Filtreler
Erişime Açık

İşletmelerde kişiler arası iletişim, iş verimliliği ve iş doyumu değerlendirme ölçeği geliştirilmesi

Kına, Barış

ÖZETÇalışma yaşamı kalitesi, bir çalışanın işyeri ile ilgili farklı konulardaki algılamasını ortaya koymaktadır. İşyeri ile ilgili bu algılamaların, çalışanın işinden memnun olma, çalıştığı işletmede uzun yıllar çalışma arzusu ve iş verimliliği üzerinde etkileri olacaktır. Bu araştırmanın amacı, işletmelerde çalışan bireylerin kişilerarasındaki iletişimlerini, iş verimliliği ve iş doyumunu ortaya koyacak değerlendirme ölçeği geliştirilerek, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapmaktır. “İşletmelerde Kişiler Arası İletişim, İş Verimliliği ve İş Doyumu Değerlendirme Ölçeği” hazırlanmıştır. Otuz be ...Daha fazlası

Erişime Açık

Ege bölgesindeki alabalık çiftliklerinden yersinia ruckeri izolasyonu ve e-test yöntemi ile duyarlılıklarının belirlenmesi

Renci, Merve

ÖZETYerainia ruckeri’ nin neden olduğu yersiniosis, ERM (Enterik Kızıl Ağız Hastalığı) ülkemizde yaygın olarak görülen, Salmonidae familyasında akut ve kronik olarak seyir gösteren bir enfeksiyondur. Özellikle gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss) duyarlılık gösterdiği bu hastalık yavru alabalıklarda yüksek oranda mortaliteye sebep olmaktadır. Enfeksiyonun tedavisinde, antibiyotiklerin bilinçsiz ve fazla miktarda kullanılması sonucu antibakteriyel direnç gelişir. Bunun sonucunda hastalığın tedavisi ve kontrolü zorlaşır. Hastalıkla mücadelenin gerçekleşmesi için doğru antibiyotiğin, gere ...Daha fazlası

Erişime Açık

Çalışanlarda iş kazası riskine yönelik çalışma ortamı ve demografik değişkenlerin belirleyici etkisinin incelenmesi

Şahin, Cenk

ÖZETBu araştırma, iş kazasına yönelik risk faktörlerinin incelenmesi, çalışma ortamı ve demografik özelliklerin risk faktörü oluşturup oluşturmadığını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.Bu amaç doğrultusunda hazırlanan anket formu, bir elektrik dağıtım firmasında çalışan 440 çalışana uygulanmıştır.Anketlerden elde edilen bulgular, bilgisayar ortamında SPSS 22.0 istatistik bilgisayar programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Bulguların analizinde frekans ve yüzde tanımlayıcı istatistiki bulguların yanında ki-kare ve lojistik regresyon analizine başvurulmuştur.Araştırma sonucunda iş kazas ...Daha fazlası

Erişime Açık

Antimicrobial effect of cold atmospheric plasma to pegdma hydrogel with cell encapsulation tests Soğuk atmosferik plazma ile pegdma hidrojeline antimikrobiyal etki kazandırılması ve hücre çalışmalarının yapılması

Yıldırım, Çağla

ABSTRACTSterilization techniques that are used for polymer based 3D scaffolds are uneffective and changes polymer chemical and mechanical properties. Cold atmospheric plasma is well-known antimicrobial agent that is the fourth state of matter. In this study, antimicrobial effect, cold atmospheric plasma effects on cell viability and polymer structure were investigated as an alternative method for sterilization techniques used in polymer sterilization. Firstly, the antimicrobial effect of cold atmospheric plasma on both bacteria E. coli and S. aureus was determined. Two different antimicrobial ...Daha fazlası

Erişime Açık

Design and implementation of chaotic delta robot mixer system for preparing graphene nanocomposite coating Grafen nanokompozit kaplama hazırlanması için kaotik sistem tabanlı gürbüz delta robot sıvı karıştırıcı tasarımı ve gerçeklemesi

Kavur, Ali Emre

ABSTRACTThis thesis includes design, implementation and polymer nanocomposite mixing application of chaotic system based robust delta robot. Blending fluids is a vital process while preparing coating materials. The most commonly used the coating materials are polymeric materials which need to be blended in non-Newtonian fluids. This process is very critical and harder to achieve a perfectly prepared coating material.To achieve superior blending performance, two different and independent chaotic systems were used to chaotify delta robot-based blender system. One of them was used for chaotificat ...Daha fazlası

Erişime Açık

Isparta ili Yenişarbademli ilçesinin ekoturizm potansiyelinin swot analizi aracılığıyla belirlenmesi The potential of ecotourism in Isparta Yenişarbademli determination related to partnership by swot analysis

Tatkan, Ayşe

ÖZETDünyada yaşanan değişimlerle birlikte turizmin çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratması, farklı turizm arayışlarına sebep olmuş doğal kaynakların öncelikli kullanıldığı, sürdürülebilirlik yaklaşımları gündeme gelmiştir. Ekoturizm çevrenin korunması ve yerel halkın refahını önceleyen, doğal alanlara yapılan çevreye duyarlı seyahatler olarak ele alınmaktadır.Yenişarbademli, Beyşehir Gölü’nün batısında Toros dağlarının kuzey uzantısı olan Anamas Dağları ile bütünleşmiş Isparta ilinin, doğal ve kültürel zenginliklere sahip şirin bir ilçesidir. Bu araştırmanın amacı, Yenişarbademli’nin ekoturiz ...Daha fazlası

Erişime Açık

Afet sonrası barınma alanlarının mekansal analizi ve Seferihisar örneğinde konteyner kent tasarımı

Dayanır, Hande

ÖZETAfetler en genel tanımıyla insanlar için fiziksel, sosyal, ekonomik ve psikolojik kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylardır. Afetlerin ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleşeceğinin tahmin edilememesi de karşımıza önemli bir sorun olarak çıkmaktadır. Bu nedenle afet sonrasında afetzedelerin ne tür ihtiyaçları olabileceğinin bilincinde olunması gerekmektedir. Afetzedelerin tekrar gündelik hayatın akışına ayak uydurabilmeleri adına onların ihtiyaçlarının temin edilebilmeleri ...Daha fazlası

Erişime Açık

Doğal pigment kaynaklarının paslı çiklitlerin (iodotropheus sprengerae) renklenmesi üzerine etkileri

Akpınar, Melikşah Dilcan

ÖZETÇalışmada 180 adet ortalama 0,88 ± 0,46 gr ve 3,27 ± 0,52 cm paslı çiklit (Iodotropheus sprengerae) kullanılmış olup, balıklar 15 adet olacak şekilde akvaryuma rastgele dağıtılmıştır. Deneme üç tekerrürlü olup 4 yem grubu çalışılmıştır. Balıklar DK kontrol grubu pigment maddesi içermeyen yemle, DA 50ppm astaksantin içeren yemle, DB kontrol grubu yemine 50 ppm kuşburnu bitkisi ilave edilen yemle, DH kontrol grubu yemine 50 ppm hibiskus bitkisi ilave edilen yemle 50 gün boyunca günde 2 kez beslenmiştir. Deneme sonunda balıkların FCR (yem dönüşüm oranı), SGR (spesifik büyüme oranı), YTO (yem ...Daha fazlası

Erişime Açık

Design and development of the composite hydrogen storage tanks by using stochastic optimization methods Yüksek basınçlı kompozit hidrojen depolama tanklarının stokastik optimizasyon yöntemleri kullanılarak tasarlanması ve geliştirilmesi

Ozan Ayakdaş

ABSTRACTIn this thesis, there are five main objectives: (i) To calculate stress and strain components based on CLPT for only composite (Type IV and Type V) and aluminum-composite (Type III) pressure vessels (ii) To determine the burst pressure based on Classical Laminated Plate Theory and first ply failure theories for the cylindrical part of the Type III and Type V composite pressure vessels (iii) to compare the analytically calculated burst pressure values with the experimental and Finite Element Methods results in the literature (iv) to propose optimum stacking sequences designs for Type II ...Daha fazlası

Erişime Açık

Akşehir’in ekoturizm potansiyelini ve SWOT analizini belirlemeye yönelik bir araştırma

Türkütanıt, Meltem

ÖZETEkoturizm etkinlikleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaktadır. Bu etkinlikler ile kaynak yaratılmakta, ekosistem korunmakta, yerel ve ulusal düzeyde sosyal ve ekonomik gelişme sağlanmaktadır. Ekoturizm içerisinde doğayı tahrip etmeden yapılan, eğlenmeye, dinlenmeye ve öğrenmeye yönelik birçok faaliyet bulunmaktadır. Bunların düzenlenmesinde, sahip olunan tarihi ve kültürel varlıklar ile eşsiz doğal güzellikler önemli rol oynamaktadır. Ülkemizin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin olduğu önemli yerlerden biri de Konya’nın Akşehir ilçesidir. Bu araştırmanın amacı, Akşe ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms