Filtreler
Filtreler
Bulunan: 28 Adet 0.001 sn
İlgili Araştırmacılar [3]
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [1]
Veritabanı [2]
Tür [1]
Dergi Sayısı [6]
Yayın Dili [3]
PROFESÖR GALİP AKHANTIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/NÖROLOJİ ANABİLİM DALI/
Erişime Açık

Bir Grup Serebral Palsili Çocukta Etyoloji

GALİP AKHAN

Spastik çocuklar Demeği Isparta şubesine başvuran 55'i kız, 60'ı erkek toplam 115 sercbral palsili (SP) basta çalışmaya alındı. SP nedeni olarak bulduğumuz doğum öncesi faktörler: mikrosefalı (%4), ikiz eşi (%4), gebelikte ilaç kullanımı (%2), maternal enfeksiyon (%2). ailede SP öyküsü (%2) ve diabetik anne (%1) idi. Doğum sırası etkenler içinde en sık rastlanan: %37 ile doğum asfiksisi olup bunu %14 ile düşükgestasyonelyaş ve ağırlık ve %3 ile sûrmatürite izlemekteydi. SP'nin doğum sonrası nedenleri olarak da hastalarımızın %7'sinde hiperbiluribinemi. %5'inde ateşli hastalık öyküsü, %3'ünde k ...Daha fazlası

Erişime Açık

Epileptik Hastalarda Serum Bakır ve Çinko Düzeyleri

GALİP AKHAN | AHMET KOYU

Zn ve Cu gibi eser elementlerin epilepsi oluşumunda önemini araştırmak için 36 epileptik ve 36 sağlıklı kişide serum Cu ve Zn değerleri araştırıldı. Epilepsi grubunda serum Cu ve Zn değerleri sağlıklı gruba göre düşük olmasına rağmen bu istatistiksel anlam taşımıyordu. In this study we evaluated serum Cu and Zn levels in 36 patients \vith epilepsy and 36 healthy persons in order to search importance of trace elements in epilepsy . Serum Zn and Cu levels in patients with epilepsy were lower then healthy persons. But it wasn't statistically signifıcant.

Erişime Açık

Surgical Treatment Of Symptomatic Coiling Or Kinking Internal Carotid Artery

GALİP AKHAN | ALİ GÜRBÜZ | LEVENT YILIK

Coiling of the artery is a rare morphologic entity most frequently described in the internal carotid artery. Herein we present two cases with symptomatic kinked internal carotid artery: one suffering from paresthesia of the right arm and speech disturbances and the other suffering from weakness of the left half of the body and speech disturbances. Both patients were treated surgically. None of the patients experienced any peri- or postoperative complications.

Erişime Açık

İmpulsif Rotasyonel Test

GALİP AKHAN

Bu çalışmada, 52 sağlıklı kişide üç değişik şiddette (63 7sn, 87 7sn, I 14 7sn) impulsif rotasyon kullanılarak rotasyonel nistagrnus elde edildi. Kaydedilen nistagmus yavaş faz maksimum açısal hız ölçümleri yapıldı. Yön egemenlikleri hesaplandı. Bulunan değerler istatistik olarak analiz edildi. Sonuçlar literatür bilgileri ile değerlendirildi. Kullanılan yöntemin nörootolojik çalışmalarda güvenilir olduğu kanısına varıldı. Impulsive Rotatory Testing Rotatory nystagmus re.sıtited from impulsive rotatory stimuli al three different magnitudes (637sec, 877sec, 114 5sec) was recorded in 52 Jıealty ...Daha fazlası

Erişime Açık

İşitme Engellilerde Okuma : Preliminer Çalışma

GALİP AKHAN | GALİP AKHAN

Tamamen sağır olan 5 denekte okuma sırasında göz anneleri elektrookülografik olarak kaydedildi. Elektrookülografik paternlerin büyük sakkadlar ve uzun süreli fiksasyonlar göstermesi dikkat çekiciydi. Beklendiği gibi sağır-dilsizler fonolojik olmayan okuma süreci ile okunmuş kabul edildi. Yine de sonuçlar daha fazla kantitatif çalışma için motive oldu. Eye movernents during reading in 5 completely deaf-mute subjects were electrooculographically recorded. It was notable that electrooculographical patterns showed large saccads and fixations with long duration. As expected the deaf-mutes were cons ...Daha fazlası

Erişime Açık

Rat beyin mast hücreleri: Cinsiyetler ve hemisferler arasındaki sayısal farkları ve lokalizasyonları

GALİP AKHAN

Anaflaksi, enflamatuar reaksiyon ve gecikmiş tip aşırı duyarlılıktaki rolleri kanıtlanmış olan mast hücrelerinin beyin dokusundaki fonksiyonları, lokalizasyonları, fizyolojik ve patolojik olaylardaki rolleri giderek daha fazla araştırılmaktadır. Bu çalışmada, eter anestezisi uygulanan ratlarda, mast hücrelerinin beyin hemisferleri ve cinsiyetler arasındaki sayısal farkları ile lokalizasyonlarının incelenmesi amaçlandı. 10 erkek, 10 dişi, 20 adet albino rat eter anestezisi ile uyutulduktan sonra beyinleri disseke edilerek, sağ ve sol hemisferlerine ayrıldı. %10’luk formalinle fikse edilerek her ...Daha fazlası

Erişime Açık

Akut Serebrovasküler Hastalıklarda Elektrokardiografik Değişiklikler

GALİP AKHAN

Bu çalışmada 209 akut serebrovasküler hastalıklı (SVH) hastanın (% 56.0 kadın, % 44.0 erkek; ortalama yaş 65.3 ±11.5) elektrokardiografıleri (EKG) incelenmiş. 62 olgudan oluşan kontrol grubunun EKG’leri (% 43.6 kadın, % 56.4 erkek; ortalama yaş 57,9±17.9) ile karşılaştırılmıştır. Başvuru anında hastaların % 89.0' ında EKG anormallikleri varken bu oran kontrol grubunda % 53.2 bulundu (p

Erişime Açık

Sağlıklı Kişilerde Yarıalan Dama Taşı Patterni ile Görsel Uyarılmış Potansiyellerde Hemisferik Asimetri

GALİP AKHAN

Sağlıklı kişilerde Görsel Uyarılmış Potansiyellerde (GUP) gözlenen hemisferik asimetri için çeşitli yorumlar yapılmıştır. Hemisferler arasında morfolojik asimetri bulunduğunu belirten yayınlar vardır, GUP'lerdeki asimetrinin dama taşı patterni gibi basit uyaranlarla değil, yüz gibi kompleks uyaranlarla ortaya çıktığını belirten yayınlar vardır. Bu konu üzerinde GUP'lere etki yapabilen yaş ve vijilans gibi parametreler açısından homojen olarak kabul edilebilecek bir grupta dama taşı patterni gibi basit bir uyaranla bu konuyu araştırmayı amaçladık. Onbir kız ve 11 erkek tıp fakültesi son sınıf ö ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms