Filtreler
Erişime Açık

Çocuk acil serviste pediatrik ağrı değerlendirme protokolü kullanımının hemşirelerin bilgi ve tutumlarına ve ağrı yönetimine etkisi

Akgün, Tuğçe

ÖZETAmaç: Acil serviste ağrı yönetiminin yetersiz olduğu ve ağrı ile ilgili artan çalışmalara rağmen çocuk acil servislerde ağrı yönetimi ile ilgili eksikliklerin devam ettiği bilinmektedir. Ağrılı acil durumlarda çocukları rahatlatmak, ağrıyı hafifletmek için güncel bilgileri pekiştirmek, sağlık profesyonellerine eğitim vermek ve ağrı protokolleri geliştirip uygulamaya koymak önemlidir. Buradan yola çıkarak planlanan bu çalışmanın amacı çocuk acil serviste “Pediatrik Acil Servislerde Kanıta Dayalı Değerlendirme Protokolü” kullanılmasının hemşirelerin bilgi ve tutumlarına ve ağrı yönetimine et ...Daha fazlası

Erişime Açık

Prematürelere beslenme sırasında uygulanan kanguru bakımı ve prone pozisyonunun rezidü miktarı, yaşam bulguları ve konfora etkisi

Özdel, Deniz

ÖZETAraştırma, Prematürelere beslenme sırasında uygulanan kanguru bakımı ve prone pozisyonunun rezidü miktarı, yaşam bulguları ve konfora etkisini belirlemek amacıyla deneysel olarak yapılmıştır. Araştırma örneklemini, Ocak 2017- Haziran 2017 tarihleri arasında, İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yatan, postnatal 28- 36. haftalar arasında olan, çalışma sırasında 1000 gramın üzerinde olan, stabil yaşam belirtileri olan ve orogastrik sondayla beslenen, alması gereken toplam protein ve enerji miktarının en az 75’ini enteral yoldan karşılayan, an ...Daha fazlası

Erişime Açık

Çocuk yoğun bakım ünitesinde plansız ekstübasyonları önleme kontrol listesi kullanımının plansız ekstübasyon görülme oranına etkisi

Cömert, Murat

ÖZETBu çalışma çocuk yoğun bakım ünitesinde plansız ekstübasyonları önlemekontrol listesi kullanımının plansız ekstübasyon görülme oranına etkisini belirlemek amacıyla yarı deneysel, öncesi-sonrası izlem tasarımı şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemini Ocak - Haziran 2018 tarihleri arasında İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Pediatri Yoğun bakım ünitesinde 0-18 yaş aralığında yatan oral entübe hastalar oluşturmuştur. Araştırma kriterlerini sağlayan 58 oral entübe hasta araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmanın ilk üç aylık ön izlemsürecinde oral entübe olan b ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kök hücre nakli olan çocuk hastalara bakım veren hemşirelere yönelik hazırlanan kanıta dayalı uygulama programının hemşirelerin oral mukozit tanılama durumuna etkisi

Avcı, Şeyda

ÖZETOral mukozit tanılamasının öneminin bilinmesine rağmen, klinik gözlemler hemşirelerin rutin oral mukozit tanılaması izlemlerinde aksaklıklar olduğu yönündedir. Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi Kemik İliği Ünitesinde, Ocak 2017-Haziran 2017 tarihleri arasında, pediatrik kök hücre nakil hastalarına bakım veren hemşirelere yönelik kanıta dayalı uygulama programının oral mukozit tanılama durumuna etkisini incelemek amacıyla yapılan bu çalşma, yarı deneysel, tek grupta, öncesi-sonrası tekrarlı ölçüm tasarımı şeklinde planlanmıştır. Araştırma Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji ...Daha fazlası

Erişime Açık

Çocuk Sağlığı Bağlamında Savaş, Göç ve Pediatri Hemşireliği

Savaş ve beraberinde gelişen göçe maruz kalan çocukların sağlıkları fiziksel, psikolojik ve sosyal açılardan risk altındadır. Mülteci çocuklar; malnütrisyona maruz kalmış, gelişimsel destekten yoksun, bulaşıcı ve ruhsal hastalıklar açısından risk altında, her türlü istismar ve ihmale açık, eğitim hakları ellerinden alınmış, çalışmaya ve suç işlemeye itilmiş durumdadırlar. Pediyatri hemşireleri, çocuk sağlığını tehdit eden sorunların saptanması, çözümünde multidisipliner ve ilgili multisektöriyel iş birliği halinde çalışan en üst düzeyde sağlık bakımı veren, alanında uzmanlaşmış kişilerdir. Sav ...Daha fazlası

Erişime Açık

Çocuk yoğun bakım hemşirelerinin ağrı yönetimine ilişkin bilgi ve deneyimlerinin belirlenmesi

Türkmen, Burçin

ÖZETGiriş-Amaç: Araştırma çocuk yoğun bakım hemşirelerinin ağrı yönetimine ilişkin bilgi ve deneyimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.Materyal-Metod: Araştırma, Ekim 2018-Şubat 2019 tarihleri arasında T.C Sağlık Bakanlığı Medeniyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde yürütülmüştür. Araştırmaya 25 hemşire katılmıştır. Araştırma, tanımlayıcı ve karma desen modelinde bir çalışmadır. Araştırmada sosyodemografik form, PNKAS ölçeği ve araştırmacının oluşturduğu nitel sorular ile veri toplanmıştır. Nitel görüşme formu to ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms