Filtreler
Filtreler
Bulunan: 692 Adet 0.004 sn
İlgili Araştırmacılar [1]
Tam Metin [2]
Yayın Dili [2]
Erişime Açık

İki serbestlik dereceli prototip paralel mekanizmanın tasarımı ve imalatı

Dalan Kimya sabun üretim tesislerinde, ürünlerin kalite kontrolü, dizme, pozisyon değiştirme ve sıralama işlerinde kullanılmak üzere, işe özel boyutlandırılabilecek iki ve üç serbestlik dereceli mekanizmalara ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda iki serbestlik dereceli bir prototip mekanizma yapılmasına karar verilmiştir. İki serbestlik dereceli prototip mekanizma üzerinde yapılacak çalışmalar sayesinde konu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak, çalışma uzayından hareket planına kadar optimum çözüme ulaşmak ve ileride prototipin geliştirilmesi ile farklı boyutlarda mekanizmaların üre ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında dağılım gösteren lesepsiyen Gümüş Balığı Atherinomorus forskalii (Rüppell, 1838) ‘nin bazı biyo-ekolojik özellikleri

Bu tez çalışması ile Akdeniz kıyılarımızda dağılım gösteren lesepsiyen gümüş balığı A.forskalii türünün bazı biyo-ekolojik özellikleri tespit edilmiştir. Fethiye Körfezin de üç farklı lokaliteden Ocak 2015-Ocak 2016 periyodun da 462 adet birey elde edilmiştir. Örnekleme aracı olarak küçük boylu çapari takımları kullanılmıştır. Elde edilen bireylerin büyüme, üreme ve beslenme özellikleri belirlenmiştir. Örneklenen populasyonda minumum, maksimum ve ortalama total boy değerleri sırasıyla, 4.5 cm, 12 cm, 8.2 cm olarak belirlenmiştir. Minumum, maksimum ve ortalama ağırlık değerleri ise 0.64 g, 16.2 ...Daha fazlası

Erişime Açık

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi alanların farkındalık düzeylerinin iş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden incelenmesi

Son yıllarda ülkemizde önemi her geçen gün artan ve uygulama sahalarında kendine yer bulan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ciddiyetle ele alınması gereken bir mevzuat haline gelmiştir. İSG’ nin ortaya çıkışına zemin hazırlayan en önemli olgular, İş kazası ve meslek hastalıklarıdır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının büyük bir kısmının, çalışanların gerekli güvenlik önlemi almadan çalışmalarından kaynaklandığı bilinmektedir. Güvensiz davranışların ve uygun olmayan çalışma şekillerinin asıl sebebinin temelinde ise bilgi eksikliği yatmaktadır. Bilgi eksikliğini ortadan kaldırmanın yolu ise çalış ...Daha fazlası

Erişime Açık

Technical investgation for the use of textile waste fiber types in new generation composite plasters

Kalkan, Şevket Onur

Garment and textile production industry is one of the main sectors of our country. This sector is a major driving force in our developing economy. According to 2014 data, Turkey is the third country on textile export among the European countries. Besides, Turkey is the world's sixth largest garment exporter. With such a huge production power, in Turkey’s textile sector, waste and/or residual textile materials are composed depends on the large scale production, as in most of the other production sectors. Such waste materials in textile industry are the left materials from production stag ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkiye rüzgar enerji sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yeterliliğinin değerlendirilmesi

Kaya, Sıla

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği konusu son 10 yıldır faaliyette olan bir konudur ve henüz tam anlamıyla oluşturulamamış bir kültürdür. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş kurallar baz alınmaktadır. Denetim yine aynı kurum elindedir. Ülkemizde gerek kamu gerek özel sektörde yaşanan iş kazaları ve ihmaller bu denli fazla iken, hala birçoğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını bilmemekteyiz. Okullarda ve işyerlerinde konu ile ilgili eğitimler verilmemekte, zorunluluk olması sebebiyle tüm prosedürler yalnızca kağıt üzerinde gerçekleştirilme ...Daha fazlası

Erişime Açık

Synthesis of imidazole derivatives and their binderless immobilization to fabric to load antibacterial properties

Mutlu, Nurgül

The compounds bonded with functional groups in textile materials carry the economical support material property. The complex and/or organic compounds with the desired properties can be immobilized into the textile materials by using the reactivity of hydroxyl groups of cellulose and the NH2 groups in wool. Most of commercially purchased silver salts show a rapid release of silver in water because of their ionic structure. For this reason, they exhibit high antibacterial activity but the short-term. N-heterocyclic carbene (NHC) complexes have the long-term antibacterial effects by releasing the ...Daha fazlası

Erişime Açık

Synthesis, characterizatıon and application of new organic electroactive molecules for photovoltiıc devices

PEDOT:PSS is with its acidic property solves the indium atoms from ITO and indium atoms diffuses in active layer in an organic solar cell. This event causes an decreasing in solar cell efficiency. In the same strategy, SAM molecules can be used as hole injection layer. On the other hand MoO3 can be used as anode buffer layer. In this thesis it is wanted to make SAM molecules have to not absorb visible range of solar spectrum for the efficient harvesting of solar energy by donor molecule. Otherwise the HOMO level of SAM molecule have to be between work function of ITO and HOMO level of donor mo ...Daha fazlası

Erişime Açık

The effect of RGD pertide on cell proliferation and vasculogenesis during microtissue formation

Yaralı, Ziyşan Buse

3D (Dimensional) microtissues are commonly used in regenerative medicine, medicine design, toxicology studies and advance cancer research. Microtissues which are constructed by this technique mimic natural in vivo condition and it stands for shifting form between in vitro studies and in vivo research. Scaffold-free microtissues produce own extracellular matrix and cells proliferate faster. However microtissue is used in vitro experiments, they mimic in vivo condition by producing own matrix. Recently, RGD peptides which are commonly used biomaterials consist of GRGDS sequences and it has acti ...Daha fazlası

Erişime Açık

OPTIMUM DESIGN OF ANTI-BUCKLING BEHAVIOUR OF THE LAMINATED COMPOSITES BY DIFFERENTIAL EVOLUTION AND SIMULATED ANNEALING ALGORITHMS

Akçair, Mehmet

Laminate composites can be used quite naturally in automotive, marine, aviation and other engineering branches. Determination of buckling load capacity under in-plane composite loads of composite plates is very important for the design of composite structures. In this thesis, Differential Evolution (DE) and Simulated Annealing (SA) are utilized for optimal stacking sequence of a laminated composite plate, which is simply supported on four edges and is subjected to biaxial in-plane compressive loads. The optimization problem parameters are defined as (i) Objective function: critical buck ...Daha fazlası

Erişime Açık

Simulation and design of a glider swarm robotics platform

Gül, Kasım

The main purpose of my thesis is to develop a Swarm Robotics Platform which will use Cellular Automata Glider model and generate itself with “Game of Life” rules. The method was experimentally tested with autonomous mobile robots and real-time PC based simulation software, in all cases very good paths were obtained with negligible processing effort, and low cost production. Presented results indicate that the Cellular Automata approach is a very promising method for real time path planning and Glider like robotic swarms can be used for self-replicating and moving swarm robots. We desig ...Daha fazlası

Erişime Açık

Engelli bireylerin yangın tahliyesinin araştırılması

Kırtaş, Hacı Ahmet

Bu çalışmanın amacı, engelli bireylerin yangın tahliyesi, muhtemel olabilecek olaylara karşı gerekli önlemlerin alınması, davranış biçimleri, olaylara bakış açısı, psikolojik tutumları, sürdürülebilir zaman yönetimi ve müdahale tarzı belirlenmesidir. Saptanan sorunlar neticesinde davranış eksiklikleri, kişilerin bulunduğu ortamın değerleri, bina yapısı, çevre koşulları, dış etkenler, iletişim, olaya maruz kalma süresi, psikolojik sarsıntı gibi kişinin sağlığını etkileyen faktörler ve eylemler belirlenmek istenmiştir. Bu sorunların ardından, engelli bireylerin beklentilerinin karşılanması, bilg ...Daha fazlası

Erişime Açık

Çalışanların stres yönetiminin iş güvenliği ve iş sağlığı açısından araştırılması

Doğru, Kader

Bu araştırma, çalışanları stres yönetiminin iş güvenliği ve sağlığı açısından incelenmesini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın ana kütlesini İzmir ilinde çalışan personeller oluşturmaktadır. Olasılıklı olmayan örneklem yöntemine göre uygunluk temelinde seçim yapılmış ve çalışan personele toplam 350 anket dağıtılmıştır. Dağıtılan anketlerden 310 adedinden geri dönüş alınmış ve geri dönüş alınan anketler içerisinde, anketlerin bir kısmının boş olması ve verilerin tutarsızlıklarından dolayı 300 örnekleme ulaşılmıştır. Araştırma anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Önceden hazır ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms