İki Farklı Bölgeye Uygulanan Subkutan Enjeksiyonun Ağrı ve Ekimoz Oluşumuna Etkisi = Effect of Subcutaneous Injection Applied to Two Different Areas on Formation of Pain and Ecchymoses

Amaç: Araştırma, iki ayrı bölgeye uygulanan subkutan enjeksiyonun ağrı ve ekimoz oluşumuna
etkisinin belirlenmesi amacıyla yarı deneysel olarak gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntem:
Araştırma, gerekli izinler alındıktan sonra, İzmir’de bir eğitim ve araştırma hastanesinin palyatif
bakım kliniğinde 15 Haziran 2013 - 30 Aralık 2013 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırma
örneklemini yetişkin, bilinci açık, işitme engeli olmayan, gebe olmayan, hematolojik hastalığı
bulunmayan, alerji öyküsü olmayan, kol ve abdominal bölge doku bütünlüğü bozulmamış ve
ilk kez antikoagülan tedavi uygulanacak olan 70 hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında
“Hasta Tanıtım Formu”, “Ekimoz Takip Çizelgesi” ve “Vizüel Analog Skala” kullanılmıştır. Kol ve
abdominal bölgeye subkutan enjeksiyon uygulanan hastaların enjeksiyon alanı işaretlenmiş,
enjeksiyondan 48 saat sonra bölge gözlenmiş, cetvel yardımıyla ekimoz büyüklüğü belirlenip
kaydedilmiştir. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 63.62±12.74 yıldır. Hastaların %71.4’ünün
kronik hastalığı mevcuttur. Kol bölgesinden yapılan enjeksiyon sonrasında oluşan ortalama
ekimoz büyüklüğü 0.82±0.45 cm olarak bulunurken, abdominal bölgeden yapılan subkutan
enjeksiyon için ortalama ekimoz büyüklüğü 0.65±0.450.82 cm olarak bulunmuştur. Kol
ve abdominal bölgeden yapılan subkutan enjeksiyon sonrası oluşan ekimoz büyüklükleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Hastaların işlem sırasında ağrı şiddeti
skorları kol bölgesinde ortalama 4.32±1.27, abdominal bölgede ortalama 3.45±1.68 olarak
bulunmuştur. Hastaların kol ve abdominal bölgeden yapılan subkutan enjeksiyon sonrası
ağrı skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Sonuç: Araştırma
sonucunda, hastaların abdominal bölgeden yapılan enjeksiyonda daha az ağrı hissettikleri ve
ekimoz büyüklüklerinin daha az olduğu saptanmıştır. Subkutan enjeksiyon uygulamalarında
abdominal bölgenin kol bölgesine tercihen kullanımının deride ekimoz oluşumunu ve ağrı
düzeyini azaltacağı söylenebilir.
Objective: This research was conducted quasi-experimentally to detect the effect of
subcutaneous injection, which was applied to two different areas, on formation of pain
and ecchymosis. Material and Method: The study was conducted after the research
ethical committee approval, in palliative care clinic of a training and research hospital in
Izmir between June, 15 and December, 30 in 2013. The study sample was composed of 70
patients who were adults, conscious, not hear-impaired, not pregnant, did not have allergy
history and hematologic disease, had undestroyed tissue integrity in leg and abdominal site
and would undergo anticoagulant treatment for the first time. During the data collection,
“Patient Identification Form”, “Ecchymosis Inspection Form” and “Visual Analogue Scale” were
used. The injection area of the patients, whose arms and abdominal areas were subjected to
subcutaneous injection, were marked. After 48 hours, these areas were examined and the
size of the ecchymosis was determined via a rule and recorded. Findings: The mean age
of the patients was 63.62±12.74 years. 71.4% of the patients had chronic diseases. While
the ecchymosis size in arm was 0.82±0.45, the ecchymosis size in abdominal region was
0.65±0.450.82. There was a statistically significant difference between ecchymosis size which
was formed after subcutaneous injection in arm and abdominal regions. The mean scores
of severity in the patients during process were found to be 4.32±1.27 for the arm area and
3.45±1.68 for the abdominal area. There was a statistically significant difference between pain
score of patients in arm and abdominal areas during the subcutaneous injection. Conclusion:
Consequently, it was found that the patients felt less pain during injection that was applied
to abdominal region and the ecchymosis sizes were also smaller. In the applications of
subcutaneous injection, the use of abdominal area rather than arm area can be claimed
to decrease ecchymosis formation and level of pain. Efforts should be made to inform the
families and include the infants in the screening programme who cannot pass the initial
screening tests and who are not involved in further control tests.

Erişime Açık
Görüntülenme
83
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
2
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
11 Temmuz 2024 19:19
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
İki Farklı Bölgeye Uygulanan Subkutan Enjeksiyonun Ağrı ve Ekimoz Oluşumuna Etkisi = Effect of Subcutaneous Injection Applied to Two Different Areas on Formation of Pain and Ecchymoses
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
DERYA UZELLİ YILMAZ
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
ESRA AKIN
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2016
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
GÜLENDAM HAKVERDİ YÖNT
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
YURDANUR DİKMEN
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
GÖNÜL DÜZGÜN
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
AYŞEGÜL EREM
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Araştırma, iki ayrı bölgeye uygulanan subkutan enjeksiyonun ağrı ve ekimoz oluşumuna etkisinin belirlenmesi amacıyla yarı deneysel olarak gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, gerekli izinler alındıktan sonra, İzmir’de bir eğitim ve araştırma hastanesinin palyatif bakım kliniğinde 15 Haziran 2013 - 30 Aralık 2013 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırma örneklemini yetişkin, bilinci açık, işitme engeli olmayan, gebe olmayan, hematolojik hastalığı bulunmayan, alerji öyküsü olmayan, kol ve abdominal bölge doku bütünlüğü bozulmamış ve ilk kez antikoagülan tedavi uygulanacak olan 70 hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında “Hasta Tanıtım Formu”, “Ekimoz Takip Çizelgesi” ve “Vizüel Analog Skala” kullanılmıştır. Kol ve abdominal bölgeye subkutan enjeksiyon uygulanan hastaların enjeksiyon alanı işaretlenmiş, enjeksiyondan 48 saat sonra bölge gözlenmiş, cetvel yardımıyla ekimoz büyüklüğü belirlenip kaydedilmiştir. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 63.62±12.74 yıldır. Hastaların %71.4’ünün kronik hastalığı mevcuttur. Kol bölgesinden yapılan enjeksiyon sonrasında oluşan ortalama ekimoz büyüklüğü 0.82±0.45 cm olarak bulunurken, abdominal bölgeden yapılan subkutan enjeksiyon için ortalama ekimoz büyüklüğü 0.65±0.450.82 cm olarak bulunmuştur. Kol ve abdominal bölgeden yapılan subkutan enjeksiyon sonrası oluşan ekimoz büyüklükleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Hastaların işlem sırasında ağrı şiddeti skorları kol bölgesinde ortalama 4.32±1.27, abdominal bölgede ortalama 3.45±1.68 olarak bulunmuştur. Hastaların kol ve abdominal bölgeden yapılan subkutan enjeksiyon sonrası ağrı skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Sonuç: Araştırma sonucunda, hastaların abdominal bölgeden yapılan enjeksiyonda daha az ağrı hissettikleri ve ekimoz büyüklüklerinin daha az olduğu saptanmıştır. Subkutan enjeksiyon uygulamalarında abdominal bölgenin kol bölgesine tercihen kullanımının deride ekimoz oluşumunu ve ağrı düzeyini azaltacağı söylenebilir. Objective: This research was conducted quasi-experimentally to detect the effect of subcutaneous injection, which was applied to two different areas, on formation of pain and ecchymosis. Material and Method: The study was conducted after the research ethical committee approval, in palliative care clinic of a training and research hospital in Izmir between June, 15 and December, 30 in 2013. The study sample was composed of 70 patients who were adults, conscious, not hear-impaired, not pregnant, did not have allergy history and hematologic disease, had undestroyed tissue integrity in leg and abdominal site and would undergo anticoagulant treatment for the first time. During the data collection, “Patient Identification Form”, “Ecchymosis Inspection Form” and “Visual Analogue Scale” were used. The injection area of the patients, whose arms and abdominal areas were subjected to subcutaneous injection, were marked. After 48 hours, these areas were examined and the size of the ecchymosis was determined via a rule and recorded. Findings: The mean age of the patients was 63.62±12.74 years. 71.4% of the patients had chronic diseases. While the ecchymosis size in arm was 0.82±0.45, the ecchymosis size in abdominal region was 0.65±0.450.82. There was a statistically significant difference between ecchymosis size which was formed after subcutaneous injection in arm and abdominal regions. The mean scores of severity in the patients during process were found to be 4.32±1.27 for the arm area and 3.45±1.68 for the abdominal area. There was a statistically significant difference between pain score of patients in arm and abdominal areas during the subcutaneous injection. Conclusion: Consequently, it was found that the patients felt less pain during injection that was applied to abdominal region and the ecchymosis sizes were also smaller. In the applications of subcutaneous injection, the use of abdominal area rather than arm area can be claimed to decrease ecchymosis formation and level of pain. Efforts should be made to inform the families and include the infants in the screening programme who cannot pass the initial screening tests and who are not involved in further control tests.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
10.01.2017
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2017-01-10
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Subkutan enjeksiyon
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ekimoz
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ağrı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Subcutaneous injection
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ecchymosis
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Pain
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Uzelli Yılmaz, D. , Akın Korhan, E. , Hakverdioğlu Yönt, G. , Dikmen, Y. , Düzgün, G. & Erem, A. (2016). İki Farklı Bölgeye Uygulanan Subkutan Enjeksiyonun Ağrı ve Ekimoz Oluşumuna Etkisi . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 1 (3) , 15-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/47252/595239
ISSN
(dc.identifier.issn)
ISSN:2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
15
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
20
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
3
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
1
Haklar
(dc.rights)
Open access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/537
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms