Filtreler
Erişime Açık

Sosyal medyada insan bedenini düzenlemeye yönelik söylemler: X ve Y kuşakları üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma

Korkmaz, Burçin

ÖZETCinsiyet, güç, toplumsal statü, prestij ve cinsel kimliğin sunumunda başat faktör olarak nitelendirilen beden, insanlık tarihi boyunca ahlak, iktidar, ideoloji, yaşam biçimi, estetik değerler ve sosyo-kültürel yapıdan ayrı düşünülmemiştir. Postmodern küresel kültür içinde değişen beden, daha evvel hiç olmadığı kadar ön plandadır. Yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmelerden fazlasıyla etkilenen postmodern beden, çeşitli yapılar ve ideolojilerin etkisi altında kalan toplumsal aktörler tarafından, sürekli bir düzenleme içine sıkışmış durumdadır. Postmodern dünyada idealize edilen bedene ve g ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kuşak farklarının iş değerleri ile ilişkisi : Bir kamu hastanesi örneği

Barış Ergin

ÖZETGünümüzdeki organizasyonlar, eğitim sistemindeki değişiklikler, emeklilikyaşının uzaması, teknolojinin gelişimi ve küreselleşmenin etkileri nedeniyleönemli ölçüde değişmiştir. Bunun bir sonucu olarak günümüzde, hem sağlıkbakım alanında hem de diğer alanlarda çok farklı yaş gruplarında benzerstatülerdeki bireyler birlikte çalışmaktadır. Ancak her nesil işyerine farklıbeklentilerle girmektedir. Yaygın tartışma sonuçlarına göre, farklı nesiller işdeğerlerinde farklılıklara neden olan farklı özelliklere sahiptir. Yöneticiler bufarklılıkları yönetemezlerse, farklı kuşaklara mensup bu kişiler ar ...Daha fazlası

Erişime Açık

Sosyoloji Afetleri Nasıl Görür? Afet Sosyolojisi Bağlamında Bir Değerlendirme

Çoğunlukla jeoloji ve çevre bilimi gibi doğa bilimlerinin konusu olan afetlerin, sosyolojik incelemelere konu olması yakın zamanda gerçekleşmiştir. Afetlerin toplumsal yapıda yarattığı kırılmaları, değişimleri, dönüşümleri ve afet öncesi, sırası ve sonrası süreçte toplumsal yapılanmanın etkilerini inceleyen bir sosyal bilimler alt dalı doğmuştur. Bu makalenin temel amacı, afet sosyolojisini genel bağlamında tanıtmaktır. Öncelikle afet sosyolojisinin dünya ve Türkiye’deki tarihi özetlenmiş, ardından sosyolojinin temel kuramlarından çatışmacı kuram, işlevselci kuram ve sembolik etkileşimci kuram ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms