Ailesi ile Yaşayan ve Ailesinden Ayrı Yaşayan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinde Yaşam Kalitesi, Depresyon, Anksiyete ve Stresin Karşılaştırılması/Comparison of Qualıty of Life, Depression, Anxiety and Stress in Physiotherapy and Rehabilitation Students Living with Parents and away from Parents

Amaç: Üniversite döneminde aile ile yaşama ya da aileden ayrı yaşama öğrencilerin
farklı psikolojik semptomlar ile karşılaşmasına sebep olmaktadır. Bu çalışmanın amacı
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde okuyan öğrencilerde aile ile ya da aileden ayrı
yaşamanın, öğrencilerde yaşam kalitesi, depresyon, anksiyete ve stres üzerine etkilerinin
karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 112’si (%75.2) ailesinden ayrı yaşayan,
37’si (%24.8) ailesi ile yaşayan olmak üzere toplam 149 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü öğrencisi (ortalama yaş;19.49±1.04) dâhil edildi. Ailesinden ayrı yaşayan
öğrenciler evde ve yurtta kalan öğrenciler olarak gruplandırıldı. Tüm katılımcıların
demografik özellikleri kaydedildi. Depresyon, anksiyete ve stres için Depresyon,
Anksiyete ve Stres Ölçeği, yaşam kalitesini değerlendirmek için Nottingham Sağlık
Profili kullanıldı. Ölçek sonuçlarının karşılaştırılmasında Mann Whitney U Testi kullanıldı.
Bulgular: Depresyon, anksiyete, stres ve yaşam kalitesi skorları ailesi ile yaşayan
öğrencilerde daha kötü seyretmekle birlikte aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlı
değildi (p>.05). Ailesinden ayrı yaşayan öğrencilerde; yurtta ya da başka ev ortamında
kalan grupların anksiyete, depresyon ve stres skorları benzerdi (p>.05).Yurtta yaşayan
öğrencilerin yaşam kalitesi skorları daha kötü gibi görünse de fark istatistiksel açıdan
anlamlı değildi (p=.542). Sonuç: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinde
farklı düzeylerde anksiyete stres ve yaşam kalitesi etkilenimleri görülse de çalışmamız
sonuçları bu etkilenimin aileden ayrı yaşamak ya da yaşanılan ortam şartları ile ilişkisi
olmadığını göstermiştir.
Objective: Living with parents or away from their parents causes students to
experience different psychological symptoms during university period. The aim of
this study is to compare the effects of living with or without parents on quality of
life, depression, anxiety and stress among physiotherapy and rehabilitation students.
Material and Methods: A total of 149 Physiotherapy and Rehabilitation students
(mean age;19.49±1.04 years) were included in the study, of which 112(%75.2) were
away from their parents and 37(%24.8) were living with their parents. Students living
away from their parents were grouped as student staying at home and in dormitories.
Demographic characteristics of all participants were recorded. Depression, Anxiety
and Stress Scale were used for depression, anxiety and stress, and Nottingham Health
Profile was used to evaluate quality of life. Mann Whitney U Test was used to compare
the results. Findings: Depression, anxiety, stress and quality of life scores were worse
among the students living with their parents, but the difference was not statistically
significant (p>.05). In students living away from their parents; the anxiety, depression
and stress scores of the groups staying in the dormitory or other home environment
were similar. (p>.05). Although the quality of life scores of the students living in the
dormitory seemed to be worse, the difference was not statistically significant (p=.542).
Conclusion: Although different levels of anxiety, stress and quality of life effects were
observed in the Physiotherapy and Rehabilitation students, the results of our study
showed that this effect was not related to living away from parents or living conditions.

Erişime Açık
Görüntülenme
115
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
1
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:09
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Ailesi ile Yaşayan ve Ailesinden Ayrı Yaşayan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinde Yaşam Kalitesi, Depresyon, Anksiyete ve Stresin Karşılaştırılması/Comparison of Qualıty of Life, Depression, Anxiety and Stress in Physiotherapy and Rehabilitation Students Living with Parents and away from Parents
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
NAZ, İlknur
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
ALTINTAŞ, Şeyma
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
KIRPIK, Badel
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
EMRE, Roni
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
KOCA, Büşra
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
AYGÜN, Sinem
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2019
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
ŞEYMA ALTINTAŞ
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
BADEL KIRPIK
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
RONİ EMRE
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
BÜŞRA KOCA
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
SİNEM AYGÜN
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Üniversite döneminde aile ile yaşama ya da aileden ayrı yaşama öğrencilerin farklı psikolojik semptomlar ile karşılaşmasına sebep olmaktadır. Bu çalışmanın amacı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde okuyan öğrencilerde aile ile ya da aileden ayrı yaşamanın, öğrencilerde yaşam kalitesi, depresyon, anksiyete ve stres üzerine etkilerinin karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 112’si (%75.2) ailesinden ayrı yaşayan, 37’si (%24.8) ailesi ile yaşayan olmak üzere toplam 149 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi (ortalama yaş;19.49±1.04) dâhil edildi. Ailesinden ayrı yaşayan öğrenciler evde ve yurtta kalan öğrenciler olarak gruplandırıldı. Tüm katılımcıların demografik özellikleri kaydedildi. Depresyon, anksiyete ve stres için Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği, yaşam kalitesini değerlendirmek için Nottingham Sağlık Profili kullanıldı. Ölçek sonuçlarının karşılaştırılmasında Mann Whitney U Testi kullanıldı. Bulgular: Depresyon, anksiyete, stres ve yaşam kalitesi skorları ailesi ile yaşayan öğrencilerde daha kötü seyretmekle birlikte aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlı değildi (p>.05). Ailesinden ayrı yaşayan öğrencilerde; yurtta ya da başka ev ortamında kalan grupların anksiyete, depresyon ve stres skorları benzerdi (p>.05).Yurtta yaşayan öğrencilerin yaşam kalitesi skorları daha kötü gibi görünse de fark istatistiksel açıdan anlamlı değildi (p=.542). Sonuç: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinde farklı düzeylerde anksiyete stres ve yaşam kalitesi etkilenimleri görülse de çalışmamız sonuçları bu etkilenimin aileden ayrı yaşamak ya da yaşanılan ortam şartları ile ilişkisi olmadığını göstermiştir. Objective: Living with parents or away from their parents causes students to experience different psychological symptoms during university period. The aim of this study is to compare the effects of living with or without parents on quality of life, depression, anxiety and stress among physiotherapy and rehabilitation students. Material and Methods: A total of 149 Physiotherapy and Rehabilitation students (mean age;19.49±1.04 years) were included in the study, of which 112(%75.2) were away from their parents and 37(%24.8) were living with their parents. Students living away from their parents were grouped as student staying at home and in dormitories. Demographic characteristics of all participants were recorded. Depression, Anxiety and Stress Scale were used for depression, anxiety and stress, and Nottingham Health Profile was used to evaluate quality of life. Mann Whitney U Test was used to compare the results. Findings: Depression, anxiety, stress and quality of life scores were worse among the students living with their parents, but the difference was not statistically significant (p>.05). In students living away from their parents; the anxiety, depression and stress scores of the groups staying in the dormitory or other home environment were similar. (p>.05). Although the quality of life scores of the students living in the dormitory seemed to be worse, the difference was not statistically significant (p=.542). Conclusion: Although different levels of anxiety, stress and quality of life effects were observed in the Physiotherapy and Rehabilitation students, the results of our study showed that this effect was not related to living away from parents or living conditions.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
08.12.2020
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2020-12-08
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Anksiyete=Anxiety
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Depresyon=depression
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ebeveynler=parents
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Öğrenciler=students
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Stres=stress
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yaşam kalitesi=quality of life
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Naz, İ , Kol, N , Şeyma Altıntaş, Ş , Kırpık,, B , Emre, R , Koca, B , Aygün, S . (2019). Ailesi ile Yaşayan ve Ailesinden Ayrı Yaşayan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinde Yaşam Kalitesi, Depresyon, Anksiyete ve Stresin Karşılaştırılması . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 4 (3) , 105-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/51136/666483
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
105
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
109
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
3
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
4
Haklar
(dc.rights)
Open access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/507
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms