Filtreler
Erişime Açık

Bankacılık sektöründeki kadın çalışanların duygusal zeka düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki: İzmir ili örneği

Doğaner Demirtaş, Müge

ÖZETGünümüz değişen piyasa koşullarında, örgütsel etkinliğe katkı sağlayan dinamiklere sahip olmak, kurumlar için kaçınılmaz bir unsur haline gelmiştir. Bu bağlamda ikamesi olmayan tek üretim faktörü, insan kaynağının sahip olduğu beceriler ve sergilediği davranışlar ayrıca ilgi çekmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada duygusal zeka düzeyinin, rol fazlası gönüllü davranışlar olarak da adlandırılan örgütsel vatandaşlık davranışını etkileyeceği görüşünden hareket edilmiştir. Bu kapsamda çalışmanın teorik bölümünde duygusal zeka ile örgütsel vatandaşlık davranışı kavramları ayrı ayrı ve birbirleriyl ...Daha fazlası

Erişime Açık

İş yerinde yalnızlığın örgütsel bağlılığa etkisi: İzmir'de beş yıldızlı oteller üzerine bir uygulama

Karakuş, Hande

ÖZETGünümüzde rekabet koşullarıyla başa çıkabilmek için işletmeler önlemler almaktadır. Çalışanlarına değer veren işletmeler onları örgüte bağlamak için de birtakım çalışmalar yapmaktalar. Örgütsel bağlılık kavramı, çalışanların işletmelerine katılımlarını ve etkin bir performans sergilemelerinde önemli bir etkiye sahiptir. Örgütsel bağlılık çalışanların performansını arttıran pozitif bir olgudur. Örgütüne bağlı olan çalışanın örgüt ve örgüt içinde çalışma arkadaşlarıyla ilişkileri daha iyi olacaktır ve daha yüksek performans sergileyecektir. Çalışanların işletmedeki performansını etkileyen di ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin örgütsel güven üzerindeki etkisinin belirlenmesine yönelik bir araştırma

Tekin İlhan, Merve

ÖZETÇalışanların zamanlarının büyük bir bölümünü iş yerlerinde geçirmeleri sebebiyle güven duygusunun oluşumu, önemli bir husus olarak göze çarpmaktadır. Diğer bir deyişle, bireylerin yöneticilerine ve örgütlerine karşı duydukları güvenin yüksekliği, gerek çalışan gerekse örgüt sağlığı bakımıdan kritik bir unsurdur. Giderek önemi artan kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kavramı ise, örgütlerin toplumdan ve doğadan aldıklarını geri verme yükümlülüğünden doğmaktadır. Bu bağlamda örgütlerin kurum içi ve kurum dışı paydaşlara karşı sorumlulukları söz konusudur. Söz konusu iki kavramdan hareketle, bu ...Daha fazlası

Erişime Açık

Örgütsel sıkılık ve esnekliğin örgütsel yenilikçilik üzerine etkisi ve dönüştürücü liderliğin aracılık rolü

Kılınç, İsa

ÖZETBu çalışmada, örgütlerin içindeki sıkı ve esnek yapının, örgüt içindeki yenilikçilik kültürüne ve bireysel yenilikçiliğe olan etkisini belirlemek için, sıkı örgüt yapılarında yenilikçi kültür ve bireysel yenilikçilik, örgütsel değişimin gerçekleşebilmesi için dönüştürücü liderin gerekliliği, rolü ve önemi araştırılmıştır. Çalışmada öncelikle teorik temel oluşturulmuş olup, örgüt, yenilik, örgütsel yenilik, yenilikçi kültür, bireysel yenilikçilik, örgütsel sıkılık ve esneklik, liderlik, dönüştürücü liderlik gibi kavramların tanımlarına yer verilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda da yeniliğin ö ...Daha fazlası

Erişime Açık

Örgüt kültürü ve örgütsel iletişim arasındaki ilişkide sosyal medyanın aracılık rolü: Anakent belediyelerinde bir uygulama

Aygün, Şehriban

ÖZETCanlı birer organizma olarak değerlendirilen örgütlerin bu özelliği taşımalarında, birçok unsurun etkisi bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisinin, örgütün bünyesinde ve dış çevresinde bulunan insan unsuru olduğu söylenebilir. İnsan unsuru kendi yapısında bulundurduğu her türlü değer, düşünce, davranış ve alışkanlıkların bir bütünü olan kültürünü, girdiği sosyal sistemlerin içerisine de taşımaktadır. Örgütler de daha çok iç çevresinde bulunan insanların kültürüyle oluşan bir örgüt kültürü yapısına, bu yolla sahip olmaktadır. Bu yapı hemen hemen tüm örgütsel süreçlerle etkileşime girmektedir. ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms