Filtreler
Filtreler
Bulunan: 626 Adet 0.002 sn
Tam Metin [2]
Veritabanı [1]
Yayın Dili [2]
Erişime Açık

Hile denetimi ve tespitinde lojistik regresyon analizinin kullanımı : Sağlık sektöründe bir uygulama

Boztepe, Engin

Hile; yöneticiler, çalışanlar veya üçüncü taraflardan bir veya birden fazla kişinin, haksız veya yasalara aykırı bir menfaat elde etmek amacıyla yaptığı aldatma içeren kasıtlı eylemleri olarak tanımlanabilir. Yapılan araştırmalara göre hilenin ortalama maliyeti toplam gelirlerin %5’i olarak belirlenmiştir. Mali bir buzdağı gibi sonuçları olan hile, doğrudan kayıplarının yanı sıra itibar kaybı, müşteri ilişkilerinin olumsuz etkilenmesi gibi birçok yıkıcı etkiye de sahiptir. Bu denli büyük etkilere sahip olan hilenin denetimi ve tespiti çok büyük önem arz etmektedir. Çalışmamızın birinci bölüm ...Daha fazlası

Erişime Açık

Şeriye sicillerine göre Manisa’da sosyal değişim ve evlilik kalıpları (1710-1750)

Tat, Mahmut

17. ve 18. yüzyıllar Osmanlı tarihçiliğinde son yıllarda yoğunlaşılan bir dönem olmasına rağmen halen tam aydınlatılamayan meseleleri içerisinde barındırmaktadır. Özellikle çalışmaların esas yoğunluğunun 16. ve özellikle 19. yüzyıllarda olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu durum daha net bir şekilde görülecektir. Osmanlı Manisa’sında evlilik kalıpları, mihr ödemeleri ve demografik trendlere vurgu yapan bu tez, bu anlamda 18. yüzyıl Osmanlı tarihine küçük bir katkı sağlamak amacıyla kaleme alınmıştır. İmparatorluğun kriz ve dönüşüm dönemi olarak adlandırılan yüzyılların, hala içeriği tam olar ...Daha fazlası

Erişime Açık

A research on the development of International and Domestic banks in Afghanistan and their role in Afghanistan Economy

Ayamı, Masood

In this thesis the development of Afghanistan’s banking system and the role of domestic banks in the economy of Afghanistan has been researched. Moreover, the effects of banks and the banking system to business sector, financial sector and to private sector in the country have been handled. Most of banking system was dead over 25 years of war due to abnormal condition in the country. After the new regime, the development of banking systems takes a new look in 10 years across the global transaction. Thus, get the positive feedback in these years. This change also played a big role in Afgh ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkçe’deki arapça kökenli tenvinli kelimelerin anlam mukayesesi

Tez, Arap dilinden Türkçe’ye geçmiş olan tenvinli kelimelerin her iki dildeki anlamları ve cümle içerisinde üstlenmiş oldukları görevlerinin mukayesesini içermektedir. Çalışma bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmamızın konusu, kapsamı, önemi, metodu, kaynakları ve aralarındaki ilişkiyi incelediğimiz Arap dili ve Türk dili hakkında genel bir bilgilendirmeyi içermektedir. Çalışmanın birinci bölümünde Arapça ve Türkçe arasındaki etkileşim ve Arapça’nın Türkçe üzerindeki etki alanları konusunu ana hatlarıyla inceledik. Konuyla ilişkili olması sebebiyle dil-kültü ...Daha fazlası

Erişime Açık

Göçmen girişimcilerin kişilik özellikleri ve göçmen girişimcilik üzerine algılar

Güngördü, Sevcan

Günümüzde dünyanın pek çok yerinde göç hareketleri yaşanmakta ve bu hareketler hem bulundukları bölgeyi hem de dünyanın kalanını ciddi şekilde etkilemektedir. Günümüzün küresel dünyasının en çok öne çıkan unsurlarından biri olan girişimcilik kavramı göç hareketleri ile de birleşerek göçmen girişimcilik kavramını ortaya çıkarmaktadır. Bu araştırmanın amacı, göçmen girişimcilerin kişilik özelliklerinin ve göçmen girişimciliğe ilişkin algılarının ortaya konmasıdır. Bu kapsamda araştırmada ekonomik açıdan büyük öneme sahip göçmen girişimciler ve göçmen girişimcilik detaylı bir biçimde ele alınmak ...Daha fazlası

Erişime Açık

Hizmet inovasyonu uygulamalarında bilgi paylaşımı ve işgören tatmini: Bir çağrı merkezi örneği

Bakkal, Emine Özge

Yoğun rekabet ortamında rakiplerinden farklılaşarak süreklilik sağlamaya çalışan işletmeler, çok çeşitli stratejiler uygulamakta ve birçok araçtan yararlanmaktadırlar. Bu süreç içerisinde işletmelerce kullanılan araçlardan biri de inovasyondur. Özellikle hizmet sektörü, sunulan hizmetin nasıl daha fazla iyileştirileceği ile ilgilendiğinden, inovatif yaklaşımlara uygun bir platform olarak değerlendirilebilir. Günümüz şartlarındahizmet inovasyonu uygulamalarında başarı, işletme içerisinde kuvvetli bir bilgi paylaşımı ortamının oluşturulması ve işgören tatmin düzeyinin yükseltilmesiyle mümkündür. ...Daha fazlası

Erişime Açık

A research about discussion of organizational communication and strategic planning process

Selçuk, Oğulcan

In environment of globalization and intense competition, businesses make their long-term plans in order to sustain their existence. This planning ensures employees to understand the points of organization’s mission, its goal, the place where it wants to reach and how it will get there, and it is thought that organizational communication plays an important role in this respect. In this context, the main purpose of the study is to a research about discussion of organizational communication and strategic planning process. In the research where interview was preferred as data gathering tech ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kuantum pazarlama

İşlek, Merve

Geleneksel pazarlama yönetimi faaliyetleri günümüzdeki hızla değişen, son derece karmaşık 21. Yüzyıl işletmeleri için yetersiz kalmaktadır. Bu çalışma kapsamında kuantum teorisi ve pazarlama yönetimine ilişkin konular ele alınmıştır. Bu sistematik literatür taraması kapsamında “kuantum teorisi”, “kuantum beceriler” ve “pazarlama” anahtar kelimeleri Türkçe ve İngilizce dilinde veri tabanları üzerinden taranmıştır. Araştırma sonucunda kuantum teorisi ve ilgili stratejilerin günümüz yoğun rekabet ortamında etkili pazarlama stratejileri geliştirilmesi noktasında yararlı olabileceği bulgusun ...Daha fazlası

Erişime Açık

Doğu Akdeniz enerji keşiflerinin bölgeyi jeopolitik ve jeostratejik açıdan değiştirme potansiyeli

Ceylan, Fadime Ayca

Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarının kavşak noktası olan Doğu Akdeniz bölgesi ilk çağlardan beri önemli göç ve ticaret yollarını bünyesinde ihtiva etmiştir. Doğu Akdeniz, sanayi devrimi sonrasında, dünyanın en zengin enerji rezervlerine sahip Ortadoğu ve Kafkaslara olan coğrafi yakınlığı sebebiyle önemli bir enerji koridoru haline gelmiştir. Uzun zamandır bölgenin kıyı ötesi alanlarında varlığı tartışılan hidrokarbon rezervlerinin varlığının kanıtlanması ise bölgeye enerji merkezi olma potansiyeli kazandırmıştır. Bölge, sahip olduğu nitelikler sebebiyle, keşfedilen rezervlerin çıkarılması ...Daha fazlası

Erişime Açık

Bireysel hisse senedi yatırımcılarının finansal okuryazarlık düzeyi üzerine bir çalışma : İzmir Örneği

Kanmaz, Alper

Bu tezde İzmir ilindeki bireysel hisse senedi yatırımcılarının finansal okuryazarlık düzeylerini üzerine bir çalışma yapılmış, ayrıca yatırımcıların finansal davranış, finansal bilgi ve finansal tutumları ile finansal okuryazarlık ilişkileri ortaya konmuştur. 515 bireysel hisse senedi yatırımcısı üzerinde yürütülen bu çalışmada; hisse senedi yatırımcılarının finansal okuryazarlık, finansal davranış, finansal bilgi ve finansal tutum düzeyleri belirlenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, erkeklerin finansal okuryazarlık düzeyinin kadınlarınkinden göre daha yüksek olduğunu ve cinsiy ...Daha fazlası

Erişime Açık

Bilişim sektöründe yer alan aile işletmelerindeki çalışanların dönüşümcü liderlik çerçevesinde niteliklerinin belirlenmesine yönelik bir uygulama

Kanat, Begüm

Günümüzde globalleşmiş olan ve sürekli değişim halinde olan dış çevrede faaliyet gösteren organizasyonların değişimlere hızlıca ayak uydurmak durumunda olduğu ve bu değişimleri öngörüp ona göre aksiyonlar almaları gerektiği ifade edilebilir. Tüm bu süreçlerin organizasyonlarda uygulanabilmesi için liderlerin değişim süreçlerini yönetebiliyor olmaları gerektiği söylenebilir. Organizasyonlarda değişimi sağlayan ve yenilikler başlatan kişiler dönüşümcü liderler olarak ifade edilebilir. Bu çalışmada ekonomik olarak hem ülkemizde hem dünyada büyük yer kaplayan aile işletmeleri incelenerek, ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms