Filtreler
Filtreler
Bulunan: 15 Adet 0.002 sn
Tam Metin [1]
Yayın Tarihi [3]
Dergi Sayısı [1]
Yayın Dili [2]
Erişime Açık

Derin Öğrenme Tabanlı Akıllı Tarım ve Uygulamaları Yazılım

Furkan Alp ESEN

Geleneksel tarım faaliyetlerine yapay zekayı entegre edebilmek için yeterli donanıma ve bilgiye sahibiz. Bu çalışma kapsamında geliştirilen mobil uygulama ile yapay sinir ağları kullanılarak, çiftçilerin mobil uygulama üzerinden bitkilerin hastalıklarını tespit edebilmesi sağlanmıştır. Eğitilen derin öğrenme modelleri sayesinde üreticiler; 14’ten fazla hastalıklı veya sağlıklı bitki yapraklarının fotoğrafını çekerek yapay zeka ile rahatlıkla durumunu öğrenebilir ve yayılmakta olan hastalığa oldukça hızlı bir şekilde tedavi uygulayabilir hale gelmiştir. Üretici; farklı araziler üzerinde ektiği ...Daha fazlası

Erişime Açık

Çocuk Resimlerindeki Nesnelerin Derin Öğrenme Yöntemleriyle Tespit Edilmesi

Betül GÜLTER

Görüntü işleme yöntemleri kullanılarak durağan ya da hareketli görüntülerin analizleri gerçekleştirilebilir ve söz konusu görüntülerden anlamlı bilgiler çıkarılabilir. Tespit ve tanıma sonrasında takip edilecek olan nesnenin değişken bir ortam içinde bulunması zorlaştırıcı unsurlardan birisidir. Bunun gibi zorlaştırıcı unsurlarla başa çıkabilmek ve nesne takibini başarıyla gerçekleştirebilmek için farklı yöntemler geliştirilmiştir. Son yıllarda yapay zekâ tabanlı bileşenlerle güçlendirilen bu sistemler hem daha hızlı hem de daha kesin hedef tespiti yapmayı sağlamaktadır. Derin öğrenme al ...Daha fazlası

Erişime Açık

Hasta Teşhis ve Tahmin Uygulaması: Yapay Zeka Destekli Tıbbi Teşhis

Ender KÖKSALDI

Bu projede, çeşitli semptomların hastalıklar ile ilişkileri ele alınmıştır. Semptomların hastalıklar üzerindeki etkilerini görselleştirmek için çeşitli grafikler oluşturulmuştur. Bu grafikler üzerinden, hangi semptomların hangi hastalıkları tanımladığı incelenmiştir. Daha sonra, semptom ağırlıklarıyla zenginleştirilmiş bir diğer veri seti kullanılarak çeşitli sınıflandırma algoritmaları değerlendirildi. Decision Tree, Random Forest gibi algoritmaların performansları karşılaştırıldı ve bu modellerin hastalık tahmininde ne kadar etkili olduğu belirlendi. Algoritmaların eğitim ve test doğruluk or ...Daha fazlası

Erişime Açık

Artificial Intelligence Based Resource Allocation in Cell-Free Networks

Mert Demirel

With the rapid development of technology, cellular networks can no longer meet the demands of wireless networks. Communication systems need to be updated to ensure that every user equipment (UE) receives accurate and efficient service. Cell-free (CF) networks offer advantages over cellular networks, such as more flexible resource allocation, higher capacity, better coverage and lower interference. The deployment of multiple access points (APs) and flexible allocation of resources leads to higher network performance and efficiency. In addition, in CF networks, users can communicate with ...Daha fazlası

Erişime Açık

A Face Authentication System Using Landmark Detection

Velican ERCAN | M. Erdal ÖZBEK

Biometric data is the key for many security applications. Authentication relies on the individual’s measurable biometric properties collected as features. In this study, a face authentication system is built to be used in opening the entrance door accessing to the apartments and housing estates. The proposed system consists of three stages. In the first stage, landmarks on the face are captured using a deep neural network. Then six selected features from the landmarks are extracted and traditional machine learning algorithms are used to authenticate users. In the last stage, a user interface i ...Daha fazlası

Erişime Açık

Haber Türünün Belirlenmesinde Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Performans Analizi

Güzel Başpınar

İnternetin en büyük bilgi kaynağı olarak kabul edildiği bilgi çağında, elektronik ortamdaki metinlerin sayısının giderek artması, metin madenciliği ve makine öğrenimi konularının önemini arttırmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, bu alanlarda da sürekli olarak yeni gelişmeler olmaktadır. Geliştirilen yeniliklerle, herhangi bir platformda düzensiz olarak bulunan metinlerin anlamlı bir şekilde birleştirilerek sınıflandırılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, farklı makine öğrenimi yöntemi kullanılarak haber metinleri sınıflandırıldı ve makine öğrenimi tekniklerinin performan ...Daha fazlası

Erişime Açık

Konut Satış Fiyatlarının Regresyon Tabanlı Makine Öğrenmesi Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi

Uğur Kılıç

Bu proje, yapay zeka ve sinir ağlarına vurgu yaparak regresyon tabanlı makine öğrenimi yöntemleriyle konut satış fiyatlarının tahmin edilmesine ilişkin derinlemesine bir analiz sunmaktadır. Ev satış fiyatlarını etkili bir şekilde tahmin eden kapsamlı bir model geliştirmek için yapay zekada uzman sistemlerin uygulanmasını araştırmaktadır. Çalışma, verileri analiz etmek ve yorumlamak için gelişmiş makine öğrenimi tekniklerini uygulayarak Ames, Iowa'daki ev özelliklerinden oluşan sağlam bir veri kümesi kullanmaktadır. Bu yaklaşım, konut fiyatlandırma dinamiklerine ilişkin önemli içgörüler sunarak ...Daha fazlası

Erişime Açık

DİYABETLİ BİREYLERE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN YAPAY ZEKÂ TABANLI MOBİL SANAL ASİSTANIN MALİYET, ETKİNLİĞİ HASTANEYE YATIRILMA ORANI, ÖZBAKIM VE HİPOGLİSEMİ ÜZERİNE ETKİSİ

Gökşen POLAT

Amaç: Bu çalışma diyabetli bireylere yönelik geliştirilen yapay zekâ tabanlı mobil sanal asistanın maliyet, hastaneye yatırılma oranı, özbakım ve hipoglisemi üzerine etkisini incelemek amacıyla deneysel olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın verileri Haziran 2022- Haziran 2023 tarihleri arasında İzmir ilindeki iki özel hastanenin Endokrinoloji Polikliniği ve diyabetli bireylerin kayıtlı olduğu bir diyabet derneğinde toplanmıştır. Örneklem sayısı Power 0,80 alınarak minumum n:122 bulunmuştur. Randomizasyon ile girişim ve kontrol grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Araştırma örneklemi vefat ve mal ...Daha fazlası

Süreli Ambargo

Beyin Tümörlerinin Görüntü Transformatörleri ile Tespiti ve Bölütlenmesi

Efe Ali Özkesici

Beyin tümörleri insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden karmaşık patolojik durumlardır. Bu hastalığın tehlikeli doğası, erken teşhis ve etkili tedavinin önemini vurgulamaktadır. Bu bağlamda yapay zeka (AI) ve görüntü işlemenin (IP) sunduğu teknolojik yöntemler, beyin tümörlerinin tespitinde önemli gelişmeler sağlamıştır. Bu çalışmanın odak noktası, Görüntü Transofrmatörü (ViT) derin öğrenme modelinin beyin tümörü tespiti bağlamında potansiyelini değerlendirmektir. Beyin tümörlerinin tespiti, karmaşık MRI verilerinin hassas analizini gerektirir ve yapay zeka, bu zorluğun üstesinden gelmek içi ...Daha fazlası

Erişime Açık

Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka

Emrah Akkoyun

Yapay zeka teknolojileri son yılların en hızlı gelişen alanlarından biri olmuştur ve bu teknolojilerin sağlık alanında kullanımı da giderek artmıştır. Özellikle pandemi döneminde, sağlık sistemlerinin iş yükünü azaltmak ve hizmetlerin verimliliğini artırmak amacıyla yapay zeka uygulamalarının kullanımı daha da yaygınlaşmıştır. Bu çalışmada; Geçmişten günümüze yapay zeka teknolojisinin gelişimi araştırılmış, yapay zeka teknolojisi sağlık bilimlerinde kullanım alanlarına göre incelenmiş, sağlık bilimlerinde kullanılan yapay zeka uygulamaları araştırılmıştır. Doktorlar ve hemşireler tarafından sı ...Daha fazlası

Erişime Açık

Boru bükme işlemi sonuçlarının makine öğrenmesi algoritmaları ile tahmin edilmesi Predicting the results of the pipe bending process with machine learning algorithms

Görüş, Volkan

ÖZETBoru bükme işlemi sanayide, uzay-havacılık, otomotiv, inşaat, denizcilik, vb. birçok sektörde yoğun olarak kullanılmaktadır. Boru bükme işlemi manuel ve CNC kontrollü tezgâhlarda yapılmaktadır. Kullanılan malzemeye ve müşterinin isteği veya kullanım yerinin hassasiyetine göre çeşitli boru bükme yöntemleri kullanılmaktadır. Sanayide en çok kullanılan boru bükme yöntemleri çekerek boru bükme yöntemi, sararak boru bükme yöntemi, basarak boru bükme yöntemi ve üç makaralı boru bükme yöntemidir. Boru bükme işleminde kullanılan borunun malzemesine, borunun dış çapına, et kalınlığına, bükme derece ...Daha fazlası

Erişime Açık

Derin Öğrenme ile Uydu Fotoğraflarından Askeri Uçak Tiplerinin Tespiti

Ozan ÖZÇELİK

Günümüzde uydu teknolojisinin gelişmesi, askeri uçakların tespit ve takibini savunma ve güvenlik stratejilerinin temel unsurlarından biri haline getirmiştir. Uydu görüntüleri geniş coğrafi alanları kapsadığı ve olayları gözlemlememize olanak sağladığı için bu bağlamda önemli bir rol oynamaktadır. Askeri uçak tespiti, geleneksel yöntemlere yönelik çeşitli zorluklar doğurmaktadır. Bu zorluklar arasında askeri uçaklarla diğer nesneleri ayırt etme zorluğu, gürültülü ve bulanık uydu görüntüleri ve hızlı hareket eden uçaklar yer alıyor. Derin öğrenme, büyük miktarda veriyi analiz ederek karmaşık kal ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms