Filtreler
Filtreler
Bulunan: 13 Adet 0.003 sn
İlgili Araştırmacılar [1]
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [1]
Yayın Tarihi [4]
Dergi Sayısı [1]
Yayın Dili [1]
Editör/Editörler [1]
Erişime Açık

Teknoloji Kabul Modeliyle Turizm Eğitiminde Sanal Gerçeklik Uygulamalarına ilişkin Tutum ve Kullanım Niyetlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

KAAN KASAROĞLU

Küresel özellik taşıyan ve yoğun bir rekabetin hâkim olduğu turizm endüstrisinde sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmenin yolu nitelikli hizmetten, yani nitelikli personelden geçmektedir. insanın bu denli ön planda olduğu turizm endüstrisinde, hizmette standardizasyonu sağlayıp misafir beklentisini karşılayacak nitelikli iş gücü olmadığı takdirde gerçekleştirilen altyapı yatırımları beklenen verimi ve pozitif çıktıyı sağlayamayacaktır. Nitelikli iş gücünün sağlanması noktasında da mesleki turizm eğitimi son derece önem arz etmektedir. Günümüzde gelişen teknolojiler ve insan yaşamına entegr ...Daha fazlası

Erişime Açık

Test Otomasyon Uygulaması

Ahmet Ali CAN

Bu çalışmada yazılım testi içerisinde gerçekleştirilen sürekli testler için otomasyon kütüphanesi geliştirilmiştir. Otomasyon dünyasında yer alan uygulamaların haricinde kendi içinde kod yazımı olmadan kullanımı ve geliştirmek isteyen kullanıcılar için de anlaşılır ve sade bir yapıda geliştirilmiş bir kütüphanedir. Selenium IDE’sinde yer alan fonksiyonlar analiz edilip, kullanıcının kod yazma gerekliliğini kaldırarak sade ve geliştirilebilir metotlarla otomasyonlar hazırlanabilecektir. Ayrıca açık kaynaklı olduğundan dolayı geliştiriciler tarafından metotlar düzenlenip farklı projelerde de kul ...Daha fazlası

Erişime Açık

Yaşlılarda Tele Hemşirelik Uygulamaları

Sağlık bakım hizmetlerinden en fazla yararlanan yaşlı bireylerin sayısı dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artmaktadır. Ancak pandemi sürecinde, yaşlı bireyler, gereksinim duydukları sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşamıştır. Bu doğrultuda tele sağlık uygulamalarına yönelik gereksinimde bir kez daha önem kazanmıştır. Tele sağlık uygulamaları, bireylerin kendi ev ortamlarında sağlık bakım hizmetlerine erişimini kolaylaştıran, bireylerin bağımsızlıklarını arttıran, hastalık yönetimini kolaylaştıran, zaman tasarrufu sağlayan ve sağlık bakımının kısa sürede ve en verimli şeki ...Daha fazlası

Erişime Açık

Makine Öğrenimi Algoritmalarını Kullanarak Diyabet Tahmini

Kürşat Osman Alımlı

Makine Öğrenmesi Algoritmalarını Kullanarak Diabet Tahmini yapabilmek üzere belirlenmiş olan Makine Öğrenimi Algoritmalarını kullanarak diabet tahminleme modelleri üzerinde çalışılmıştır.

Erişime Açık

ZAMAN SERİLERİ VE DOĞRUSAL REGRESYON ALGORİTMASI İLE UÇTAN UCA MAKİNE ÖĞRENMESİ UYGULAMASI FİNANSAL TAHMİN

Sercan YILMAZ

Günümüz dünyasında para birimlerindeki hızlı değer kayıpları sonrası finansal araçlara olan yatırım talebi artış göstermektedir. Yatırım talebine olan artış neticesinde insanlar hangi yatırımın daha çok kazanç getireceği konusunda çeşitli araştırmalar yapmaktadırlar. Finansal araçların ne miktarda kar getireceği konusunda kesin bir kanıya varmak mümkün değildir ancak günümüz teknolojisinin getirdiği olanaklar verilerden anlamlı sonuçlar elde etmeyi mümkün kılmaktadır. Bilişim sektöründeki en önemli gelişmeler yapay zeka alanında gerçekleşmiştir. Hayatımıza giren makine öğrenmesi, veri m ...Daha fazlası

Erişime Açık

Python ile İngilizce Kelime Öğrenme Oyunu

Merve GÜL

Bu çalışmada günümüzde oldukça önem arz eden bir konu üzerine çalışıldı. Okullarımızda, gündelik hayatımızda veya iş hayatımızda İngilizce bilmek büyük bir avantajdır. İngilizce kelime öğrenme oyunu projesinde kelimeleri öğrenme ve öğrenilen kelimelerin unutulmamasını hedefler. Beynimizde ki tür bellek sistemi vardır. Bunlar; uzamsal bellek sistemi ve ezberleyerek öğrenme sistemidir. Projenin bir diğer hedefi ise kullanıcının karşısına rasgele kelimeler çıkararak ezberleyerek öğrenme sistemi yerine uzamsal bellek sistemini kullanmaktır. Projede programlama dili olarak Python programlama dili k ...Daha fazlası

Erişime Açık

LocTag (Konum etiketleme ve not alma uygulaması)

Meriç Gerçeker

Tez çalışması kapsamında tasarlanan ve geliştirilen mobil uygulama ile, haritadan anlık konum işaretlemesi yapılabilmektedir. Bu işaretlemelere eklenme imkanı olan yorum özelliği sayesinde, daha önce işaretlenmiş konumlar ayırt edilebilmektedir. Kayıtlı konum bilgileri, liste halinde görüntülenebildiği gibi, harita üzerinden de doğrudan görüntülenebilmektedir. Konumlamanın çalışma prensibi gereği, işaretlemenin sadece yorum metni düzenlenebilmektedir. Kullanıcılar dilerlerse, işaretledikleri konumu silebilmektedirler.

Erişime Açık

Mobil Glukoz Takip Programı

Melike Eymirli

Günümüz teknoloji çağında mobil telefon kullanımı hızla ilerlemektedir. Bu yüzden mobil programlama da her geçen gün yeni uygulamalar gün yüzüne çıkmakta ve kullanılmaktadır. Sağlık alanında da bilişim teknolojileri ile her geçen gün artan internet kullanımı mobil programlamaya da yansımaya başlamıştır. Sağlık sektöründe mobil telefonların kullanımı yaygınlaşmakta ve kullanım miktarı da artmaktadır. Bu bitirme tezi, Diyabet hastalarının mobil uygulama ile kan glukoz seviyelerini günlük olarak kaydetmesine ve sürekli olarak grafikler ile izlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Erişime Açık

Datalogger Tasarımı

Görkem Gül

Günümüzde endüstriyel alanlarda, evlerde, ofislerde, yemekhanelerde, soğuk hava depolarında kısacası sıcaklığın önemli olduğu sektör fark etmeksizin birçok alanda sıcaklık ölçümleri ve takipleri yapılmaktadır. Bu sensörlerden veri almak, bu verilerin kaydını tutmak ve yükselen teknoloji ile bu verileri sadece fiziksel olarak değil de dijital platformda gözlemleyebilmek, müdahale edebilmek ve bu değerlere göre proseslerde ve gerekli alanlarda iyileştirmek yapabilmek için çeşitli fikirler ve Ar-Ge çalışmaları hızla devam etmektedir. Arduino tabanlı Datalogger, sıcaklık değerini ölçüp web tabanlı ...Daha fazlası

Erişime Açık

Yaşlılıkta Beslenme Durumunu Etkileyen Engellilik Sorunlarına Karşı Uygulanan Beslenme Çözümleri

DİLEK ONGAN

Yaşlanma her canlıda görülen, tüm işlevlerde azalmaya sebep olan, evrensel bir süreçtir. Dünya genelinde yaşlı nüfusun hızla arttığı görülmekte ve 2050 yılında her 6 kişiden birinin 65 yaş ve üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. Fizyolojik bir süreç olan yaşlılık, bireylerin aktivite düzeyini ve işlevselliğini azaltan/sınırlayan, onları sosyal, fiziksel ve duygusal olarak farklı derecelerde bağımlı kılabilen bir dönemdir. Yaşın ilerlemesiyle fizyolojik, psikolojik, bilişsel, sosyal alanlarda değişiklikler görülmekte, bireyin bilişsel ve fonksiyonel kapasitesi azalırken kronik hastalıkların sa ...Daha fazlası

Erişime Açık

Ticari Otomasyon Sistemi

Buse Ceyda EKREN

E-ticaret Otomasyona basit bir şekilde değinmek gerekirse, sürekli tekrarlanan işlerin bir kodlama yapısı ile dinamik hale getirilmesi yani bu işleri çevrimiçi sistemlere ve yazılımlara yaptırılması olarak ifade edilebilmektedir. Otomasyon, teknoloji veya yapay zeka insan hatalarını minimum seviyeye indirgese bile e-ticaret gibi sistemleri komple yazılıma/sisteme bırakamayız bir insan kontrolü bu sistemlerde kaçınılmazdır. Fakat standart akışların kontrolü için otomasyonlara ihtiyaç duyulmaktadır. Otomasyonlar sayesinde, şirketler hem zaman kazanıp hem de eleman maliyetlerini de düşüreb ...Daha fazlası

Erişime Açık

Teknogirişim firmalarındaki yöneticilerin liderlik tiplerinin firmaların örgütsel çevikliğine etkisi: Teknopark firmaların üzerine bir araştırma

Bu çalıma, yöneticilerin çoklu liderlik tiplerin örgütsel çeviklik üzerine etkisini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu maksatla İzmir Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi‘nde (DEPARK) faaliyet gösteren firmalardan çeşitli kademelerindeki yöneticilerden 302 anket ile ve 31 yöneticiden ise yüz yüze görüşerek toplanan verilerle karma metot yöntemi kullanılarak bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada giriş kısmı ve altı ana bölüm yer almaktadır. Birinci bölümde, teknopark firmalarıyla ile ilgili yapılan literatür araştırması ayrıntılı olarak ele alınmıştır. İkinci bölümde liderlik ve bu b ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms