Filtreler
Erişime Açık

Gebelik: Lenfoma mı, Bebek mi? Bir Olgu Sunumu

Mediastinal Büyük B Hücreli Lenfoma hastalığı genellikle, 30-35 yaş arası genç kadınlarda görülmektedir. Hastalık semptomları arasında öksürük, göğüs ağrısı, dispne, venöz obstruksiyon bulunur. Vena Kava Superior Sendromu olguların %30’unda görülür ve disfaji, ses kısıklığı, frenik sinir paralizisine neden olabilir. Non-Hodgkin Lenfoma gebe olgularda optimal hastalık yönetimi ve bakım, anne ve fetüs sağlığı açısından önemlidir. Gebelikleri sırasında lenfoma tanısına bağlı kemoterapi alan hastalarda, kadın doğum, hematoloji, pediatri, psikiyatri alanlarında çalışan hekim ve hemşirelerin yer ald ...Daha fazlası

Erişime Açık

KEMOTERAPİ TEDAVİSİ ALAN ENDOMETRİUM VE SERVİKS KANSERLİ KADINLARDA DEPRESYON VE BENLİK SAYGISI

SELİN KIZILTAŞ

Amaç: Endometrium ve serviks kanseri yaygın olarak görülen, kadınları birçok açıdan etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmanın amacı kemoterapi tedavisi alan endometrium ve serviks kanserli kadınlarda depresyonun, benlik saygısının ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve depresyon ve benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tiptedir. Araştırma Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinin jinekolojik-onkoloji polikliniği ve kemoterapi ünitesine gelen ve çalışmanın dahil edilme kriterlerini uyan 158 kadın ile ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kemoterapiye Bağlı Bulantı ve Kusmada Akupresür Kullanımı

Kanser, tüm dünyada görülme sıklığı giderek artan önemli bir sağlık sorunudur. Kanser tedavisinde en sık kullanılan yöntemlerden biri olan kemoterapi, ciddi semptomlara yol açabilmekte ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bulantı ve kusma sık yaşanan ve en rahatsız edici semptomlardan biridir. Son yıllarda farmakolojik tedaviler ile tamamen ortadan kaldırılamayan semptomların yönetiminde integratif tıp yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. Akupresür, literatürde uyku kalitesini artırmada, doğum ve kansere bağlı ağrıyı hafifletmede, yorgunluğu, depresyonu ve anksiyeteyi azaltmada ve bula ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms