Filtreler
Erişime Açık

Kentli dindar kadınların mekan algısı ve kullanımı : İzmir örneği

Harbelioğlu, Merve

ÖZETGünümüzde göç ve kentleşme bağlamında bir taraftan kentsel mekânların yapısı, işlevi ve değişimi bir taraftan da dindarlığın ve dindarların bu değişime gösterdiği uyum veya direnç sosyolojik bir gözlemi ve dikkati gerektirmektedir. Kentte gündelik hayatın en önemli boyutunu mekânlar ve bu mekânlarda gerçekleştirilen faaliyetler meydana getirmektedir. Toplumsal etkileşim yanında hayata dair inanç ve kabullerin bu mekânlara nasıl ve hangi çerçevede taşındığı önem arz eder. Yaşam biçimlerini, toplumsal etkileşimi ve gündelik hayatın düzenlenmesini önemli ölçüde etkileyen dini inanç ve kabulle ...Daha fazlası

Erişime Açık

Diasporada Arnavut kimliğinin oluşumu : İzmir örneği

Afife Büşra Işıldak

ÖZETBu çalışmanın konusu, Türkiye’de diasporada yaşayan bireylerin kimlik algılarınınasıl inşa ettiklerini, İzmir gibi bir büyükşehir örneklemi üzerinden anlamayaçalışmaktır. Hemen her birey zaman zaman kendi benliği ve kimliği üzerine, hayatınınçeşitli dönemlerinde sorgulama ve arayışlara yönelir. Söz konusu diasporada yaşayanbireyler olduğunda bu arayış ve sorgulamanın bir kat daha artacağını kabul etmemek zor görünmektedir.Bu araştırma, literatürde daha önce sıklıkla çalışılmış olan etnik diasporikgruplardan (Ermeniler, Boşnaklar, Çerkesler, Kırım Tatarları) ziyade, sosyal bilimselolarak ol ...Daha fazlası

Erişime Açık

Yeni toplumsal örüntüler ve sosyal medyada benlik sunumu

Eda Deligöz

ÖZETBu tezin amacı, yeni toplumsal örüntülerde sayıları hızla artmakta olan genelde internet özelde ise sosyal medya kullanıcılarının benlik sunumlarıyla olan ilişkisi irdelenmeye çalışılmıştır. Yeni toplumsal örüntüler içerisinde, toplumun parçası olan bireyin genel olarak sergilemiş olduğu benlik sunumu, sosyal medyada sergilemiş olduğu benlik sunumu ile örtüşmemektedir. Çalışmada, bu farklılaşma sosyolojik kuramlardan ve psikolojik kuramlardan destek alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bu tez çerçevesinde ele alınan kavramlar, sosyal bilimlerde oldukça önemlidir. Disiplinler arası bir öneme ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms