Filtreler
Erişime Açık

Görüntü Üzerinden Uçak Tipini Belirleme

Hüseyin Ersem Saygı

Bitirme projesi çalışması, uçak tipini belirlemek için yapay zeka temelli bir yöntemin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Günümüzde havacılık sektöründe uçak tanıma süreçleri genellikle manuel olarak gerçekleştirilmekte ve uzmanlık gerektirmektedir. Bu süreçlerin otomatikleştirilmesi, hız, doğruluk ve verimlilik açısından önemli avantajlar sağlayabilir. Projede, derin öğrenme ve görüntü işleme tekniklerinden faydalınalarak uçak görüntülerinden otomatik olarak uçak tipini belirleyebilen bir yapay zeka modeli geliştirilmiştir. Veri seti olarak geniş çaplı uçak görüntülerinden oluşan bir veri seti ...Daha fazlası

Erişime Açık

Uluslararası Dijital Çağda Hukuk Sempozyumu Özet Bildiri Kitabı

Değerli Hukuk Araştırmacıları; Gelişim ve değişim olgusu üzerine inşa edilen yeni yüzyıl, diğer çalışma alanlarını olduğu gibi hukuk sahasını da doğrudan etkilemiştir. Dijitalleşen dünyamız ve geleceği şekillendirecek sistemin anahtarı olan dijital dönüşüm; hukukun, tüm alt dallarıyla birlikte çağı ve çağın gereklerini yakalaması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Dijitalleşmenin hukuk alanında yarattığı etkileri ulusal ve uluslararası boyutta değerlendirmek, güncel sorunları tartışmak ve bu sorunların çözümü için yeni politikalar geliştirmek; hukukun, yaşamımızın her alanında varlık gösteren t ...Daha fazlası

Erişime Açık

AI TESTING

Merve AYDIN

Yapay zeka (AI), yazılım test süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu proje, geleneksel test stratejilerine kıyasla daha akıllı, etkili ve ölçeklenebilir test yöntemlerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. AI tabanlı test stratejileri, otomatik test araçları ve makine öğrenimi algoritmalarını içermektedir. Bu bölümde, temel olarak test otomasyonu ve yapay zeka arasındaki bağlantıyı ele alacağız. Yapay zeka tekniklerinin test süreçlerine olan etkisi ve bu etkinin nasıl optimize edilebileceği üzerine odaklanacağız. Proje kapsamında gerçekleştirilen AI tabanlı testlerin sonuçları analiz edi ...Daha fazlası

Erişime Açık

Günümüzde Yapay Zekanın Kullanım Alanları ve Bu Kullanım Alanlarının Etik Kuramlar Üzerinden İncelenmesi

Oğulcan TEKBEY

Bu çalışma, yapay zekanın kullanım alanları ve etik boyutu üzerine bir değerlendirme sunmuştur. Yapay zeka, otomasyon, tıp ve sağlık hizmetleri, finansal hizmetler gibi birçok sektörde geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Bununla birlikte, yapay zekanın etik boyutu da büyük bir öneme sahiptir. Veri gizliliği, önyargı ve ayrımcılık gibi konular, yapay zeka sistemlerinin etik açıdan dikkatli bir şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Yapay zeka teknolojisinin etik kullanımı için çeşitli önlemler alınmalıdır. Etik değerlere odaklanan bir yaklaşım benimsenmeli, veri setlerinin çeşitliliği ve tems ...Daha fazlası

Süreli Ambargo

Yüz İfadesini Algılayarak Ruh Halini Dengeleyecek Müzik Öneren Yapay Zekâ Tabanlı Mobil Uygulama Geliştirilmesi

Berke Bartuğ Sevindik

Günümüzde insanların karşılaştığı çeşitli zorluklar sonucu yaşadıkları stres, yorgunluk ve duygusal dalgalanmalar, bireylerin duygusal dengelerini kaybetmelerine neden olabilmektedir. Bu nedenle, insanlar stresle başa çıkmanın yollarını aramakta ve bunun için meditasyon, yoga, egzersiz, psikoterapi gibi yöntemlere başvurabilmektedir. Ancak, bu yöntemlerin bazen zaman alıcı, maliyetli veya uygulamasının zor olabileceği gerçeği göz önüne alındığında, yapay zekâ teknolojisinin bu alanda nasıl yardımcı olabileceği önem kazanmaktadır. Yapay zekâ, farklı alanlardaki insanların günlük yaşamlarını kol ...Daha fazlası

Erişime Açık

SOHBET BOTLARI VE YAPAY ZEKÂ ETİĞİ

Nevriye ÖZGÜR

Son yıllarda meydana gelen teknolojik gelişmeler sonucu bizlere sunulan dijital dönüşümler, etkili strateji ve planlama ile rakip markalardan sıyrılabilmek için kritik bir öneme sahiptir. Sohbet robotları dijital çağla birlikte ürün, hizmet ve markaların müşteri ile etkin iletişiminde popüler uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sohbet botları yapay zeka çalışmalarının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Yapay zeka, günlük dijital teknolojik sistemlere gömülü olduğu için bugün zaten yaygın bir etkiye sahip ve vaatleri ve çekicilikleri yakın gelecekte bu etkiyi artıracak gibi görünü ...Daha fazlası

Erişime Açık

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları 2017 (ASYU-2017) Konferansı - Bildiri Özetleri Kitabı

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları (ASYU) Konferansı, disiplinler arası bir konu olan akıllı sistemler alanında çalışan araştırmacıları bir araya getirmeyi ve aralarında etkin bir iletişim platformu oluşturmayı hedeflemektedir. Konferans dili Türkçe olup güncel konulardaki özel oturum ve eğitim semineri önerileri de kabul edilecektir. Konferansa gönderilen tüm bildirilerin değerlendirilmesinde en az iki hakem tarafından körleme değerlendirme yöntemi kullanılacaktır. Konferansta kabul edilen bildiriler Bildiri Özetleri Kitabı'nda özet olarak yayımlanacak ve konferansta sözlü veya pos ...Daha fazlası

Erişime Açık

Yapay Zeka Yöntemleriyle Araç Fiyat Tahmini

Adem GERÇEK

Bu çalışma kapsamında yapay zeka yöntemleriyle araç fiyat tahmini hesaplanmış ve bu yöntemler de birbirleriyle kıyaslanmıştır. Otomotiv endüstrisi ülkemizin ekonomisi içerisindeki payı oldukça önemlidir. Otomotiv endüstrisindeki her şirket araç fiyat tahminini doğru tahminde bulunabilmesi, o şirketin hayata devam edebilmesi için mecburiyetler arasında yerini almaktadır. Firma yöneticileri, pazar payı ile beraber şirketin pazar içerisindeki otomotiv fiyatının nasıl olacağına dair doğru tahmini yapmak mecburiyetindedir. Bu çalışma kapsamında fiyat tahmininin tanımlanması ile fiyat tahmininde ter ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms