Filtreler
Erişime Açık

Duygusal denge ile duygusal bağlılık arasındaki ilişki : Bir meta analiz çalışması

Özge Teke

ÖZETKişilik, bir bireyi diğerlerinden ayıran, organize edilen ve bütünleştirilen,gözlenebilir davranışların soyut hale gelmesiyle oluşan bir yapıdır. Kişilik ayrıcabiyolojik, sosyal ve psikolojik koşullardan etkilenen bir süreci ifade etmektedir.Örgütsel bağlılık ise sıklıkla araştırılan kapsamlı bir teoriye dayanan yönetilebilir vebütünleyici güce sahip bir kavramdır. Söz konusu iki değişkenden kişiliğin, diğeri olanörgütsel bağlılık ile ilişkili olduğu ve onu etkilediği pek çok çalışmanın argümanınıoluşturmaktadır.Söz konusu araştırmanın amacı, kişilik ile örgütsel bağlılık değişkenlerini bi ...Daha fazlası

Erişime Açık

Yakınlıktan korkma, kendini saklama, duygu düzenleme güçlüğü ve bağlanmanın narsistik kişilik özelliği ile ilişkisi : Reddedilme duyarlılığının aracı rolü

Elibol, Şeyma

ÖZETBu tez çalışmasının temel amacı, büyüklenmeci ve kırılgan narsizm ile yetişkin bağlanma stilleri, reddedilme duyarlılığı, insan ilişkilerinde yakınlık kurma korkusu, kendini saklama eğilimi ve duygularını düzenlemekte güçlük çekme arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Ayrıca, yakınlıktan korkma değişkeninin ölçülmesi amacıyla, „‟Fear of Intimacy Scale‟‟ (Yakınlık Korkusu Ölçeği)‟in Türkiye için geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Geçerlik ve güvenirlik çalışmasının örneklemini, 18-23 yaş aralığında, Katip Çelebi Üniversitesinde okuyan 134 katılımcı oluşturmaktadır ...Daha fazlası

Erişime Açık

Rededilme duyarlılığı, kişilerarası çatışma çözme stilleri ve bağlanmanın karanlık üçlü kişilik özellikleri ile ilişkisi : erken dönem uyumsuz şemaların aracı rolü

Yürük, Duygu

ÖZETBu çalışmanın amacı narsisizm, makyavelizm ve psikopatiden oluşan karanlıküçlü kişilik özellikleri ile reddedilmeye karşı duyarlılık düzeyleri, yetişkin bağlanmabiçimleri ve kişilerarası ilişkilerde kullanılan çatışma çözme stilleri arasındakiilişkilerin incelenmesidir. Çalışmanın ikincil amacı ise, karanlık üçlü kişilik özelliğibarındıran kişilerin sahip oldukları erken dönem uyumsuz şemaların araştırılması vebu şemaların ana değişkenler arasındaki ilişkide üstlendikleri aracı rolünincelenmesidir.ABSTRACTThis study aimed to investigate the relationship between dark triad personalitytraits ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms