Filtreler
Erişime Açık

Turizm operasyonlarının graf teorisi ile optimizasyonu : seyahat endüstrisi için bir inceleme

Ülkü, Meltem

Turistler görülmeye değer manzarası birden fazla olan turistik bölgeleri ziyaret ettiklerinde örneğin bir milli park ya da tarihi değere sahip (han, bedesten, mezar vb.) olduğu bölgelerde, seyahat uzantısı genellikle gerçek tur süreçlerine göre en etkili yol ağları olmalıdır. Turistik bölgede gidilmesi planlanan seyahat uzantısı; görülmeye değer yerlerin bir diğerine göre stratejik konumu ve aralarındaki yol ağları göz önünde bulundurularak yol planlaması algoritması ile olarak oluşturulur. Ancak görülmeye değer manzaralara sahip olan bir bölge içerisinde çoklu giriş çıkışlara sahip olan belir ...Daha fazlası

Erişime Açık

Genel olarak terör eylemlerinin turizm üzerine etkisi

Ordu, Ahmet

Turizm sektörü, hemen hemen her birey tarafından tercih edilen ve sosyal anlamda bireylere katkısı olan bir etkinliktir. Öyle ki turizm sektörü yalnızca bireylere katkısı olmayıp ülkelere de ekonomik anlamda katkılar yapabilmektedir. Bu sebeple ülkeler ve toplumlar açısından turizm sektörü önem verilmesi gereken ve dış faktörlerden etkilenmesi istenilmeyen bir konuma sahip olmaktadır. Turizmin önemi ve ülke-insanlara yaptığı katkı bakımından oldukça önemli etken olması; terör gibi farklı dış etkenlerin olumsuz etkilerinin önemini ortaya koymaktadır. Terörün turizme olan etkisi birçok ça ...Daha fazlası

Erişime Açık

Sharıng tourism economy: antecedents and consequences of peer-to-peer accommodation participation in an emerging economy Turizm paylaşım ekonomisi: gelişen bir ekonomide kısa süreli konaklamakiralaması yapan eş katılımcıların motivasyonlarının öncülleri ve ardılları

Kahraman, Adem Yavuz

ÖZETKonaklama sektörü rekabeti artmaktadır. Gezginlerin tatillerinde sürekli anımsanan gezi anıları arayışı, onları geleneksel konaklama temsilcileri olan oteller ile kısa süreli tatil amaçlı konaklama kiralama seçenekleri (örnek, Airbnb) arasındaki zorlu karar verme seçenekleriyle yüz yüze bırakıyor. Böylece nelerin gezginleri konaklama seçiminde eyleme yönlendirdiğini belirleme zorluğu ortaya çıkmakta. Bu akademik çalışma sözü geçen zorluğa yanıt bulmak amaçlı, gelişen bir ekonomideki çeşitli konaklama seçeneklerine katılıma yönlendiren eylemlerin öncüllerini ve ardıllarını incelemek için bi ...Daha fazlası

Erişime Açık

The impacts of governance on tourism: a macro perspective Yönetişimin turizm üzerindeki etkileri: makro bir perspektif

Can, Yağmur

ABSTRACTIn this study, the effects of world governance indicators on tourism were empirically analysed, from the 2005 to 2018 period. A literature review for governance is included in the first part. The second part contains the definition of world governance indicators (WGI). In the last part, panel co-integration, and causality analysis have been carried out worldwide within 137 countries. As a result of the analysis, a long-run relationship was found only between the change in the number of tourists and the political stability - no violence index. Also, other world governance indexes voice ...Daha fazlası

Erişime Açık

Tourist harassment and its impact on tourism experience in Istanbul İstanbul’da turist tacizi ve tacizin turizm deneyimine etkisi

Çetinkaya, Mehmet Yavuz

The tourism industry is referred to as the world’s one of the largest serviceindustries and as one way to achieve development in tourism destinations across the globe and offering benefits and contributing to the local economy for any country. Tourism, which becomes a common phenomenon and important for a wide range of reasons, particularly for the developing countries is one very sensitive and fragile industry to any negativity by its nature. In the global economy, the share of the tourismindustry is increasing and thus, intensifying competition among the growing number of tourism destination ...Daha fazlası

Erişime Açık

Tarım Turizmi (TaTuTa) Projesi kapsamında faaliyet gösteren ekolojik çiftliklerde bir araştırma : İzmir ili örneği

Şekerli, Serpil

Yıllarca deniz, kum ve güneş üçlüsüyle anılmış olan turizm sektöründe gerçekleşen büyüme ve kitle turizmi çevrede tahribata neden olmuştur. Bu durum beraberinde eko-turizm, tarım turizmi gibi doğayla ilgili turizm türlerine olan taleplerin artmasını sağlamıştır. Turistler artık konforlu seyahat etme ve konaklamanın yanı sıra gittikleri yöreye ait kültürel değerleri öğrenmek, doğal bölgelerin biyolojik çeşitliliği, bitki ve hayvan çeşitliliği, özel ekosistemleri ve doğal hayata yönelik farklı bilgi edinme istekleri doğrultusunda seyahat etmeye başlamışlarıdır. Tarım turizmi, çiftlik turi ...Daha fazlası

Erişime Açık

1923’TEN GÜNÜMÜZE İZMİR’DE TURİZM HAREKETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Bulut Cem CANER

İzmir, sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi varlıklar ile önemli bir turizm şehridir. 19. Yüzyıldan bu yana modern turizm hareketlerine sahne olan İzmir, bünyesinde pek çok turizm türüne uygun, farklı turistik çekim unsurlarını barındırmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarından 1950’li yıllara kadar olan süreçte dünya ve Türkiye, sosyal ve ekonomik anlamda çalkantılı bir süreçten geçmiştir. Bu dönemde Türkiye’nin finansal olarak kısıtlı imkân ve kaynağa sahip olması sebebiyle planlı dönem öncesi süreçte Türk ve İzmir turizmin gelişimine uygun bir ortamın varlığından söz etmek pek mümkün olmamışt ...Daha fazlası

Erişime Açık

Turizmin gelişiminin yerel halk üzerine sosyo-kültürel etkileri : Manavgat Örneği

Turizm, temelinde insan odaklı olan bir faaliyettir ve son zamanlarda en fazla gelişme gösteren sektörler arasındadır. Her toplumsal olay gibi turizmde sosyo-kültürel etkilere sebep olabilmektedir. Fakat turizmin sosyo-kültürel etkileri her yerde aynı olmayabilir. Bu turizmin gerçekleştiği yerdeki yoğunluğuna, gelişimine, sosyo-ekonomik düzeyine vb. göre değişebilmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, Antalya/Manavgat ilçesindeki yerel halkın turizmin sosyo-kültürel etkilerini algılamasını incelemektir. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde turizm, turizmin gelişim süreci ve ...Daha fazlası

Erişime Açık

Bodrum’a gelen uluslararası ziyaretçilerin yerel yemek tüketimindeki motivasyon faktörlerinin değerlendirilmesi

Semerci, Hüseyin

Turistlerin tatil beklentilerinin farklılaşmasının, günümüzde turizm faaliyetlerinde alternatifler oluşturduğu ve turizm aktivitelerini çeşitlendirdiği söylenebilir. Bu alternatif turizm kaynaklarından biride gastronomi turizmi kapsamında yer alan yerel yemek tüketimidir. Turistler tatillerinde toplumun sahip olduğu kültüre ait olan yemekleri deneyimlemek istemekteler ve böylece turistler, tatile gittikleri yerlerin halkının yaşam şeklini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini de keşfetmektedirler. Yerel yemeklerin, yukarıda belirtilen ifadeleri karşılayabilme özelliğinin yanında turistle ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms