Filtreler
Erişime Açık

Turistlerin yerel yiyecek tüketim değerinin tutum, destinasyon imajı ve davranışsal niyetleri üzerine etkileri: Gaziantep’te bir araştırma

Temiztürk, Serkan

ÖZETSon yıllarda gastronomi turizmi, ülke ekonomileri açısından oldukça önemli birkonuma gelmiştir. Bu önemin kavranmasıyla birlikte, turizm sektörünün ilgilipaydaşları turistlere seyahatleri süresince alternatif olanaklar sunma arayışınagirmişlerdir. Bu alternatiflerin önemli sayılan unsurlarından birisi de yerel yemek sunumu olarak ortaya çıkmıştır. Tüketicilerin yerel yemeklere yönelik tutumlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin bir kısmı alan yazında Tüketim değerleri teorisi kapsamında ele alınmaktadır. Bu bağlamda oluşturulan alt değişkenler sosyal, kültürel, ekonom ...Daha fazlası

Erişime Açık

Genel olarak terör eylemlerinin turizm üzerine etkisi

Ordu, Ahmet

Turizm sektörü, hemen hemen her birey tarafından tercih edilen ve sosyal anlamda bireylere katkısı olan bir etkinliktir. Öyle ki turizm sektörü yalnızca bireylere katkısı olmayıp ülkelere de ekonomik anlamda katkılar yapabilmektedir. Bu sebeple ülkeler ve toplumlar açısından turizm sektörü önem verilmesi gereken ve dış faktörlerden etkilenmesi istenilmeyen bir konuma sahip olmaktadır. Turizmin önemi ve ülke-insanlara yaptığı katkı bakımından oldukça önemli etken olması; terör gibi farklı dış etkenlerin olumsuz etkilerinin önemini ortaya koymaktadır. Terörün turizme olan etkisi birçok ça ...Daha fazlası

Erişime Açık

GAZİANTEP’TE GASTRONOMİ TURİZMİ: GAZİANTEP’İ GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA ZİYARET EDEN YERLİ TURİSTLERİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Kargiglioğlu, Şaban

GAZİANTEP’TE GASTRONOMİ TURİZMİ: GAZİANTEP’İ GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA ZİYARET EDEN YERLİ TURİSTLERİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Şaban KARGİGLİOĞLU İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Gastronomi turizmine olan talep tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye‟de de ülkenin bulunduğu coğrafya, iklim çeşitliliği ve bunun gibi farklılık yaratıcı etmenlerin etkisiyle artmıştır. Bu çalışmada; Gaziantep‟in gastronomi turizminin hareketlilik durumu incelenmiş ve gastronomi turizminin geliştirilmesi konusunda yapılabilecekler üzerinde durulm ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms