Filtreler
Erişime Açık

DİZ OSTEOARTRİTLİ OLGULARDA KAS KUVVETİ VE ALT EKSTREMİTE DİZİLİMİNİN OSTEARTRİT ŞİDDETİ, AĞRI, FONKSİYON VE YETİ YİTİMİ İLE İLİŞKİSİ

Aynur ŞAHİN

Giriş-Amaç: Diz osteoartritinin oluşumunda eklem içi dokulara ek olarak eklem çevresi dokular ile birlikte yük taşıyan diğer alt ekstremite eklemlerindeki biyomekanik değişikliklerin etkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle çalışmanın amacı, evre 1 ve evre 2 diz osteoartritli olgularda kas kuvveti ve alt ekstremite diziliminin algılanan osteoartrit şiddeti, ağrı, fiziksel fonksiyon ve yeti yitimi ile ilişkisinin araştırılmasıdır. Materyal-Metod: Çalışmaya 74 diz osteoartritli (Evre 1:37 kişi, Evre 2:37 kişi, yaş: 52,70±7,501 yıl, VKİ: 28,5740±3,59604 kg/m2) katılımcı dahil edildi. Kas kuvveti d ...Daha fazlası

Erişime Açık

Meme Kanseri Cerrahisi Sonrası Ekstremite Hacmi ile Ağrı, Duyu ve Kavrama Kuvveti Arasındaki İlişki

SEVTAP GÜNAY UÇURUM | İLKNUR NAZ GÜRŞAN | DERYA ÖZER KAYA

Amaç: Üst ekstremite hacmindeki artış meme kanseri cerrahisi sonrasında görülen en yaygın komplikasyonlardan biridir ve üst ekstremite fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı meme kanseri cerrahisi sonrası, üst ekstremite hacmi ile ağrı, duyu ve kavrama kuvveti arasındaki ilişkileri araştırmaktı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 44-73 (54,00/50,50-62,00 yıl) yaş arası, meme kanseri tanısı sonrası cerrahi ve onkolojik tedavi almış ve son tedavisini en az üç ay önce tamamlamış 49 katılımcı dahil edildi. Üst ekstremite hacmi Frustum yöntemi ile hesaplandı, ağrı Görsel Analog Sk ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms