Gebelerin inanışları: besin seçimi bebeğin cinsiyetini ve fiziksel özelliklerini etkiler mi?

Gebelikteki besin tercihinin bebeğin cinsiyeti ile
fiziksel ve zihinsel gelişim üzerine etkisiyle ilgili düşüncelerini
belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılan
bu çalışmaya, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe
Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ne
başvuran 501 kadın alınmıştır. Veriler anket formu ile
yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır.
Çalışmaya katılan gebelerin yaş ortalaması 26.7±5.8
yıldır. Kadınların %16.8’i gebelikte beslenmenin bebeğin
cinsiyetini etkilediğine inanmaktadır. Bu kadınlardan
%68.9’u erkek çocuk için tatlı besinleri tercih
ederken, %75.4’ü kız çocuk için ekşi besinleri tercih
etmektedir. Gebelik döneminde herhangi bir besine
aşeren kadınların oranı %62.5’dir. En fazla aşerilen
yiyecekler erik gibi ekşi besinler (%42.2) ve tatlılardır
(%17.9). Geleneksel yollarla bebeğin cinsiyetinin bilinebileceği
inanışı yaşla birlikte artmaktadır. Eğitim
düzeyi arttıkça nazara inanma (%52.0) ve aşerme
oranı (%56.8) düşmüş, gebelikte beslenme şeklinin
bebeğin fiziksel ve zihinsel özelliklerini etkileyeceği
inanışı artmıştır (%41.2). Evlilik süresi 10 yıldan uzun
olan kadınlarda beslenme alışkanlıklarının bebeğin
cinsiyetini, fiziksel ve zihinsel özelliklerini etkileyeceği
inanışı ile aşerme oranı daha düşük iken, bebeğin
cinsiyetinin modern teknolojik yöntemler dışında bilinebileceği
düşüncesi daha yüksek bulunmuştur.
Gebelikte çocuğun cinsiyetinin ve fiziksel özelliklerinin
bazı besinlerle etkilenebileceği inanışı günümüzde
hala geçerliliğini korumaktadır.

This study was conducted to determine the
believes of the women about altering nutrition during
pregnancy and whether these nutritional changes are
effective on gender, physical and mental development
of the baby. 501 pregnants applied to the Policlinic of
Maternal Diseases and Delivery of Erciyes University
Gevher Nesibe Hospital was recruited to this
descriptive study. The data were collected by a face to
face questionnaire. Mean age of the participants was
26.7±5.8 years. 16.8% of the women believed that
nutrition during pregnancy affects the gender of the
baby. Among participants 68.9% preferred sweaty
foods for son and 75.4% preferred sourish foods for
daughter. The ratio of craving during pregnancy was
62.5%. The most craved foods were sourish foods like
plum (42.2%) and sweeties (17.9%). Believing that it
is possible to know the gender of the baby by
traditional methods increased by age. By education
status increased, believing in the evil eye (52.0%) and
ratio of craving (56.8%) have decreased and believing
that nutrition in pregnancy affects the physical and
mental characteristics of the baby has increased
(41.2%). While believing that nutritional habits affect
the gender, physical and mental characteristics of the
baby and ratio of craving are low in the women who
had been married for 10 years, the thought about
knowing the gender of the baby by the methods
excluding modern technologic ones was higher. The
belief that the gender and physical characteristics of
the baby were affected by some foods is current.

Erişime Açık
Görüntülenme
37
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
1
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Haziran 2024 14:30
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Gebelerin inanışları: besin seçimi bebeğin cinsiyetini ve fiziksel özelliklerini etkiler mi?
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
DİLEK ONGAN
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2009
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
HABİBE ŞAHİN
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
NERİMAN İNANÇ
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
MÜRÜVVET BAŞER
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
SALİME MUCUK
Yayıncı
(dc.publisher)
T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
Tür
(dc.type)
Makale
Özet
(dc.description.abstract)
Gebelikteki besin tercihinin bebeğin cinsiyeti ile fiziksel ve zihinsel gelişim üzerine etkisiyle ilgili düşüncelerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılan bu çalışmaya, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ne başvuran 501 kadın alınmıştır. Veriler anket formu ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Çalışmaya katılan gebelerin yaş ortalaması 26.7±5.8 yıldır. Kadınların %16.8’i gebelikte beslenmenin bebeğin cinsiyetini etkilediğine inanmaktadır. Bu kadınlardan %68.9’u erkek çocuk için tatlı besinleri tercih ederken, %75.4’ü kız çocuk için ekşi besinleri tercih etmektedir. Gebelik döneminde herhangi bir besine aşeren kadınların oranı %62.5’dir. En fazla aşerilen yiyecekler erik gibi ekşi besinler (%42.2) ve tatlılardır (%17.9). Geleneksel yollarla bebeğin cinsiyetinin bilinebileceği inanışı yaşla birlikte artmaktadır. Eğitim düzeyi arttıkça nazara inanma (%52.0) ve aşerme oranı (%56.8) düşmüş, gebelikte beslenme şeklinin bebeğin fiziksel ve zihinsel özelliklerini etkileyeceği inanışı artmıştır (%41.2). Evlilik süresi 10 yıldan uzun olan kadınlarda beslenme alışkanlıklarının bebeğin cinsiyetini, fiziksel ve zihinsel özelliklerini etkileyeceği inanışı ile aşerme oranı daha düşük iken, bebeğin cinsiyetinin modern teknolojik yöntemler dışında bilinebileceği düşüncesi daha yüksek bulunmuştur. Gebelikte çocuğun cinsiyetinin ve fiziksel özelliklerinin bazı besinlerle etkilenebileceği inanışı günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır.
Özet
(dc.description.abstract)
This study was conducted to determine the believes of the women about altering nutrition during pregnancy and whether these nutritional changes are effective on gender, physical and mental development of the baby. 501 pregnants applied to the Policlinic of Maternal Diseases and Delivery of Erciyes University Gevher Nesibe Hospital was recruited to this descriptive study. The data were collected by a face to face questionnaire. Mean age of the participants was 26.7±5.8 years. 16.8% of the women believed that nutrition during pregnancy affects the gender of the baby. Among participants 68.9% preferred sweaty foods for son and 75.4% preferred sourish foods for daughter. The ratio of craving during pregnancy was 62.5%. The most craved foods were sourish foods like plum (42.2%) and sweeties (17.9%). Believing that it is possible to know the gender of the baby by traditional methods increased by age. By education status increased, believing in the evil eye (52.0%) and ratio of craving (56.8%) have decreased and believing that nutrition in pregnancy affects the physical and mental characteristics of the baby has increased (41.2%). While believing that nutritional habits affect the gender, physical and mental characteristics of the baby and ratio of craving are low in the women who had been married for 10 years, the thought about knowing the gender of the baby by the methods excluding modern technologic ones was higher. The belief that the gender and physical characteristics of the baby were affected by some foods is current.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
23.06.2014
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2014-06-23
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Gebelerin inanışları
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Gebelikte aşerme
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Besin seçimi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Bebeğin cinsiyeti
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Believes of pregnant
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Food craving in pregnancy
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Food choices
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Baby gender
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Şahin, H., Ongan, D., İnanç, N., Başer, M., Mucuk, S. (2009). Gebelerin inanışları: Besin seçimi bebeğin cinsiyetini etkiler mi? Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 11, 5 (19), 41–51.
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
Believes of the pregnants: does food choice affect the gender and the physical characteristics of the baby?
ISSN
(dc.identifier.issn)
1303-0256
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
41
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
51
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
Aile ve Toplum Eğitim Kültür Araştırma Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
19
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
5
Veritabanı
(dc.source.database)
Hiçbiri
Haklar
(dc.rights)
Open access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/244
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms