Teknogirişim firmalarındaki yöneticilerin liderlik tiplerinin firmaların örgütsel çevikliğine etkisi: Teknopark firmaların üzerine bir araştırma

Bu çalıma, yöneticilerin çoklu liderlik tiplerin örgütsel çeviklik üzerine etkisini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu maksatla İzmir Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi‘nde (DEPARK) faaliyet gösteren firmalardan çeşitli kademelerindeki yöneticilerden 302 anket ile ve 31 yöneticiden ise yüz yüze görüşerek toplanan verilerle karma metot yöntemi kullanılarak bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada giriş kısmı ve altı ana bölüm yer almaktadır. Birinci bölümde, teknopark firmalarıyla ile ilgili yapılan literatür araştırması ayrıntılı olarak ele alınmıştır. İkinci bölümde liderlik ve bu bağlamda çalışmanın bağımsız değişkenleri olan çoklu liderlik tarzları ile ilgili bilgilere, üçüncü bölümde çalışmanın bağımlı değişkeni olan örgütsel çeviklik ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Dördüncü bölümde, örgütsel çeviklik ölçeğin Türkçeye uyarlaması yapılmış ve çalışmanın değişkenleri arasındaki ilişkiyi inceleyen analizler yapılmıştır. Beşinci bölümde yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiş, elde edilen bu bulgular tartışılmış ve değerlendirilmiş, son bölümde ise ve sonuçlar çıkarılmış ve önerilerde bulunulmuştur.
Bulgulara ulaşmak için güvenilirlik, korelâsyon, regresyon analizi, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modeli (YEM), yol
analizi ve içerik analizi yapılmıştır. Nicel olan verilerin analizleri için SPSS 21.0 ve Amos 16.0 programı kullanılmıştır. Nitel olan verilerin analizleri için ise MAXQDA 12.3.2 programının standart versiyonu kullanılmıştır.
Araştırmanın sonuçlarına göre; dönüştürücü ve etkileşimci (içe dönük) liderliğin örgütsel çeviklik üzerine pozitif yönde anlamlı etkisi olduğu ama serbestlik bırakan (laissez-faire) liderliğin örgütsel çeviklik üzerine anlamlı etkisi olmadığı ortaya çıkmıştır. Çalışmanın nicel analiz sonuçları, nitel analiz sonuçlarıyla da desteklenmiştir. Araştırma kapsamındaki bütün bulgular değerlendirildiğinde, örgütsel çevikliğin dönüştürücü ve etkileşimci liderlik tiplerinden etkilendiği kabul eden bir modelin oluşturulabileceği belirlenmiştir. Oluşturulan model toplanan veriler ile test edilerek doğrulanmıştır. Ayrıca bu çalışmanın bir diğer sonucu ise, örgütsel çeviklik ölçeğinin Türkçe formunun güvenirlik ve geçerlik çalışmasının yapılmış olmasıdır.

Erişime Açık
Görüntülenme
37
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
1
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
13 Haziran 2024 11:08
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Teknogirişim firmalarındaki yöneticilerin liderlik tiplerinin firmaların örgütsel çevikliğine etkisi: Teknopark firmaların üzerine bir araştırma
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
Akif TABAK
Yayıncı
(dc.publisher)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tür
(dc.type)
Doktora Tezi
Özet
(dc.description.abstract)
Bu çalıma, yöneticilerin çoklu liderlik tiplerin örgütsel çeviklik üzerine etkisini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu maksatla İzmir Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi‘nde (DEPARK) faaliyet gösteren firmalardan çeşitli kademelerindeki yöneticilerden 302 anket ile ve 31 yöneticiden ise yüz yüze görüşerek toplanan verilerle karma metot yöntemi kullanılarak bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada giriş kısmı ve altı ana bölüm yer almaktadır. Birinci bölümde, teknopark firmalarıyla ile ilgili yapılan literatür araştırması ayrıntılı olarak ele alınmıştır. İkinci bölümde liderlik ve bu bağlamda çalışmanın bağımsız değişkenleri olan çoklu liderlik tarzları ile ilgili bilgilere, üçüncü bölümde çalışmanın bağımlı değişkeni olan örgütsel çeviklik ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Dördüncü bölümde, örgütsel çeviklik ölçeğin Türkçeye uyarlaması yapılmış ve çalışmanın değişkenleri arasındaki ilişkiyi inceleyen analizler yapılmıştır. Beşinci bölümde yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiş, elde edilen bu bulgular tartışılmış ve değerlendirilmiş, son bölümde ise ve sonuçlar çıkarılmış ve önerilerde bulunulmuştur. Bulgulara ulaşmak için güvenilirlik, korelâsyon, regresyon analizi, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modeli (YEM), yol analizi ve içerik analizi yapılmıştır. Nicel olan verilerin analizleri için SPSS 21.0 ve Amos 16.0 programı kullanılmıştır. Nitel olan verilerin analizleri için ise MAXQDA 12.3.2 programının standart versiyonu kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; dönüştürücü ve etkileşimci (içe dönük) liderliğin örgütsel çeviklik üzerine pozitif yönde anlamlı etkisi olduğu ama serbestlik bırakan (laissez-faire) liderliğin örgütsel çeviklik üzerine anlamlı etkisi olmadığı ortaya çıkmıştır. Çalışmanın nicel analiz sonuçları, nitel analiz sonuçlarıyla da desteklenmiştir. Araştırma kapsamındaki bütün bulgular değerlendirildiğinde, örgütsel çevikliğin dönüştürücü ve etkileşimci liderlik tiplerinden etkilendiği kabul eden bir modelin oluşturulabileceği belirlenmiştir. Oluşturulan model toplanan veriler ile test edilerek doğrulanmıştır. Ayrıca bu çalışmanın bir diğer sonucu ise, örgütsel çeviklik ölçeğinin Türkçe formunun güvenirlik ve geçerlik çalışmasının yapılmış olmasıdır.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2018-02-26T12:00:05Z
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2018-02-26
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2017
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Teknoloji
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Teknoloji Firmaları
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Liderlik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Çoklu Liderlik Tipleri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Örgütsel Çeviklik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
DeğiĢim
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Adaptasyon
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/324
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms