Filtreler
Erişime Açık

İslam Hukukunda simsarlık

Numan Gültekin

ÖZETİslâm Hukuku, kaynağını Kur’an ve sünnetten almakla birlikte, müctehid alimlerin çabalarıyla birlikte nesillere ulaşmıştır.Mal veya hizmet alıverişinde belli bir ücret karılığı aracı olan kimseye simsar denmektedir. Günümüzde, simsarlığın çok geniş bir işlem alanı vardır. İslami Finans sisteminin çok geniş bir alanında simsarlığa dayalı bir hizmet ağı kurulmuştur. İslâmi Katılım bankacılığı, emlakçılık, franchising ve daha bir sürü ekonomik olgu alıcı ve satıcı arasında köprü kurmaya dayalı birer ekonomik olgudur. İslâmi finans sistemi alanında daha yeni sayılabilecek adımlar atılmaya başl ...Daha fazlası

Erişime Açık

Hastane enfeksiyonları bakımından sağlık çalışanlarının hukuksal sorumluluğu

Arslan, Zeynep

ÖZETBu çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının hatası sonucu gerçekleşenenfeksiyonlara bağlı olarak gelişen hukuksal sorumluluğu ele almaktadır. Bubağlamda sağlık çalışanlarının ihmali ya da eğitim eksikliği sonucu hastaneenfeksiyonlarına sebebiyet verebileceğinin bilincini kazandırmak ve hastaneenfeksiyonlarının erken tanısı açısından önemini ortaya koymak hedeflenmektedir.Hastane enfeksiyonlarının hastaya olumsuz etkilerinin yanında, sağlıkçalışanlarının bu enfeksiyondaki sorumluluğu ölçüsünde oluşabilecek hukukisorunlara ve sağlık hizmeti maliyetlerinde artışa neden olmaktadır.Araştırmanın y ...Daha fazlası

Erişime Açık

Pratik bir zorunluluk olarak hukuk güvenliği ve kanunlaştırma -İslam Hukuku Açısından Tahlili-

Aydın Türk

ÖZETİslam hukuk tarihi boyunca ilk devirlerden beri, ictihadların bir araya getirilmesi ve siyasi otorite eliyle resmileştirilmesi çabaları söz konusudur. Bununla birlikte ülke sathında geçerli olmak üzere ayrıntılı ve kapsamlı bugünkü anlamda kanun niteliğini taşıyan hukuk normlarının devlet tarafından resmen ilan edilmesi Osmanlı’nın son döneminde gerçekleşmiştir. Kanunlaştırma hareketlerinin ürünü olan bu kanunlar İslam hukuk tarihi bakımından da bir dönüşümü ifade eder.Kanunlaştırmanın temel fonksiyonu uygulanacak normların belirlenmesi, bu normların standart hale getirilmesi ve bu normlar ...Daha fazlası

Erişime Açık

Yöneten ve yönetilen bağlamında Mecelle’nin 58. maddesinin (Raiyye üzerine tasarruf maslahata menûttur) incelenmesi

Erdoğan Kocagöz

ÖZETİslam Hukuku’nun medeni hukuk alanında ilk kanunlaştırma örneği Mecelle’dir. Mecelle yalnız ülkemizde değil, Tunus, Irak, İsrail, Fas gibi birçok ülkenin de medeni hukukunun oluşmasında ilham kaynağı olmuştur. Çalışmamızın konusunu “Yöneten ve Yönetilen Bağlamında Mecelle’nin 58. maddesinin (Raiyye, yani teb’a üzerine tasarruf maslahata menuttur.) incelemesi oluşturmaktadır.

Erişime Açık

Türkiye’de adli vergi suç ve cezalarının yargı kararları ışığında değerlendirilmesi

Bulduk, Burcu

ÖZETHer devlet, kendi ülkesi içinde vatandaşlarına sunmakla yükümlü olduğu çeşitli görevler üstlenmiştir. Bunların en başlıcaları güvenlik, savunma, sağlık, adalet, eğitim harcamalarıdır. Bu alanlarda verdiği hizmetleri yerine getirebilmek için bir takım har-camalar yapmak zorundadır ki, devletin en büyük gelir kaynağı vergilerdir. Vergiler, devletin hükümranlık yetkisini kullanarak vatandaşlarından kamusal giderlerini fi-nanse etmek amacıyla gelirleri, harcamaları, çeşitli işlemleri ve malları üzerinden al-dığı paralardır. Bu sebeple vergi gelirleri bir devletin kaynakları açısından ve varlığ ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms