Filtreler
Erişime Açık

Arteria Subclavia ve Ana Dallarının Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (ÇKBT) ile Morfolojik ve Morfometrik Analizi

KEMAL EMRE ÖZEN

Amaç: Bu çalışmada çok kesitli bilgisayarlı tomografi aracılığı ile arteria subclavia’nın (AS) ve dallarının morfolojik ve morfometrik analizinin ortaya konması amaçlanmıştır Gereç ve Yöntem: Çalışmada, 100 hastaya ait bilgisayarlı tomografi anjiografi görüntüleri (100 sağ, 100 sol) incelenmiştir. Varyasyonel vakalar tespit edilmiş, AS’nin ve dallarının orijin noktasındaki çapları ve AS’nin iki tarafta başlangıç noktasında oluşan açılanmaları ölçülmüştür. Bulgular: AS’nin dalları için 13 farklı varyasyon nonlineer tarzda (A0, A1, A6, B0, B1, B2, B3, B4, B5, B7, C0, C1, C7 tipleri) tiplendirilm ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkiye kıyılarında dağılım gösteren syngnathus (syngnathidae) cinsine ait türlerin filogenetik ilişkilerinin belirlenmesi

Bu çalışmada ülkemiz kıyısal deniz ekosistemlerinde bulunan deniz iğnelerinden Syngnathus (Syngnathidae) cinsine ait türlerin detaylı morfolojik özellikleri incelenmiş ve filogenetik ilişkileri araştırılmıştır. Ayrıca taksonomik açıdan statüleri tartışmalı olan bazı türlerin durumları morfolojik ve moleküler teknikler bir arada kullanılarak değerlendirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmada S. abaster, S. acus, S. schmidti, S. tenuirostris ve S. typhle türlerine ait 33 istasyondan toplam 146 birey örneklenmiştir. Fakat kıyılarımızda dağılım gösterdiği bildirilen S. variegatus ve S. phegon türler ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms