Çalışanların stres yönetiminin iş güvenliği ve iş sağlığı açısından araştırılması

Bu araştırma, çalışanları stres yönetiminin iş güvenliği ve sağlığı açısından
incelenmesini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın ana kütlesini İzmir
ilinde çalışan personeller oluşturmaktadır. Olasılıklı olmayan örneklem yöntemine
göre uygunluk temelinde seçim yapılmış ve çalışan personele toplam 350 anket
dağıtılmıştır. Dağıtılan anketlerden 310 adedinden geri dönüş alınmış ve geri dönüş
alınan anketler içerisinde, anketlerin bir kısmının boş olması ve verilerin
tutarsızlıklarından dolayı 300 örnekleme ulaşılmıştır.
Araştırma anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Önceden hazırlanan anket formları,
iş yerlerine tek tek gidilerek çalışan personellere birebir ulaştırılmıştır. Araştırmada
çalışanlara toplam iki adet ölçek ve form sunulmuştur.
İş sağlığı ve güvenliği ve örgütsel stres ölçeklerindeki alt boyutlarına ait ortalama
puanların çalışanların demografik özelliklerine göre karşılaştırılmasında verilerin
dağılımı parametrik (normal dağılım) olduğundan (iki grup için) t testi ve (üç ve daha
fazla grup için) varyans analizi kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda gruplar
arasında anlamlı farklılık gösteren sonuçlarda anlamlı farklılığın hangi gruplardan
kaynaklandığını belirlemek adına, varyanslar homojenlik gösterdiğinde post hoc
testlerinden Scheffe testi, varyansların homojenlik göstermediğinde Tamhene testleri
kullanılmıştır. Çalışanların iş sağlığı ve güvenirliği alt boyutları arasındaki ve
örgütsel stres ölçeğinin alt boyutları arasındaki ilişkiyi belirlemek için pearson
korelasyon analizi kullanılmıştır. Son olarak iş sağlığı ve güvenirliği bağımlı
değişken ve örgütsel stres bağımsız değişken olarak ele alınmış, örgütsel stresin iş
sağlığı ve güvenirliği üzerindeki etkisini incelemek amacı ile regresyon analizi
yapılmıştır.
Katılımcıların örgütsel stres ölçeği alt boyut algıları cinsiyetlerine göre anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda, iş
performansına etki eden nedenler ve stres, iş yükü nedeni ile stres kaynakları,
örgütsel yönetimle ilgili stres ve kaynakları, örgütsel yönetimin çalışanın eşitliği ile
ilgili stres kaynakları, örgütsel stres algılarının cinsiyetlerine göre, gruplar arasındaki
fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.
Yönetimin iş sağlığı ve güvenliğine desteği ile yönetimin İSG eğitimini önemsemesi
arasında pozitif yönlü yüksek kuvvetli bir ilişki vardır.
Yönetimin iş sağlığı ve güvenliğine desteği ile çalışanların İSG bilgi ve yeterliliği
arasında pozitif yönlü orta kuvvetli bir ilişki vardır. Yani başka bir deyişle yönetimin
iş sağlığı ve güvenliğine desteği algısında bir artış olduğunda çalışanların İSG bilgi
ve yeterliliği algısının artabileceği belirlenmiştir.

Erişime Açık
Görüntülenme
4
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
1
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:09
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Çalışanların stres yönetiminin iş güvenliği ve iş sağlığı açısından araştırılması
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
Doğru, Kader
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
Recep YİĞİT
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Tür
(dc.type)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Bu araştırma, çalışanları stres yönetiminin iş güvenliği ve sağlığı açısından incelenmesini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın ana kütlesini İzmir ilinde çalışan personeller oluşturmaktadır. Olasılıklı olmayan örneklem yöntemine göre uygunluk temelinde seçim yapılmış ve çalışan personele toplam 350 anket dağıtılmıştır. Dağıtılan anketlerden 310 adedinden geri dönüş alınmış ve geri dönüş alınan anketler içerisinde, anketlerin bir kısmının boş olması ve verilerin tutarsızlıklarından dolayı 300 örnekleme ulaşılmıştır. Araştırma anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Önceden hazırlanan anket formları, iş yerlerine tek tek gidilerek çalışan personellere birebir ulaştırılmıştır. Araştırmada çalışanlara toplam iki adet ölçek ve form sunulmuştur. İş sağlığı ve güvenliği ve örgütsel stres ölçeklerindeki alt boyutlarına ait ortalama puanların çalışanların demografik özelliklerine göre karşılaştırılmasında verilerin dağılımı parametrik (normal dağılım) olduğundan (iki grup için) t testi ve (üç ve daha fazla grup için) varyans analizi kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılık gösteren sonuçlarda anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek adına, varyanslar homojenlik gösterdiğinde post hoc testlerinden Scheffe testi, varyansların homojenlik göstermediğinde Tamhene testleri kullanılmıştır. Çalışanların iş sağlığı ve güvenirliği alt boyutları arasındaki ve örgütsel stres ölçeğinin alt boyutları arasındaki ilişkiyi belirlemek için pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Son olarak iş sağlığı ve güvenirliği bağımlı değişken ve örgütsel stres bağımsız değişken olarak ele alınmış, örgütsel stresin iş sağlığı ve güvenirliği üzerindeki etkisini incelemek amacı ile regresyon analizi yapılmıştır. Katılımcıların örgütsel stres ölçeği alt boyut algıları cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda, iş performansına etki eden nedenler ve stres, iş yükü nedeni ile stres kaynakları, örgütsel yönetimle ilgili stres ve kaynakları, örgütsel yönetimin çalışanın eşitliği ile ilgili stres kaynakları, örgütsel stres algılarının cinsiyetlerine göre, gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Yönetimin iş sağlığı ve güvenliğine desteği ile yönetimin İSG eğitimini önemsemesi arasında pozitif yönlü yüksek kuvvetli bir ilişki vardır. Yönetimin iş sağlığı ve güvenliğine desteği ile çalışanların İSG bilgi ve yeterliliği arasında pozitif yönlü orta kuvvetli bir ilişki vardır. Yani başka bir deyişle yönetimin iş sağlığı ve güvenliğine desteği algısında bir artış olduğunda çalışanların İSG bilgi ve yeterliliği algısının artabileceği belirlenmiştir.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
08.08.2018
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2018-08-08
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2017
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İş güvenliği
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Iş sağlığı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Stres ve yönetimi
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/363
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms