Değişen dünya düzeninde yeni savaş sistemi

Savaş kavramı, giderek değişen dünya düzeninde artık kendi içinden sıyrılıp yeni bir boyut
kazanmaya başlamıştır. Bu durumun bu şekle gelmesi ile birlikte bazı olgularının savaş ile
ilişkilendirilmesi kuramsal açıdan bir takım zorluklar taşımaktadır. Bunun en önemli nedeni,
kavramların artık devletlerin çıkar düzeyinde değerlendirilip uluslararası litaratürde tanıtılmaya
çalışılmasıdır. Bu da kavramsal çerçevenin oldukça genişlemesine sebebiyet vermiştir. Bundan
dolayı çalışmanın ilk aşamasında, sözü edilen savaş kavramını ve eski ile yeni savaş olguları
arasındaki farkı belirlemek, bir başka ifadeyle bu iki kavramın etkileşim alanlarının sınırlarını
çizmek, gerekmiştir. Bu iki kavramın sınırları çizilirken bazı alt kavramsal grupların bağlantısı da
açıklanmaya çalışılmıştır. Temel olarak bu tez; ilk başta savaş kavramını, eski ile yeni arasındaki
farkı, tarihsel süreç içindeki evrimini, örneklendirmelerini, terör, islamofobi kavramları ile
ilişkisini açıklamaya çalışarak yenidünya düzenindeki yeni savaş sistemini açıklamaya
çalışmaktadır. Sonuçta ise bu üç parçalı alt karakterleri ile genel bir çerçevede savaşın yeni
yüzüyle birlikte genel bir açıklama alanına ulaşmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde,
savaşın önceki ve sonraki tarihsel gelişimi ele alınmıştır.
Savaşın eski ve yeni olarak iki ayrı noktada değerlendirilmesinin nedeni, birçok ulusun
kuruluşunda ve birçok ulusun ortaya çıkışında temel oluşturmuş olmasıdır. Eski ve Yeni Savaş
geçmişi ve gelişimi kısaca incelendikten sonra, savaşın nitelikleri, pratikleri, aktörleri, nedenleri
ve sonuçları bağlamında aralarındaki farklı bakış açılarını ortaya koymak adına, söz konusu olan
bu iki kavramı hangi çerçevede değerlendirdikleri anlatılmıştır.
İkinci bölümde, özellikle birinci bölümde yapılan savaşın pratikler, nitelikler, sonuçlar
bakımından değerlendirilmesinin yansımasını tarih sahnesindeki örnekleri ile incelenmiştir.
Üçüncü bölümde ise, çalışmanın ana konusu olan yeni savaşın, temelini oluşturan etnik
savaşlar, terör kavramı ve islamofobi kavramları ve ideolojiler ele alınacaktır. Bu anlamda, ilk
olarak, tahmini olarak yedi bin yıllık insanlık tarihinde çok sayıda savaş yaşanmıştır. Bunların
hepsinde savaş hem belirleyici hem de kritik noktalar halindedir. Bu bağlamda düşündüğümüzde
savaşın değişen yüzüyle birlikte yenidünya düzeninde diğer kavramlarla etkileşimi ile birlikte
“yeni halini” açıklamak bu çalışmanın temel amacıdır.

Erişime Açık
Görüntülenme
6
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
1
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:09
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Değişen dünya düzeninde yeni savaş sistemi
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
Yıldırm, Nail
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
Osman Tekir
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tür
(dc.type)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Savaş kavramı, giderek değişen dünya düzeninde artık kendi içinden sıyrılıp yeni bir boyut kazanmaya başlamıştır. Bu durumun bu şekle gelmesi ile birlikte bazı olgularının savaş ile ilişkilendirilmesi kuramsal açıdan bir takım zorluklar taşımaktadır. Bunun en önemli nedeni, kavramların artık devletlerin çıkar düzeyinde değerlendirilip uluslararası litaratürde tanıtılmaya çalışılmasıdır. Bu da kavramsal çerçevenin oldukça genişlemesine sebebiyet vermiştir. Bundan dolayı çalışmanın ilk aşamasında, sözü edilen savaş kavramını ve eski ile yeni savaş olguları arasındaki farkı belirlemek, bir başka ifadeyle bu iki kavramın etkileşim alanlarının sınırlarını çizmek, gerekmiştir. Bu iki kavramın sınırları çizilirken bazı alt kavramsal grupların bağlantısı da açıklanmaya çalışılmıştır. Temel olarak bu tez; ilk başta savaş kavramını, eski ile yeni arasındaki farkı, tarihsel süreç içindeki evrimini, örneklendirmelerini, terör, islamofobi kavramları ile ilişkisini açıklamaya çalışarak yenidünya düzenindeki yeni savaş sistemini açıklamaya çalışmaktadır. Sonuçta ise bu üç parçalı alt karakterleri ile genel bir çerçevede savaşın yeni yüzüyle birlikte genel bir açıklama alanına ulaşmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, savaşın önceki ve sonraki tarihsel gelişimi ele alınmıştır. Savaşın eski ve yeni olarak iki ayrı noktada değerlendirilmesinin nedeni, birçok ulusun kuruluşunda ve birçok ulusun ortaya çıkışında temel oluşturmuş olmasıdır. Eski ve Yeni Savaş geçmişi ve gelişimi kısaca incelendikten sonra, savaşın nitelikleri, pratikleri, aktörleri, nedenleri ve sonuçları bağlamında aralarındaki farklı bakış açılarını ortaya koymak adına, söz konusu olan bu iki kavramı hangi çerçevede değerlendirdikleri anlatılmıştır. İkinci bölümde, özellikle birinci bölümde yapılan savaşın pratikler, nitelikler, sonuçlar bakımından değerlendirilmesinin yansımasını tarih sahnesindeki örnekleri ile incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise, çalışmanın ana konusu olan yeni savaşın, temelini oluşturan etnik savaşlar, terör kavramı ve islamofobi kavramları ve ideolojiler ele alınacaktır. Bu anlamda, ilk olarak, tahmini olarak yedi bin yıllık insanlık tarihinde çok sayıda savaş yaşanmıştır. Bunların hepsinde savaş hem belirleyici hem de kritik noktalar halindedir. Bu bağlamda düşündüğümüzde savaşın değişen yüzüyle birlikte yenidünya düzeninde diğer kavramlarla etkileşimi ile birlikte “yeni halini” açıklamak bu çalışmanın temel amacıdır.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2018-08-10T11:34:15Z
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2018-08-10
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2018
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Savaş
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Eski ve Yeni Savaş sistemleri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yeni Dünya Düzeni
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Terör
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İslamofobi
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/388
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms