Filtreler
Erişime Açık

Türkiye'de belediyelerde mali yapının değerlendirilmesi: Sorunlar ve çözüm önerileri

Kızılkaya, Arzu

Özet:Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de bir yerel yönetim birimi olan belediyelerin mali yapısının değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeler sonucunda belediyelerin mali yapısında ortaya çıkan sorunların ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin sunulmasıdır. Bu amaçla yerel yönetim ve yerel yönetimin en önemli birimi olan belediyeler ele alınmıştır. Belediyelerin kaynakları daha etkin ve verimli kullanımı, ekonomik büyümeye ve kalkınmaya olumlu katkı sağlamaktadır. Bunun yanında belediyelerin demokrasinin artırılmasına, hesap verebilirliğin sağlanmasına, şeffaf bir ortamın oluşturulmasına da kat ...Daha fazlası

Erişime Açık

Destinasyonlarda turizm deneyimini zenginleştirmede oyunlaştırmanın strateji olarak kullanımı: Ege Bölgesi illerinin yerel yönetim algısı

Aksoy Dönmez, Gizem

ÖzetBu çalışmanın amacı oyunlaştırmanın kullanımını, yararlarını belirleyerek,destinasyonlarda deneyim zenginleştirme anlamında nasıl kullanılacağının tespit edilmesine yöneliktir. Araştırma kapsamında Ege Bölgesindeki yerel yönetimlerin oyunlaştırma algısı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada görüşme yöntemi ile yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme yönteminin yanında ihtiyaç duyulan konulara ilişkin literatür taraması yapılmıştır. Kavramın yeni olması ve çalışılması bu araştırmayı keşifsel bir çalışma halinde izlemeyi gerektirmiştir. Araştırmada 7 ...Daha fazlası

Erişime Açık

Yerel yönetimlerde karar alma organlarında kadının yeri: İzmir örneği

Manisar, Nesibe Betül

ÖZETBirçok alanda olduğu gibi siyasette de kadınlar erkeklerle eşit düzeyde temsil edilememektedir. Kadınların erkekler ile eşit düzeyde temsil edilebilmesi için öncelikle siyasete katılım için gerekli mekanizmaların işletilmesi gerekmektedir. Yerel yönetimler bu anlamda vatandaşların siyasete katılım süreçlerinin işleyebileceği ilk basamaklardan biridir. Yerel yönetimler, vatandaşlara en yakın hizmet birimi olması, demokrasinin işlemesi için en uygun özellikleri taşıması, temsil ve katılım olanaklarını kolaylaştırması açısından önemlidir. Yerel yönetimler ve yerel siyasetteki kadın oranlarına ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms