:48
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Çocuk ve Adölesanlarda Obezite ve Beslenme Durumu ile Böbrek ve Karaciğer Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2016
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
DİLEK ÖZÇELİK ERSÜ
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
GÜL KIZILTAN
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
LALE PULAT SERE
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
HEVES KIRMIZIBEKMEZ
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
RAHİME GÜL YEŞİLTEPE MUTLU
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Bu araştırmanın amacı fazla kilolu ve obez çocuk ve adölesanlarda obezite ve beslenme durumu ile böbrek ve karaciğer fonksiyonları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, 01 Şubat 2014-01 Ağustos 2014 tarihleri arasında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine diyet polikliniğine obezite tanısıyla yönlendirilen 8-18 yaş aralığındaki gönüllü 142 çocuk ve adölesan (92 Kız, 50 Erkek) ile yapılmıştır. Bulgular: Yaşa göre Beden Kütle İndeksi (BKİ) z-skor ortalaması erkeklerde 2.9±0.8 ve kızlarda 2.6±0.7 olarak bulunmuştur (p<.05). Günlük enerji alım ortalaması fazla kilolu çocuk ve adölesanlarda 1811.1±739.3 kkal, obez çocuk ve adölesanlarda ise 2363.9±1156.7 kkal olarak hesaplanmıştır (p<.05). Günlük diyet enerjisinin proteinden gelen yüzdesi ile serum kan üre azotu (BUN) değeri arasında, karbonhidrat yüzdesi ile serum düşük dansiteli liporotein (LDL) kolesterol ve BUN düzeyleri arasında ve Omega-3 yağ asidi tüketimi ile serum BUN düzeyi arasında zayıf negatif bir ilişki bulunmuştur (p<.05). Diyet enerjisinin karbonhidrattan gelen yüzdesi ile karaciğer fonksiyon göstergelerinden serum alanin aminotransferaz (ALT) değeri arasında zayıf pozitif bir ilişki saptanmıştır (p<.05). A, E, B1, B2 vitaminleri ve folat tüketimleri ile serum BUN düzeyleri arasında zayıf pozitif bir ilişki, B12, B6 vitaminleri ve niasin alımları arasında ise zayıf pozitif ilişki bulunmuştur (p<.05). Magnezyum, fosfor, demir, çinko alımları ile serum BUN düzeyleri arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki saptanmıştır (p<.05). Sonuç: Günlük diyet enerjisinin proteinden gelen yüzdesi ile serum BUN değeri arasında, karbonhidrat yüzdesi ile LDL kolesterol ve BUN düzeyleri arasında ve Omega-3 yağ asidi tüketimi ile serum BUN düzeyi arasında negatif yönlü zayıf bir ilişki bulunmuştur (p<.05)
Özet
(dc.description.abstract)
Objective: The aim of the study is to determine the relationship between obesity and nutritional status and renal and hepatic functions in children and adolescents. Material and Method: The study was carried out on 142 voluntary patients (50 boys and 92 girls) aged 8-18 years who were directed to the diet outpatient clinic with diagnosis of obesity at Istanbul Zeynep Kamil Women and Children Diseases Training and Research Hospital between May 2014 and July 2014. Findings: BMI for age z-score was found 2.9±0.8 in boys and 2.6±0.7 in girls (p<0.05). The mean daily energy intake in overweight children and adolescents was 1811.1±739.3 kcal and 2363.9±1156.6 kcal in obese children and adolescents (p <0.05). A negative weak correlation was found between the percentage of daily dietary energy from protein and BUN (blood urea nitrogen) levels; a negative weak correlation was found between serum LDL cholesterol and BUN levels with the percentage of daily dietary energy from carbohydrate; and a negative weak correlation was found between omega-3 fatty acid intake and serum BUN levels (p <0.05). One of the liver function indicators ALT (alanin aminotransferase) and percentage of daily dietary energy from carbohydrate had a positive weak correlation (p <0.05). A positive weak correlation was found between vitamin A, E, B1, B2, folate, B12, B6, niasin intake and BUN levels. A positive weak correlation was found between magnesium, phosphorus, iron, zinc intake and BUN levels (p<0.05). Conclusion: It was found a negative weak correlation between BUN levels and the percentage of daily dietary energy from protein, between the percentage of daily dietary energy from carbohydrate and LDL cholesterol and BUN levels and also between omega-3 fatty acid and BUN levels (p<0.05).
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
10.01.2017
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2017-01-10
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Çocukluk Çağı Obezitesi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Böbrek Hastalığı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Karaciğer Hastalığı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Tıbbi Beslenme Tedavisi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Childhood Obesity
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Kidney Disease
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Liver Disease
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Medical Nutrition Therapy
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Özçelik Ersü, D. , Kızıltan, G. , Pulat Seren, L. , Kırmızıbekmez, H. & Yeşiltepe Mutlu, R. G. (2016). Çocuk ve Adölesanlarda Obezite ve Beslenme Durumu ile Böbrek ve Karaciğer Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 13-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/25687/271167
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
Determining the Relationship between Obesity and Nutritional Statusand Renal and Hepatic Functions in Children and Adolescents
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
13
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
19
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
1
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
2
Haklar
(dc.rights)
Open Access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/541
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms