Filtreler
Erişime Açık

Ratlarda mental sinir hasarının tedavisinde farklı santrifüj değerleri ile elde edilen trombositten zengin fibrinin (PRF) etkilerinin histolojik olarak incelenmesi

Efeoğlu, Bayram Efe

ÖZETAmaç: Bu çalışmada farklı santrifüj değerleri ile elde edilen PRF’nin sinir hasarı tedavisi üzerinde etkilerinin histolojik olarak incelenmesi amaçlanmıştır.Materyal ve Metot: Bu çalışmada Wistar Albino cinsi 30 rat kulanıldı. Ratlar, kontrol L-PRF ve A-PRF olmak üzere 3 gruba rastgele seçildi. Kontrol, L-PRF ve A-PRF gruplarındaki ratların sol mental sinirinde ezilme tipi hasar oluşturuldu. L-PRF grubunda, ratlardan otolog olarak alınan kandan elde edilen L-PRF hasarlı sinire uygulandı. A-PRF grubunda, ratlardan otolog olarak alınan kandan elde edilen A-PRF hasarlı sinire uygulandı. Dört ...Daha fazlası

Erişime Açık

MENTAL SİNİR YARALANMALARINDA İNTERLÖKİN-1 RESEPTÖR ANTAGONİSTİNİN İNFLAMAZOM VE İNFLAMAZOM REGÜLATÖRLERİNİN ÜZERİNE ETKİLERİNİN İN-VİVO OLARAK İNCELENMESİ

Eynar BERDELİ

Amaç: İnflamazomların ve inflamazom regülatörlerinin mental sinir yaralanmaları üzerindeki kısa ve uzun dönem etkileri gen düzeyinde incelenmiştir. Materyal ve metod: Bu çalışmada Wistar albino her bir ana grupta 8 adet olmak üzere toplam 120 rat kullanılmıştır. Deney grubundaki hayvanların mental sinirleri açığa çıkarılıp ezilme tarzında hasar oluşturuldu. . Denek grubuna IL-1 reseptör antagonisti olan Anakinra subkutan olarak uygulandı. Oluşturulan sinir hasarının erken ve geç dönemde incelenmesi için örnekler 2. Ve 30. günde toplandı.Sakrifikasyon sonrası. İlacın sinir hasarı ön ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms