Migrenli Hastalarda Yarı Görme Alanı Uyarımı İle Elde Edilen Görsel Kortikal Cevaplar

Son yıllarda görsel uyarılmış kortikal cevaplarla (Visual Evoked Potentials=VEP) ilgili bulgular mi-grendeki patogenetik proçeslerin açıklanması için önemli sayılabilecek katkılar sağlamıştır. Özellikle hemisferlerden asimetrik VEP kaydedildiğine ilişkin bilgiler bu bakımdan kayda değerdir. Sunulan çalışmada herbir hemisfer kontrlateral yarı görme alanından stitnüle edilerek bioksipital VEP kaydı yapılmış, elde edilen cevapları,' latans ve amplitüt değerleri yaş dağılımı 20-25 yaş arasında değişen normal kontrol grubu, migren gurubu, kla-sik migren gurubu, nonklasik migren gurubu para-metrelerine göre istatistik olarak karşılaştırılmıştır. Nonklasik migren grubunun sol yarı alan uyarunında Ol ve Oz'den kaydedilen VEP amplitüt ve latans değerleri klasik migren grubununkikre göre istatistiki önemde yüksek bulundu (p<0.05). Bu bul-gu, sol hemisferin sağa göre nörotransmitter içeriğinin (özellikle talamusta) daha fazla olmasına bağlı olarak duyarlılığının artmış olduğunu öne süren literatür bilgileri ile uyumludur. Bu arada mig-renli gurupta kontrol gurubna göre oldukça fazla sayıda hızlı zemin aktivitesi trasesi dikkati çdai. Bu literatür bilgileri ile değerlendirildiğinde onlu ve yir-mili yaş gruplarında migren tanısı için oldukça yardımcı bir elektrofizyolojik bulgu olabileceği kanısına varıldı.

HemiField Pattern Visual Evoked Potentials in Migraine Patients Some results of visual evOked potentials (VEP) obtained froın migraineus patients have importantly contributed to the discussion of pathogenetic process in migraine. Especially the results indicate to hemi-spharical asymetry in both latency and amplitute of VEP are notabk. Bioccipital cortical revonses to visual herni-field pattern were recorded in 22 migraine patients and in 22 healty control subjects who both groups are 20- 25 years old. Aınplitude and latency values were sta-tistically analysed (Student's test) VEP's latencies and amplitudes recorded from Ol and 02 (Ipsilateral records) in nonclassical migraine group were langer and higher than those of classical migraine group (p<0.05). This result is highly parel-lel to the ones in the relevant literature. It is sug-gested that the left hemisphere is more sensitive than the right due to the fact that it has more neurotran-smitter content. In addition to this results Fast back-ground activity was recorded in 90% of migraine pa-tients. This observations as in the literature possibly suggested to be an electrodiagnostical helpfull method in migraine patients in first and second decades.

Erişime Açık
Görüntülenme
56
02.12.2021 tarihinden bu yana
İndirme
1
02.12.2021 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
10 Temmuz 2024 21:23
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Migrenli Hastalarda Yarı Görme Alanı Uyarımı İle Elde Edilen Görsel Kortikal Cevaplar
Eser Sahibi
(dc.contributor.author)
GALİP AKHAN
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
1991
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
BETİGÜL KAYSERİLİ
Diğer Yazarlar
(dc.contributor.authors)
SÜLEYMAN İLHAN
Yayıncı
(dc.publisher)
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tür
(dc.type)
Makale
Açıklama
(dc.description)
Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Özet
(dc.description.abstract)
Son yıllarda görsel uyarılmış kortikal cevaplarla (Visual Evoked Potentials=VEP) ilgili bulgular mi-grendeki patogenetik proçeslerin açıklanması için önemli sayılabilecek katkılar sağlamıştır. Özellikle hemisferlerden asimetrik VEP kaydedildiğine ilişkin bilgiler bu bakımdan kayda değerdir. Sunulan çalışmada herbir hemisfer kontrlateral yarı görme alanından stitnüle edilerek bioksipital VEP kaydı yapılmış, elde edilen cevapları,' latans ve amplitüt değerleri yaş dağılımı 20-25 yaş arasında değişen normal kontrol grubu, migren gurubu, kla-sik migren gurubu, nonklasik migren gurubu para-metrelerine göre istatistik olarak karşılaştırılmıştır. Nonklasik migren grubunun sol yarı alan uyarunında Ol ve Oz'den kaydedilen VEP amplitüt ve latans değerleri klasik migren grubununkikre göre istatistiki önemde yüksek bulundu (p<0.05). Bu bul-gu, sol hemisferin sağa göre nörotransmitter içeriğinin (özellikle talamusta) daha fazla olmasına bağlı olarak duyarlılığının artmış olduğunu öne süren literatür bilgileri ile uyumludur. Bu arada mig-renli gurupta kontrol gurubna göre oldukça fazla sayıda hızlı zemin aktivitesi trasesi dikkati çdai. Bu literatür bilgileri ile değerlendirildiğinde onlu ve yir-mili yaş gruplarında migren tanısı için oldukça yardımcı bir elektrofizyolojik bulgu olabileceği kanısına varıldı.
Özet
(dc.description.abstract)
HemiField Pattern Visual Evoked Potentials in Migraine Patients Some results of visual evOked potentials (VEP) obtained froın migraineus patients have importantly contributed to the discussion of pathogenetic process in migraine. Especially the results indicate to hemi-spharical asymetry in both latency and amplitute of VEP are notabk. Bioccipital cortical revonses to visual herni-field pattern were recorded in 22 migraine patients and in 22 healty control subjects who both groups are 20- 25 years old. Aınplitude and latency values were sta-tistically analysed (Student's test) VEP's latencies and amplitudes recorded from Ol and 02 (Ipsilateral records) in nonclassical migraine group were langer and higher than those of classical migraine group (p<0.05). This result is highly parel-lel to the ones in the relevant literature. It is sug-gested that the left hemisphere is more sensitive than the right due to the fact that it has more neurotran-smitter content. In addition to this results Fast back-ground activity was recorded in 90% of migraine pa-tients. This observations as in the literature possibly suggested to be an electrodiagnostical helpfull method in migraine patients in first and second decades.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
21.05.2014
Açık Erişim Tarihi
(dc.date.available)
2014-05-21
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Migren
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yarı görme alanı uyarımı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Migraine
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hemi-field pattern visual evoked potentials
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Görsel uyartılmış kortikal cevaplar
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Akhan, G., Kayserili, B., İlhan, S. (1991). Migrenli Hastalarda Yarı Görme Alanı Uyarımı İle Elde Edilen Görsel Kortikal Cevaplar. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7 (4), 433-439.
ISSN
(dc.identifier.issn)
2149-8059
Yayının ilk sayfa sayısı
(dc.identifier.startpage)
433
Yayının son sayfa sayısı
(dc.identifier.endpage)
439
Dergi Adı
(dc.relation.journal)
Selçuk Tıp Dergisi
Dergi Sayısı
(dc.identifier.issue)
4
Dergi Cilt
(dc.identifier.volume)
7
Haklar
(dc.rights)
Open access
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
Http://hdl.handle.net/11469/107
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms