İlköğretim Öğrencilerinde Skolyoz Tarama Sonuçları

 • Eser Sahibi MEDİNE YILMAZ
  FEYZA DERELİ
  GAMZE KUNDAKÇI
 • Tür Makale
 • Yayın Tarihi 2018
 • Yayıncı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Dergi Adı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 3, ( 3 ), pp.1 - 6
 • Tek Biçim Adres Http://hdl.handle.net/11469/497
 • Konu Başlıkları Skolyoz
  Okul sağlığı
  Hemşirelik

Amaç: Bu çalışmanın amacı üç ilköğretim okulunda eğitim gören 10-14 yaş arasındaki
okul çocuklarında skolyoz prevalansını incelemek, skolyoz farkındalığını arttırmak
ve politika yapıcılar için veri kaynağı sağlamaktır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte
planlanan bu çalışmaya tarama yapılmasına ailesi izin veren, taramaya katılmaya
gönüllü olan öğrenciler dâhil edilmiştir (n: 963). Veri toplamada Skolyoz Tarama Formu
kullanılmış olup, Adam’s Öne Eğilme Testi (Adam’s Forward Bending Test) ve vertebra
palpasyonu yapılmıştır. Veri analizinde SPSS 22.0 (Statistical Package for Social Sciences)
paket programı kullanılmıştır. Bulgular: Skolyoz şüphesi olan öğrencilerin (n: 73)
%8.2’si hekim tanısı almıştır. Skolyoz prevalansı kızlar için 0.099, erkekler için 0.052’dir.
Öğrencilerin %55.5’i okulda yazı yazarken sıraya eğilmek zorunda kaldığını, %58,1’i
okul çantasının ağırlığından dolayı rahatsız olduğunu belirtmiştir. Ayrıca %13.6’sı
yatakta sırt ağrısı çektiğini, %25.8’i sırada otururken kendini rahatsız hissettiğini ifade
etmiştir. Düzenli olarak spor yapanların oranı %58.4’dür. Sonuç: Araştırma sonuçları
tarama yolu ile skolyozun erken tanılanabileceğini göstermiştir. Okul sağlığı alanında
yürütülecek programlarda hemşirelerin omurga deformitelerini önlemek üzere
öğretmenlerle işbirliği içerisinde, postür eğitimi, ağırlık taşıma yöntemleri, egzersizin
önemi konularında eğitim programları düzenlemesi ve bunların okul idaresi ve rehber
öğretmenlerle birlikte düzenli aralıklarla tekrarlanması önerilmektedir

Objective: The purpose of this study is to investigate the prevalence of scoliosis in 10- to
14-year-old children attending three primary schools, to raise awareness of scoliosis, and
to provide a data source for policy makers. Material and Methods: Volunteer students
whose parents gave permission for screening were recruited to this cross-sectional
study (n: 963). For data collection, the Scoliosis Screening Form was used. In addition,
Adam’s Forward Bending Test was administered and vertebra palpation was performed.
The SPSS 22.0 (Statistical Package for Social Sciences) was used for the data analysis.
Findings: Of the students suspected to have scoliosis (n: 73), 8.2% were diagnosed with
scoliosis by the physician. The prevalence of scoliosis was 0.099 in girls and 0.052 in
boys. Of the students, 55.5% stated that they had to lean on the desk while writing at
school, 58.1% said they were uncomfortable due to the heavy weight of the school bag.
Also 13.6% stated that they had back pain in bed, 25.8% said they felt uncomfortable
in the sitting position. Ratio of students exercising regularly was 58.4%. Conclusion:
The results of the study demonstrated that scoliosis could be diagnosed early through
screening. It is recommended that to prevent spinal deformities, school health programs
should include training programs organized by nurses on the importance of achieving
the correct upright posture, weight bearing methods and exercise, and that nurses
should repeat these training programs in cooperation with school administration and
school counselors.

Erişime Açık
Görüntülenme
45
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
1
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:09
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
İlköğretim Öğrencilerinde Skolyoz Tarama Sonuçları
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
MEDİNE YILMAZ
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
FEYZA DERELİ
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
GAMZE KUNDAKÇI
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2018
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Bu çalışmanın amacı üç ilköğretim okulunda eğitim gören 10-14 yaş arasındaki okul çocuklarında skolyoz prevalansını incelemek, skolyoz farkındalığını arttırmak ve politika yapıcılar için veri kaynağı sağlamaktır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte planlanan bu çalışmaya tarama yapılmasına ailesi izin veren, taramaya katılmaya gönüllü olan öğrenciler dâhil edilmiştir (n: 963). Veri toplamada Skolyoz Tarama Formu kullanılmış olup, Adam’s Öne Eğilme Testi (Adam’s Forward Bending Test) ve vertebra palpasyonu yapılmıştır. Veri analizinde SPSS 22.0 (Statistical Package for Social Sciences) paket programı kullanılmıştır. Bulgular: Skolyoz şüphesi olan öğrencilerin (n: 73) %8.2’si hekim tanısı almıştır. Skolyoz prevalansı kızlar için 0.099, erkekler için 0.052’dir. Öğrencilerin %55.5’i okulda yazı yazarken sıraya eğilmek zorunda kaldığını, %58,1’i okul çantasının ağırlığından dolayı rahatsız olduğunu belirtmiştir. Ayrıca %13.6’sı yatakta sırt ağrısı çektiğini, %25.8’i sırada otururken kendini rahatsız hissettiğini ifade etmiştir. Düzenli olarak spor yapanların oranı %58.4’dür. Sonuç: Araştırma sonuçları tarama yolu ile skolyozun erken tanılanabileceğini göstermiştir. Okul sağlığı alanında yürütülecek programlarda hemşirelerin omurga deformitelerini önlemek üzere öğretmenlerle işbirliği içerisinde, postür eğitimi, ağırlık taşıma yöntemleri, egzersizin önemi konularında eğitim programları düzenlemesi ve bunların okul idaresi ve rehber öğretmenlerle birlikte düzenli aralıklarla tekrarlanması önerilmektedir
Özet
(dc.description.abstract)
Objective: The purpose of this study is to investigate the prevalence of scoliosis in 10- to 14-year-old children attending three primary schools, to raise awareness of scoliosis, and to provide a data source for policy makers. Material and Methods: Volunteer students whose parents gave permission for screening were recruited to this cross-sectional study (n: 963). For data collection, the Scoliosis Screening Form was used. In addition, Adam’s Forward Bending Test was administered and vertebra palpation was performed. The SPSS 22.0 (Statistical Package for Social Sciences) was used for the data analysis. Findings: Of the students suspected to have scoliosis (n: 73), 8.2% were diagnosed with scoliosis by the physician. The prevalence of scoliosis was 0.099 in girls and 0.052 in boys. Of the students, 55.5% stated that they had to lean on the desk while writing at school, 58.1% said they were uncomfortable due to the heavy weight of the school bag. Also 13.6% stated that they had back pain in bed, 25.8% said they felt uncomfortable in the sitting position. Ratio of students exercising regularly was 58.4%. Conclusion: The results of the study demonstrated that scoliosis could be diagnosed early through screening. It is recommended that to prevent spinal deformities, school health programs should include training programs organized by nurses on the importance of achieving the correct upright posture, weight bearing methods and exercise, and that nurses should repeat these training programs in cooperation with school administration and school counselors.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
08.12.2020
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2020-12-08
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Skolyoz
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Okul sağlığı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hemşirelik
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Yılmaz, M. , Dereli, F. & Ağartıoğlu Kundakçı, G. (2018). İlköğretim Öğrencilerinde Skolyoz Tarama Sonuçları . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 3 (3) , 1-6 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/41014/495955
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
Results of Scoliosis Screening in Primary School Students
ISSN
(dc.identifier.issn)
2458-9799
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
1
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
6
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
3
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
3
Haklar
(dc.rights)
Open access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/497
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms