Filtreler
Erişime Açık

Sosyal medyanın KOBİ’lerin tutundurulmasındaki rolü: EGE ihracatçılar Birliği’ne kayıtlı firmalar üzerine bir çalışma

Boyacı, Gizem

Küreselleşme, internet kullanımının artması, değişen tüketici tercihleri ve artan rekabet gibi birçok sebepten dolayı, pazarlama faaliyetleri giderek daha önemli hale gelmektedir. Özellikle teknolojide meydana gelen gelişmeler ve sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte, işletmelerin pazarlama faaliyetleri de değişmiştir. Bu bağlamda, geleneksel medya araçlarının yanında, sosyal ağlardan da yararlanmaya başlayan işletmeler, potansiyel müşterileriyle daha rahat iletişim kurabilmekte; daha etkileşimli bir pazarlama iletişimi oluşturabilmektedir. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen pazar ...Daha fazlası

Erişime Açık

Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımı ve bunun satın alma davranışlarına etkisi

Genç, Yunus Emre

Günümüzde internetin tam anlamıyla toplumun vazgeçilmez bir unsuru haline gelmesiyle birlikte kullanıcılarının içerik üretebildiği sosyal medya yeni bir platform olarak yoğun ilgi toplamaya başlamıştır. Sosyal medya pazarlaması, sosyal medya sitelerinin kullanımı aracılığıyla işletmelerin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmesi olarak ortaya çıkmıştır. Sosyal medyada tüketicilerin aktifliği işletmelerin dikkatini çekmekte ve yeni kolaylıklarının da etkisiyle işletmeler artık bu platformları pazarlama faaliyetlerinde tercih etmektedirler. Tüketicilerin satın alma davranışlarını etkilemeye de ...Daha fazlası

Erişime Açık

Sosyal medyada reklamdan kaçınma ve reklam kabulü davranışlarının belirleyicileri: Z kuşağı üzerine bir araştırma Determinants of avoidence and acceptace of socıal media adverts: a research on generation Z

Kurnaz, Hüseyin Emin

ÖZETPazarlama karması içerisindeki önemini her geçen gün güçlendiren reklamlar,bütünleşik olarak birçok mecrada kullanılmaya devam ederken satış ve tanıtım faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli stratejileri beslemektedir. Sosyal medya ise gelişimi ve yoğun bir şekilde kullanılmasıyla birlikte her alanda olduğu gibi reklamcılık alanında da cazip hale gelmiş, reklam verenlerin ilgi odağı olmuştur. Sosyal medyanın mobil teknolojilerden aldığı güç sayesinde reklam yayıncılığında hedefleme, teknik, alan ve amaç gibi birçok faklı seçenekler ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak sosyal medyanın herkese a ...Daha fazlası

Erişime Açık

Örgüt kültürü ve örgütsel iletişim arasındaki ilişkide sosyal medyanın aracılık rolü: Anakent belediyelerinde bir uygulama

Aygün, Şehriban

ÖZETCanlı birer organizma olarak değerlendirilen örgütlerin bu özelliği taşımalarında, birçok unsurun etkisi bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisinin, örgütün bünyesinde ve dış çevresinde bulunan insan unsuru olduğu söylenebilir. İnsan unsuru kendi yapısında bulundurduğu her türlü değer, düşünce, davranış ve alışkanlıkların bir bütünü olan kültürünü, girdiği sosyal sistemlerin içerisine de taşımaktadır. Örgütler de daha çok iç çevresinde bulunan insanların kültürüyle oluşan bir örgüt kültürü yapısına, bu yolla sahip olmaktadır. Bu yapı hemen hemen tüm örgütsel süreçlerle etkileşime girmektedir. ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms