Filtreler
Filtreler
Bulunan: 1 Adet 0.002 sn
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [1]
Eser Sahibi [1]
Tür [1]
Yayın Tarihi [1]
Kayıt Giriş Tarihi [1]
Tez Danışmanı [1]
Yayın Dili [1]
Erişime Açık

Çandarlı Körfezi (Aliağa, Yenişakran kıyıları) kıyısal ekosisteminde dağılım gösteren prosobranchia (gastropoda, mollusca) türleri

Aksoy, Özlem

ÇANDARLI KÖRFEZĠ (ALĠAĞA, YENĠġAKRAN KIYILARI) KIYISAL EKOSĠSTEMĠNDE DAĞILIM GÖSTEREN PROSOBRANCHIA (GASTROPODA, MOLLUSCA) TÜRLERĠ ÖZET Bu çalıĢma Çandarlı Körfezi kıyısal ekosisteminde dağılım gösteren Prosobranchia (Gastropoda) türlerini belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu amaçla, denizel örneklemeler Nisan 2013-ġubat 2014 tarihleri arasında, araĢtırma bölgesinde belirlenen 9 istasyondan ve 0,5-5m derinlikler arasındaki çeĢitli biyotoplardan mevsimsel olarak alınmıĢtır. AraĢtırma sonunda, 4 ordo ve 27 familyaya ait 54 gastropod türü ile bu türlere ait toplam 7994 birey tespit ed ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms