Girişimcilerin bilgi teknolojilerini kullanma nedenlerinin teknoloji kabul modeli kapsamında analizi: Manisa İli örneği

Bilgi teknolojileri, her alanda olduğu gibi, günümüz girişim ve
girişimcileri için de vazgeçilmezdir. Bilgi teknolojilerinin işletmelere rekabet gücü
kazandırmada ve sürdürülebilirliği kolaylaştırmada sağladığı faydalar kritik ve
stratejik konumdadır. Teknolojinin faydalarına ulaşabilmenin, öncelikle teknoloji
kullanıcılarının teknolojiyi kabul düzeyi ile yakından ilişkili olduğu söylenebilir.
Buradan hareketle bu araştırmanın amacı, Bu araştırmanın amacı, dünyada yeni
sektör ve pazarların öncüsü olan girişimcilerin, bilgi teknolojilerini kullanmaya
yönelik davranışlarının nedenlerini, Teknoloji Kabul Modeli ve Planlı Davranış
Teorisi kapsamında incelemek ve girişimcilerin teknoloji kabul nedenlerini ortaya
koymaktır. Araştırma kapsamında Teknoloji Kabul Modeli’nin unsurları yanında,
PDK’nın sübjektif normları/toplumsal etkiler ile girişimcilik algıları da araştırma
modeline dahil edilerek teknoloji kullanımına yönelik gerçekleşen davranış birçok
faktörle birlikte ele alınmaktadır. Ayrıca araştırmada girişimcilerin işletme kurma
nedenleri ve girişimciliğe ilişkin algıları da belirlenmeye çalışılmaktadır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır.
Araştırmanın örneklemini Manisa’da faaliyet gösteren 188 girişimci oluşturmaktadır.
Araştırma sonuçlarına göre, girişimcilerin bilgi teknolojilerini kullanmaya yönelik
davranışlarını açıklamada algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan faydanın
tutumlar üzerinde etkili olmadığı; algılanan fayda ve tutumunun, niyet üzerinde
önemli etkisinin olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca girişimcilerin bilgi teknolojilerini
kullanmaya yönelik niyetlerinin, gerçekleşen davranışlar üzerinde belirleyici olduğu;
sübjektif normların, girişimcilerin bilgi teknolojilerine yönelik tutumlarını
etkilemediği görülmüştür. Ayrıca, girişimcilerin işletmelerini kurmalarındaki temel
nedenin, ekonomik fayda ve yüksek kazanç elde etmek olduğu anlaşılmıştır.

Erişime Açık
Görüntülenme
13
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
2
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
10 Haziran 2024 17:13
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Girişimcilerin bilgi teknolojilerini kullanma nedenlerinin teknoloji kabul modeli kapsamında analizi: Manisa İli örneği
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
Çakar, Mustafa Murat
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
Zehra Nuray NİŞANCI
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tür
(dc.type)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Bilgi teknolojileri, her alanda olduğu gibi, günümüz girişim ve girişimcileri için de vazgeçilmezdir. Bilgi teknolojilerinin işletmelere rekabet gücü kazandırmada ve sürdürülebilirliği kolaylaştırmada sağladığı faydalar kritik ve stratejik konumdadır. Teknolojinin faydalarına ulaşabilmenin, öncelikle teknoloji kullanıcılarının teknolojiyi kabul düzeyi ile yakından ilişkili olduğu söylenebilir. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı, Bu araştırmanın amacı, dünyada yeni sektör ve pazarların öncüsü olan girişimcilerin, bilgi teknolojilerini kullanmaya yönelik davranışlarının nedenlerini, Teknoloji Kabul Modeli ve Planlı Davranış Teorisi kapsamında incelemek ve girişimcilerin teknoloji kabul nedenlerini ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında Teknoloji Kabul Modeli’nin unsurları yanında, PDK’nın sübjektif normları/toplumsal etkiler ile girişimcilik algıları da araştırma modeline dahil edilerek teknoloji kullanımına yönelik gerçekleşen davranış birçok faktörle birlikte ele alınmaktadır. Ayrıca araştırmada girişimcilerin işletme kurma nedenleri ve girişimciliğe ilişkin algıları da belirlenmeye çalışılmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Manisa’da faaliyet gösteren 188 girişimci oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, girişimcilerin bilgi teknolojilerini kullanmaya yönelik davranışlarını açıklamada algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan faydanın tutumlar üzerinde etkili olmadığı; algılanan fayda ve tutumunun, niyet üzerinde önemli etkisinin olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca girişimcilerin bilgi teknolojilerini kullanmaya yönelik niyetlerinin, gerçekleşen davranışlar üzerinde belirleyici olduğu; sübjektif normların, girişimcilerin bilgi teknolojilerine yönelik tutumlarını etkilemediği görülmüştür. Ayrıca, girişimcilerin işletmelerini kurmalarındaki temel nedenin, ekonomik fayda ve yüksek kazanç elde etmek olduğu anlaşılmıştır.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2018-08-09T13:36:55Z
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2018-08-09
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2018
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Girişimcilik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Teknoloji Kabul Modeli
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Bilgi Teknolojileri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Algılanmış Fayda
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/378
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms