Sedasyon Uygulama Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Amaç: Bu çalışma, “Sedasyon Uygulama Ölçeği”nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliğinin incelenmesi amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Bu metodolojik araştırmanın çalışma grubunu, iki farklı hastanenin yoğun bakım ünitelerinde görev yapan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 105 hemşire oluşturdu. Veri toplama aracı olarak hemşire tanıtım formu ve hemşirelerin mekanik ventilasyon desteğinde olan hastaların sedasyon yönetimine ilişkin tutum ve davranışlarını değerlendirmesini sağlayan Sedasyon Uygulama Ölçeği kullanıldı. Verilerin analizinde; Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı, korelasyon analizleri, örneklem büyüklüğü için Kaiser-Meyer-Olkin, faktör analizi yapılabilmesi için uygunluğu Bartletts Test of Sphericity ve faktör analizi kullanıldı. Bulgular: Veri yapısının faktör analiziyle açıklanabilirliği %69.2 olarak bulundu. Kişilerin cevaplara verdiği tutarlılık her madde için %40’ın üzerinde olduğu için Bartlett’s Test of Sphericity analizi sonucunda Tip I hata düzeyinde α=.05 önem derecesinde, p<.05 olarak belirlendi ve değişkenler arasında yüksek korelasyon varlığı olduğu belirlendi. Sedasyon Uygulama Ölçeği’nin iç tutarlılık katsayısını gösteren Cronbach alfa değeri 0.80 olarak saptandı. Sonuç: Çalışmanın sonucunda, Sedasyon Uygulama Ölçeği’nin ülkemizde bu alanda yapılacak olan çalışmalarda kullanılabilecek, yeterli geçerlilik ve güvenirlik göstergelerine sahip bir ölçüm aracı olduğu belirlendi.

Objective: This study was conducted to investigate Turkish validity and reliability of the “Sedation Practice Scale”. Material and Method: The study group of this methodological study consisted of 105 nurses working in the intensive care units of two different hospitals, who accepted to participate in the study. As the data collection tool, the nurse introductory form and Sedation Practice Scale was used to evaluate nurses’ attitudes and behaviors related to sedation management in patients with mechanical ventilation support. In the analysis of the data; Cronbach Alpha reliability coefficient, correlation analysis, Kaiser-Meyer-Olkin for sample size, and the suitability of factor analysis for the analysis of Bartletts Test of Sphericity and factor analysis were used. Findings: Explainability of data structure by factor analysis was found to be 69.2%. As the consistency of the responses was over 40% for each item, Bartlett’s Test of Sphericity analysis showed that the Type I error level was α=.05; p<.05 and high correlation was found between the variables. The Cronbach’s alpha value of the Sedation Practice Scale was found to be 0.80. Conclusion: As a result of the study, it was determined that Sedation Practice Scale is a measurement tool with sufficient validity and reliability indicators that can be used in the studies in this field in our country

Erişime Açık
Görüntülenme
136
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
1
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
12 Temmuz 2024 09:27
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Sedasyon Uygulama Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
ESRA AKIN
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2019
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
KIVAN ÇELİK
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Gülendam HAKVERDİOĞLU YÖNT
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Gülçin BOZKURT
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
Meryem ÖZLEM
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Bu çalışma, “Sedasyon Uygulama Ölçeği”nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliğinin incelenmesi amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Bu metodolojik araştırmanın çalışma grubunu, iki farklı hastanenin yoğun bakım ünitelerinde görev yapan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 105 hemşire oluşturdu. Veri toplama aracı olarak hemşire tanıtım formu ve hemşirelerin mekanik ventilasyon desteğinde olan hastaların sedasyon yönetimine ilişkin tutum ve davranışlarını değerlendirmesini sağlayan Sedasyon Uygulama Ölçeği kullanıldı. Verilerin analizinde; Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı, korelasyon analizleri, örneklem büyüklüğü için Kaiser-Meyer-Olkin, faktör analizi yapılabilmesi için uygunluğu Bartletts Test of Sphericity ve faktör analizi kullanıldı. Bulgular: Veri yapısının faktör analiziyle açıklanabilirliği %69.2 olarak bulundu. Kişilerin cevaplara verdiği tutarlılık her madde için %40’ın üzerinde olduğu için Bartlett’s Test of Sphericity analizi sonucunda Tip I hata düzeyinde α=.05 önem derecesinde, p<.05 olarak belirlendi ve değişkenler arasında yüksek korelasyon varlığı olduğu belirlendi. Sedasyon Uygulama Ölçeği’nin iç tutarlılık katsayısını gösteren Cronbach alfa değeri 0.80 olarak saptandı. Sonuç: Çalışmanın sonucunda, Sedasyon Uygulama Ölçeği’nin ülkemizde bu alanda yapılacak olan çalışmalarda kullanılabilecek, yeterli geçerlilik ve güvenirlik göstergelerine sahip bir ölçüm aracı olduğu belirlendi.
Özet
(dc.description.abstract)
Objective: This study was conducted to investigate Turkish validity and reliability of the “Sedation Practice Scale”. Material and Method: The study group of this methodological study consisted of 105 nurses working in the intensive care units of two different hospitals, who accepted to participate in the study. As the data collection tool, the nurse introductory form and Sedation Practice Scale was used to evaluate nurses’ attitudes and behaviors related to sedation management in patients with mechanical ventilation support. In the analysis of the data; Cronbach Alpha reliability coefficient, correlation analysis, Kaiser-Meyer-Olkin for sample size, and the suitability of factor analysis for the analysis of Bartletts Test of Sphericity and factor analysis were used. Findings: Explainability of data structure by factor analysis was found to be 69.2%. As the consistency of the responses was over 40% for each item, Bartlett’s Test of Sphericity analysis showed that the Type I error level was α=.05; p<.05 and high correlation was found between the variables. The Cronbach’s alpha value of the Sedation Practice Scale was found to be 0.80. Conclusion: As a result of the study, it was determined that Sedation Practice Scale is a measurement tool with sufficient validity and reliability indicators that can be used in the studies in this field in our country
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
08.12.2020
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2020-12-08
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sedasyon
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yoğun bakım
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hemşirelik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Geçerlilik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Güvenirlik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sedation
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Intensive care
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Nursing
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Validity
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Reliability
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Akın Korhan, E , Çevi̇k, K , Hakverdi̇oğlu Yönt, G , Bozkurt,, G , Özlem,, M . (2019). Sedasyon Uygulama Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 4 (3) , 91-95 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/51136/666461
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
Sedation Practices Scale: Validity and Reliability Study
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
91
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
95
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
3
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
4
Haklar
(dc.rights)
Open access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/505
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms