Filtreler
Filtreler
Bulunan: 57 Adet 0.003 sn
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [1]
Veritabanı [1]
Dergi Sayısı [7]
Yayın Dili [3]
REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLERİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Kurum Koleksiyonu
Erişime Açık

A Novel, Nelder-Mead Optimization Approach, based on Neuro-regression modeling for the Energy Efficiency Parameters of End Milling Process

ŞEYDA İŞBİLİR

Global crises are increasing day by day due to the rapid depletion of energy supplies around the planet. One of the goals of engineering is to prevent this situation by developing innovative solutions to this rapid energy consumption that has disappeared in the world. A solution could be to reduce the energy consumption of the machines that are used during production. In this study, a new design technique based on the neuro-regression approach and non-linear regression modeling was offered as an alternative to Taguchi design to reduce energy consumption. Thus, a cutting parameter optimization ...Daha fazlası

Erişime Açık

Estimation of Scattering Parameters of U-Slotted Rectangular RFID Patch Antenna with Machine Learning Models

İsmail AKDAĞ

Abstract In this study, machine learning-based models have been used to estimate the return loss parameters of the operational resonant frequency of the U-slotted UHF RFID antenna. The data set utilized, consisting of 544 instances, has been collected from the simulation software as a consequence of the parametric evaluation of the antenna design parameters. Distinct machine learning methods have been used on two different types of output data, complex and linear scattering parameters, and the models' prediction performance has been evaluated. In the single-output regression models, a mean-squ ...Daha fazlası

Erişime Açık

Medical Biology and Genetics Laboratory Book

TÜLAY KILIÇASLAN AYNA | MUSTAFA SOYÖZ | MELEK PEHLİVAN

80 Pages : İllustrations ; 26 cm.

Erişime Açık

İnsan Hakları Açısından Yunanistan’ın Görünümü 2014

Günümüzde temel insan hakları, ülkelerin kendi iç hukukunda olduğu kadar uluslararası çerçevede de önem kazanmıştır. Devletlerin insan haklarına saygı gösterip göstermemesi, demokrasinin ve gelişmişliğin göstergesi olarak da algılanmaktadır. Bu yönüyle insan hakları ulusal boyutlarının çok ötesine geçerek uluslararası bir boyut kazanmıştır. Bu durum, herhangi bir bireyin kendi ülkesindeki insan hakları sorunlarıyla ilgilendiği kadar dünyanın herhangi bir yerindeki insan hakları ile de ilgilenmesini meşru kılmaktadır. Bunun yanı sıra ülkeler içerisindeki azınlıkların çoğunluk statüsündeki kimse ...Daha fazlası

Erişime Açık

Gelenekselden Geleceğe Değişim ve Gelişim: Moda, Tekstil ve El Sanatları Çalışmaları

Sevgili Okurlar, Antik çağlardan günümüze sanat yapıtlarında döngüsel olarak tekrarlanan moda ve moda olgusunun salt giyim kuşamın ötesine geçtiği açıktır. Moda trendleri, yaşanılan çağdan, orada yaşayan insanlardan, inançlarından ve en önemlisi kültürden büyük ölçüde etkilenmektedir. Moda, bir grup insan arasında popüler olan bir şey olarak kavramsallaştırılabilirken, kültür, bir grup insan tarafından paylaşılan bir yaşam biçimidir. Tasarımcılar, geleneksel sosyal yapılarıyla yorumladıkları daha geniş bir küresel sanat perspektifi içinde dünya çapındaki sonsuz sayıda ilham kaynağı olan kültür ...Daha fazlası

Erişime Açık

Farklı disiplinlerde sanat okumaları

Başlangıç noktasını bireyin kendini ifade ediminden alan sanat, tek bir sözcük ya da cümleyle tanımlanamayacak kadar geniş bir olgudur. Kendinde salt var olmayan sanat kavramı, döneminin etkisi ve gücüyle hareket ederek zamanla, geleneksel çerçeveli sanat formlarından farklılaşan sanat yaklaşımlarına ve disiplinler arası bir anlayışa doğru ivme kazanmıştır. Özellikle 1960’lardan sonra ortaya çıkan farklı sanat yaklaşımları veya alternatif sanat yönelimleriyle, disiplinler arası anlayışta çağın verilerini içinde barındırarak yoluna devam etmektedir. Farklı sanat dallarının kendi arasında etkile ...Daha fazlası

Erişime Açık

Teoriden Pratiğe Mekan ve Sanat

Sevgili Okuyucular, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi olarak, sanatın çeşitli disiplinlerinde ortaya çıkan yaratıcı üretimlere odaklanan bu kitabın oluşturulmasından büyük bir gurur duyuyoruz. “Teoriden Pratiğe Mekan ve Sanat” adını taşıyan bu kitap okurlara; mimarlık, grafik, heykel, endüstriyel tasarım, seramik gibi farklı sanat dallarının güçlü yaratıcılığını keşfetmeye yönelik yazılardan oluşan bir koleksiyon sunmaktadır. Modern çağın karmaşık dünyasında, sanat ve mekan arasındaki bağlantıyı keşfetmek, yaratıcı düşünceyi desteklemek ve bu alanlardaki uzmanlıkları b ...Daha fazlası

Erişime Açık

Sahne Sanatları ve Müzik Çalışmaları

Değerli okurlarımız, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi olarak, sanatın farklı dallarında ortaya çıkarılan yaratıcılık boyutu güçlü üretimler hakkında yazılmış bölümlerden oluşan bu kitabın meydana getirilmesinden büyük bir gurur duyulmaktadır. Müzik, insanlık için en evrensel ifade ve iletişim yollarından biridir ve dünyanın her yerindeki her yaştan ve her kültürden insanın günlük yaşamlarında mevcuttur. Aynı zamanda müzik, kelimelerle tarif edilmesi zor olan derin duyguları aktarabilir. Bu kitabın okurlarına müzik alanına ait nitelikli ve alanına katkı sağlayacağını u ...Daha fazlası

Erişime Açık

Şehir Kültür Medeniyet Çaka Bey'den Günümüze İzmir 1. cilt

Malum olduğu üzere, içinde bulunduğumuz yıl 15 Mayıs 1919’da işgal edilen İzmir’in 9 Eylül 1922’de kazandığı istiklâlinin 100. Yılı olması bakımından önemli bir zaman dilimini oluşturmaktadır. Öncelikle, proje tabanlı araştırma kapasitesini geliştirerek, bilimsel bilgi üretmeyi, üretilen bilgiyi değere dönüştürmeyi, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yürüttüğü programlarda kayıtlı öğrencilerini bu süreçlere dâhil ederek kaliteli eğitim vermeyi hedefleyen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, aynı zamanda topluma hizmet hususunu da önemsemektedir. Bu münasebetle yıl içinde gerçekleştirilmek üze ...Daha fazlası

Erişime Açık

Mongolia: social and economic issues

Along with the interest in general Turkish history, the interest in the history, language and culture of the Mongols has also increased; researchers who prefer this field as a field of specialization have increased. Especially in recent years, Turkish and Mongolian academics have carried out joint studies, workshops and conferences in the field of history, language and culture, and shared them with the scientific world. This historical interest in the Mongols and the geography of Mongolia has also triggered the interest in the contemporary life, social and economic situation of Mongolia. Izmir ...Daha fazlası

Erişime Açık

Uluslararası Dijital Çağda Hukuk Sempozyumu Özet Bildiri Kitabı

Değerli Hukuk Araştırmacıları; Gelişim ve değişim olgusu üzerine inşa edilen yeni yüzyıl, diğer çalışma alanlarını olduğu gibi hukuk sahasını da doğrudan etkilemiştir. Dijitalleşen dünyamız ve geleceği şekillendirecek sistemin anahtarı olan dijital dönüşüm; hukukun, tüm alt dallarıyla birlikte çağı ve çağın gereklerini yakalaması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Dijitalleşmenin hukuk alanında yarattığı etkileri ulusal ve uluslararası boyutta değerlendirmek, güncel sorunları tartışmak ve bu sorunların çözümü için yeni politikalar geliştirmek; hukukun, yaşamımızın her alanında varlık gösteren t ...Daha fazlası

Erişime Açık
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms