Filtreler
Filtreler
Bulunan: 19 Adet 0.002 sn
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [2]
Veritabanı [1]
Yayın Tarihi [6]
Dergi Sayısı [1]
Yayın Dili [2]
Editör/Editörler [1]
Erişime Açık

Wood waste recycling for the production of wood polymer composites Atık ahşapların tekrar kullanımıyla ahşap polimer kompozit üretimi

Türkmen, Muhammet

Özet:Malzeme seçimi günlük yaşantımızda önemli bir role sahip olmasının yanısıra mühendislik uygulamalarında ve tasarımlarında ürün sürdürülebilirliği açısından da önemlidir. Özellikle, çevre dostu malzemelerin önemi günümüzde artmaktadır.Bu bağlamda, endüstriyel uygulama alanları ve eşsiz özelliklerinden ötürü ahşap takviyeli kompozit malzemelerin önemi artmaktadır. Ağaç popüler doğal liflerdir. Bunlar kullanılabilir, yenilenebilir, düşük yoğunlukta, hafif, bulunabilir ve ugyun fiyata sahip olma gibi özelliklerinin yanı sıra tatmin edici mekanik özellikleri onları kompozit üretiminde kullanıl ...Daha fazlası

Erişime Açık

Elektroeğirme yöntemi ile haloysit katkılı biyo-bazlı termoplastik poliüretan nanolif üretimi ve karakterizasyonu

Akın, Ecem

ÖZETBu çalışmada öncelikle haloysit (HST) katkılı biyo-bazlı termoplastik poliüretan(BioTPU) nanoliflerin üretimi amaçlanmıştır. Bu süreçte düzgün morfolojiye sahip nanolif üretimi için gerekli olan polimer çözeltisi ve elektroeğirme parametreleri optimize edilmiştir. Farklı parametrelerde yapılan üretimler sonucunda, en uygun parametreye sahip polimer çözeltisi belirlenerek farklı konsantrasyonlarda haloysit katkılı biyo-bazlı termoplastik poliüretan nanolifleri üretilmiştir. Çalışmalar sırasında, haloysitin lif morfolojisi üzerine etkilerini görmek için elektroeğirme işleminden önce kullanıl ...Daha fazlası

Erişime Açık

Cam elyaf takviyeli yapıştırmalı kompozit bağlantıların eksenel darbe yükleri ve titreşimler altındaki mekanik davranışlarının incelenmesi Investigation of mechanical behaviors of adhesively bonded glass fiber reinforced composite joints under axial impact and vibration

UĞUR KEMİKLİOĞLU

ÖZETKompozitlerin muadil malzemelere göre sergiledikleri üstün özellikleri, bu malzemelerin üretim yöntemlerindeki çeşitliliği ve gelişimi arttırmış, böylece endüstrinin birçok alanında kullanımını yaygınlaştırmıştır. Endüstrinin çeşitli alanlarında yer alan kompozit yapıların konstrüksiyonunda bağlantı elemanı olarak yapıştırıcıların kullanımı artmıştır. Geliştirilen yapıştırıcılar ile birleştirilen kompozit malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek amacıyla, çeşitli deneysel ve analitik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ancak yapıştırıcı ile oluşturulan kompozit bağlantıların, konstrüks ...Daha fazlası

Erişime Açık

Design and implementation of chaotic delta robot mixer system for preparing graphene nanocomposite coating Grafen nanokompozit kaplama hazırlanması için kaotik sistem tabanlı gürbüz delta robot sıvı karıştırıcı tasarımı ve gerçeklemesi

Kavur, Ali Emre

ABSTRACTThis thesis includes design, implementation and polymer nanocomposite mixing application of chaotic system based robust delta robot. Blending fluids is a vital process while preparing coating materials. The most commonly used the coating materials are polymeric materials which need to be blended in non-Newtonian fluids. This process is very critical and harder to achieve a perfectly prepared coating material.To achieve superior blending performance, two different and independent chaotic systems were used to chaotify delta robot-based blender system. One of them was used for chaotificat ...Daha fazlası

Erişime Açık

Huntit ve hidromanyezit mineralleri içeren alev geciktirici kompozitlerin imalatında amonyum polifosfatın sinerjik etkisinin araştırılması Investigations of the synergstic effect of ammonium polyphosphate ın the manufacture of flame retardant composites containing huntite and hydromagnesite minerals

Kuru, Buket

ÖZETBu çalışmada, fosfor-azot bazlı şişen yangın geciktirici sistem ve Türk Huntit/Hidromanyezit mineral kombinasyonundan oluşan alev geciktirici kompozitlerin termal, mekanik ve yanma davranış özellikleri incelendi.Mineral bazlı alev geciktiriciler kullanıldığında kompozitin mekanik performansı gerilediği için fosfor-azot bazlı şişen alev geciktiriciler kullanılarak, alev geciktirici V0 sınıfından ayrılmadan kompozitin mekanik özellikleri iyileştirilmeye çalışıldı. Huntit/hidromanyezit ve fosfor-azot bazlı şişen alev geciktirici katkı karışımları içeren polipropilen bazlı kompozitler, çift vi ...Daha fazlası

Erişime Açık

Surface modification of micronized quartz powders and investigation of additives as filling material in polymer matrix composite materials Mikronize kuvars tozlarının yüzey modifikasyonunun yapılması ve polimer matrisli kompozit malzemelerde dolgu malzemesi olarak incelenmesi

Akyüz, Orhan

SUMMARYThe interfacing compatibility of the matrix material with the filler material in composite materials is one of the most important factors affecting the performance of the composite. A wide variety of chemical methods are applied to increase the interfacial compatibility of the matrix material with the filler material. The most important of all is the surface modification technique, in which surface-active agents are used to reinforce the matrix-filler bond and where a chemical process is applied to the surface of the filler material.This technique is based on the chemical treatment of t ...Daha fazlası

Erişime Açık

Termal yaşlandırma ve termal yorulmanın yapıştırılmış cam fiber/epoksi kompozit malzemelerin mekanik özelliklerine etkilerinin incelenmesi Investıgatıon of effects of thermal ageıng and thermal fatıgue on mechanıcal propertıes of adhesıvely bonded e-glass fıbre/epoxy composıte materıals

Akderya, Tarkan

ÖZETBu tez çalışmasında, termo-oksidatif ve termal-yağ yaşlandırmanın, düşük hızlı düşey darbenin, sıcaklığın ve termal çevrim sebebiyle oluşan termal yorulmanın farklı karakteristik özelliklerdeki epoksi bazlı yapıştırıcılar ile tek bindirmeli olarak yapıştırılmış [0/90]8s oryantasyona sahip cam fiber/epoksi kompozit malzemelerin mekanik, termal ve iç yapısal özelliklerine olan etkileri araştırılmıştır.ABSTRACTIn this thesis, influence of thermo-oxidative and thermal-oil ageing, low-velocity drop impact, high or low operating temperatures, thermal fatigue caused by thermal cycling on mechanic ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kimyasal olarak modifiye edilmiş atık kağıtlardan kompozit üretimi Composite production from chemically modified waste papers

Özhan, Rıza

ÖZETÜlkemizde olduğu gibi sınırlı orman varlığına sahip ülkelerde atık kağıt gibi alternatif lignoselülozik kaynaklara yönenilmesi gerekli bir ihtiyaçtır. Değerli bir lif kaynağı olan atık kağıtların dolgu maddesi olarak değerlendirilmesi kompozit malzeme üretiminde ucuz, sürdürülebilir, bol bulunam bir kaynak olarak ilgi uyandırmaktadır. Bu çalışmada, ilk olarak saçilen atık kağıtların kimyasal bileşimleri tespit edilmiştir. Çalışmanın devamında kağıtlar propiyonik anhidrit ile kimyasal olarak modifiye edilmiştir. Atık kağıtların kimyasal modifikasyonu sonrası 0,55 ile 18,71 arasında değişen ...Daha fazlası

Erişime Açık

Modeling and Design Optimization to Determine the Mechanical Properties of a Recent Composite

Naciye Burcu KARTAL

This study proposes an appropriate optimization model for determining a new composite material's mechanical properties by neuro-regression analysis. This new composite material is obtained by combining hemp and polypropylene fibers. It was developed for the sector of upholstered furniture. First, different multiple regression models have been tried for input and output values. The R2 training, R2 testing, R2 validation, and minimum, maximum values were determined for each model. Then, the stochastic optimization approach is used to predict and optimize the mechanical properties of the new bioc ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms