Filtreler
Erişime Açık

HEMŞİRELERİN TAM EMZİRMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

İREM GÜNBAY

Amaç: Bu çalışma hemşirelerin tam emzirmeye yönelik görüşlerinin incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Yöntem: Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik yaklaşımla yürütülen çalışma, Nisan 2021- Ocak 2022 tarihleri arasında, İzmir’de bir eğitim araştırma hastanesinin doğum sonu kliniklerinde ve gebe okulunda çalışan 15 hemşire ile yürütülmüştür. Veriler Birey Tanıtım Formu ve Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler araştırmacılar tarafından tümevarım yaklaşımı ve içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Hemşireler, 25-49 yaş aralığında ...Daha fazlası

Erişime Açık

Murathan Mungan'ın romanlarında mekanın poetikası: Fenomenolojik bir deneme The poetics of space in Murathan Mungan's novels: A phenomenological

Gönen, Eylül

ÖZETİnsanın mekân algısında meydana gelen değişimler, sanatı, estetiği ve edebiyatı da etkisi altına almıştır. Psikanalitik kuramın katkısıyla ruhsal durumların daha anlaşılır olmasına imkân sağlayan mekân, insanın iç dünyasını yansıtacak biçimde romana taşınmış fenomenolojik ve analitik bir kategori olması dolayısıyla modern ve postmodern romanın vazgeçilmezi olmuştur. Çalışmamız bir fenomenoloji tezi olmaktan ziyade fenomenoloji felsefesinin edebî bir tür olan romandaki mekân ile ilişkisini ele almaktadır. Bir yorumlama ve analiz metodu olarak tercih ettiğimiz fenomenolojik mekân yaklaşımı, ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms