Filtreler
Erişime Açık

İşletmelerde kişiler arası iletişim, iş verimliliği ve iş doyumu değerlendirme ölçeği geliştirilmesi

Kına, Barış

ÖZETÇalışma yaşamı kalitesi, bir çalışanın işyeri ile ilgili farklı konulardaki algılamasını ortaya koymaktadır. İşyeri ile ilgili bu algılamaların, çalışanın işinden memnun olma, çalıştığı işletmede uzun yıllar çalışma arzusu ve iş verimliliği üzerinde etkileri olacaktır. Bu araştırmanın amacı, işletmelerde çalışan bireylerin kişilerarasındaki iletişimlerini, iş verimliliği ve iş doyumunu ortaya koyacak değerlendirme ölçeği geliştirilerek, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapmaktır. “İşletmelerde Kişiler Arası İletişim, İş Verimliliği ve İş Doyumu Değerlendirme Ölçeği” hazırlanmıştır. Otuz be ...Daha fazlası

Erişime Açık

Gemi geri dönüşüm sanayiinde örnek bir risk değerlendirmesi

Yıldırım, Yunus Emre

ÖZETRisk değerlendirmesi işletmenin ve çalışanların korunması açısından çok önemli bir parametredir. Bir işletmede potansiyel olarak var olan tehlikeler ancak risk değerlendirme metotlarıyla görünür hale gelmektedirler. Bu görünür hale gelen tehlikeler için kaynağında çözümler üretilir ise işletmenin ve işçilerin iş kazalarından korunması sağlanacaktır. İş kazası minimuma indirilmiş bir işletmede verimlilik, karlılık ve huzur tesis edilmiş olacaktır.Ülkemizde ekonomimize ve istihdamımıza çok büyük katkısı olan gemi geri dönüşüm sanayisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun dokuzuncu m ...Daha fazlası

Erişime Açık

Çimento sektöründe uygulanan iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının incelenmesi ve değerlendirilmesi

Çelik, Naz

ÖZETBetonun en önemli hammaddesi olan çimentonun üretimi, başta inşaat sektörü olmak üzere hazır betonun kullanıldığı tüm alanlarda büyük önem taşır.Çimento, kullanım alanının çeşitliliği nedeni ile, ülkemizde ve dünyada, üretimine en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden birisidir. Bu ihtiyaç da zorlu üretim koşullarında, durmaksızın çalışan fabrikalarda, daha fazla iş kazası ihtimalini beraberinde getirmektedir. Ayrıca çimento üretiminde kullanılan makine ve ekipmanların, büyüklüğü ve çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda fabrikalarda olacak iş kazalarının ciddi sonuçlar doğurabileceği ön görüle ...Daha fazlası

Erişime Açık

Urban regeneration projects in squatter settlements, the case of Izmir, Bayraklı urban regeneration project Gecekondu alanlarında kentsel dönüşüm projeleri, İzmir örneği, Bayraklı kentsel dönüşüm projesi

MERVE ÖZKAN

ABSTRACTUrban regeneration projects studied extensively in the world and Europe is a new subject in Turkey. When we look at the examples in the world, their main focus has always been human-oriented. These types of projects should take into account the city's authentic memory and texture, depending primarily on the physical, social, cultural and economic structure. The theme of the project should be determined considering local, social, cultural and physical principles. Ecological values should be decisive in the project's outset, course and outcome. Regeneration projects can actually be consi ...Daha fazlası

Erişime Açık

Tattoo dye removal using cold athmospheric plasma (CAP) Soğuk atmosferik plazma (SAP) kullanarak dövme boyası silme

ELİF ÇUKUR

ABSTRACTTattoo has been used as a method of self-expression of mankind since ancient times. The tattoo removal process with primitive methods is based on the process of peeling the skin layer on which the tattoo is placed. Besides being used today, laser is preferred by more people. The tattoo removal with laser is based on disintegration into smaller pieces by breaking the target tattoo pigment by absorbing the transmitted beam. It is then transferred to the nearest lymph node or disintegrated by the macrophages by means of blood or lymph circulation. The most common difficulty with laser tat ...Daha fazlası

Erişime Açık

Biomechanics of acetabular fractures with low energy trauma via finite element modeling and analysis Düşük enerji travmalı acetabular kırıklarının sonlu elemanlar modeli ve analizi

SAMET ÇIKLAÇANDIR

The skeletal system undertakes many tasks such as the movement of the body, mineral storage, and protection of soft tissues. Damage to this structure affects human life negatively. Fractures that occur in the human body is damage to mainly to the bone structure and associated surrounding tissues. Therefore, it is necessary to understand how the fractures are formed and the fracture mechanism. Furthermore, the mechanism of fracture is complicated and worthy of investigation. However, the examination of the bone is difficult because it is a structure covered with tissues like veins and muscles. ...Daha fazlası

Erişime Açık

The effect of antibacterial photodynamic therapy on healthy fibroblast and keratinocyte cells Antibakteriyel fotodinamik terapinin sağlıklı fibroblast ve keratinosit hücreleri üzerindeki etkisi

GÜLCE KADIKÖYLÜ

ABSTRACTAntibacterial photodynamic therapy is a treatment that occurs in the presence of light, photosensitizer and oxygen. The photosensitizer reacts with the molecular oxygen in the environment when it is stimulated by light at the appropriate wavelength, causing reactive oxygen species at the end. Reactive oxygen species show high cytotoxic effects on cells and cause necrosis or apoptosis. In recent years, the resistance of bacteria to antibiotics has caused infection treatments to become more difficult. This situation has become a threat to human and animal health. Therefore, antibacterial ...Daha fazlası

Erişime Açık

Carbon based heating elements and their practical applications Karbon bazlı ısıtma elemanları ve pratik uygulamaları

Yavaş, Ahmet

ABSTRACTCarbonaceous materials have attracted a tremendous amount of attention during the last decades due to their outstanding properties for a variety of applications. Among them, carbon fibers are state of the art materials with excellent physical, mechanical, electrical, thermal and chemical properties. Especially the thermal and electrical properties of carbon fibers combined with other prominent characteristics enable them to be employed as an effective heating element. Regarding to this motivation, in this study, it is mainly aimed to fabricate carbon fiber based heating elements and to ...Daha fazlası

Erişime Açık

Investigation of changes in the formation and types of non-metallic inclusions in the steel production process Çelik üretim sürecinde oluşan metal olmayan kalıntıların oluşumu ve değişimlerinin incelenmesi

Bakar, İbrahim

ABSTRACTIt is not possible to produce steel without inclusions as the process for steel production requires. Based on this fact, the researches on clean steel are concentrated on the reduction of inclusions and transformation of inclusions into harmless state by modification. The definition of steel cleanness is related to final product application. Non-metallic inclusion, in the liquid steel, causing many problems and production lost in steel production process and final application. Aluminum killed steels mostly contain Al2O3 and MnS inclusions. Al2O3 inclusions are formed during de-oxidatio ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms