Filtreler
Erişime Açık

Production and characterization of althea officinalis L. (marshmallow) fiber reinforced polyester composites = Althea officinalis L. (hatmi) lifi katkılı polyester kompozitlerin üretimi ve karakterizasyonu

Kılınç, Ahmet Çağrı

ALTHEA OFFICINALIS L. (HATMİ) LİFİ KATKILI POLYESTER KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÖZET Bu çalışmada Althea Officinalis L. (Hatmi) lifleri polyester kompozitler üretilmesinde takviye malzemesi olarak kullanılmıştır. Althea officinalis l. bitkisi Mordoğan, İzmir'den (Türkiye) toplanmıştır. Lif eldesi suda havuzlama ve kimyasal (NaOH) çıkarım ile yapılmıştır. Çıkarım işleminin ardından althea liflerin mekanik, ısıl ve morfolojik özellikleri incelenmiştir. Liflerin kristalinite indeksi Rigaku Dmax-2200-PC XRD (X-ışını difraktometresi) kullanılarak; liflerin yüzey morfolojisi ve komp ...Daha fazlası

Erişime Açık

Production and characterization of 316L and 316L/SİC hollow fiber membranes sintered in various atmospheres Farklı atmosferlerde sinterlenmiş 316L ve 316L/SİC içi boş fiber membranların üretimi ve karakterizasyonu

Şahin, Ezgi

ÖZETPaslanmaz çelik içi boş fiber membranlar, çevre, kimya ve atık arıtma endüstrilerinde gaz ve sıvı ayrıştırmaları veya partikül filtresi olarak kullanılır. Seramik içi boş fiberlerin yük kapasitesi ve kırılganlığı bu uygulamalar için bir sorundur. Son 5 yılda özellikle paslanmaz çelik membranlarla ilgili çalışmalar artmış ve 300 MPa ve üzeri eğilme mukavemetine, iyi gaz geçirgenliğine ve filtrasyon performansına sahip malzemeler üretilmiştir. Bu tezin amacı, farklı toz boyutlarında, kompozit içeren farklı kompozisyonlarda ve farklı sinterleme atmosferlerinde (argon ve azot/hidrojen) içi boş ...Daha fazlası

Erişime Açık

Investigation of the adhesive-bonded aluminum-polyamide hybrid joints Yapıştırıcı ile birleştirilmiş alüminyum-poliamid hibrit bağlantıların incelenmesi

Batıkan Kandemir, Miray

ABSTRACTToday, environmentally friendly, high-strength and lightweight engineering materials are becoming increasingly important for the automotive and aviation industries. For this purpose, it is critical to combine different materials correctly and to create a reliable hybrid structure. Adhesives have a huge market share among the joining methods due to their low-stress concentration, high formulation possibility, good fatigue resistance, and sealing advantages. However, surface properties and surface treatments play an active role in determining joint performance. In this thesis, the effect ...Daha fazlası

Erişime Açık

Glucose biosensor applications based on graphene foam/α-Fe2O3 nanocomposite Grafen köpük/α-Fe2O3 nanokompozit tabanlı glukoz biyosensör uygulamaları

Hano, Harun

ABSTRACTThree-dimensional graphene foam (GF) is used as a practical substance due to its high electrical conductivity and high surface area in many advanced applications. Moreover, hematite (α-Fe2O3) nanowires play a significant role in sensitivity and selectivity of biosensors by increasing the surface area of nanocomposite structures. Therefore, a hierarchical GF/α-Fe2O3 nanocomposite structure was developed in this thesis with superior properties for the construction of an enzymatic glucose biosensor.Characterizations of the obtained structure were carried out by using Raman Spectroscopy, X ...Daha fazlası

Erişime Açık

Surface modification of micronized quartz powders and investigation of additives as filling material in polymer matrix composite materials Mikronize kuvars tozlarının yüzey modifikasyonunun yapılması ve polimer matrisli kompozit malzemelerde dolgu malzemesi olarak incelenmesi

Akyüz, Orhan

SUMMARYThe interfacing compatibility of the matrix material with the filler material in composite materials is one of the most important factors affecting the performance of the composite. A wide variety of chemical methods are applied to increase the interfacial compatibility of the matrix material with the filler material. The most important of all is the surface modification technique, in which surface-active agents are used to reinforce the matrix-filler bond and where a chemical process is applied to the surface of the filler material.This technique is based on the chemical treatment of t ...Daha fazlası

Erişime Açık

Mürekkep uygulanabilir biyokompozit ambalaj filmlerinin geliştirilmesi

Kavas Akarca, Tuba

ÖZETGünümüzde ambalaj sektöründe, ince filmler, plastikler ve biyobozunur olmayan mürekkepler kullanılmaktadır. Bu filmler ve mürekkepler sentetik polimer ve reçinelerden oluşmaktadır. Yalnız bu sentetik yapıların doğada mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılması oldukça zordur. Bu doğrultuda doğada daha kolay parçalanabilecek biyobozunur materyallere ihtiyaç duyulmaktadır. Tez çalışmasında ambalaj sektöründe yaygın kullanımı olan polietilen (PE) ve kitosan (Ch) polimerleri kullanılarak biyokompozit ambalaj filmleri elde edilmiştir. Kitosan içeren biyokompozit filmler (PE/Ch) ile sektörde kul ...Daha fazlası

Erişime Açık

Electrochemically modified carbon fibers as an active mass additive in enhanced flooded lead acid battery Elektrokimyasal olarak modifiye edilmiş karbon fiberlerin güçlendirilmiş sulu kurşun asit akülerde aktif malzeme katkısı olarak kullanılması

Turhan, Alper

ÖZETKurşun asit akü elektrotlar, kurşun oksidin sülfürik acid ile karıştırılmasıyla elde edilir. İlaveten, bazı karbon türevleri ve bazı polimer fiberler, aktif malzeme etkinliğini arttırmak ve plakaların mukavemetinin arttırılması için pastaya eklenir. Onlarca yıldır, birçok araştırmacı tarafından akülerin şarj olma kabiliyetini arttırmak için çeşitli karbon türevleri aktif katkı malzemesi olarak çalışılmıştır. Karbon bakımından zengin yüzeyler aktif malzemede iletken bir köprü oluştururken aynı zamanda yüzeyin elektrokimyasal etkinliğini de arttırır. Bu nedenle, aktif malzeme içine karbon il ...Daha fazlası

Erişime Açık

Investigations of mechanical and flammability properties of hdpe reinforced flame retardant additives including antimony trioxide Antimon trioksit içeren alev geciktirici katkılı yüksek yoğunluklu polietilen’in mekanik ve alevgeciktiricilik özelliklerinin incelenmesi

Engin, Berk

ÖZETGünümüzde, Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)’nin, kimyasal direnç, kolay üretim tekniği, termal ve elektriksel yalıtımı, yüksek mukavemet/yoğunluk oranı gibi özelliklere sahip olmasından olayı yaygın bir kullanım alanı mevcuttur. Ancak HDPE, içerdiği karbon ve hidrojenden dolayı son derece yanıcıdır, HDPE'nin yangına karşı dayanıklılığını geliştirmek için uygulanabilecek bazı Alev Geciktirici takviye işlemlerivardır. Bu çalışmada Antimon Trioksit (Sb2O3) içeren iki farklı tipte ticari AlevGeciktirici masterbatch belli oranlarda HDPE matrise takviye edilmiştir. Bu şekilde HDPE matris örne ...Daha fazlası

Erişime Açık

Effect of natural fiber wastes on polyolefin and thermoplastic based materialsDoğal elyaf atıkların poliolefin ve termoplastik malzemeler üzerindeki etkisi

Yaşar, Fadıl Anzer

Özet:Küresel çevre sorunları, biyo-temelli malzemelere olan ilginin artmasına neden olmuştur. Yenilenebilir hammaddelere odaklanmak, biyolojik olarak parçalanabilir veya makul bir maliyette geri dönüştürülebilir malzemelerle uğraşmayı sağlayabilir.Çevre dostu malzemelere olan talebin artması ve geleneksel liflerin maliyetini azaltma isteği sonucunda, birçok doğal lif kompoziti geliştirilmiştir.Keten, kenevir, muz,pamuk, hindistan cevizi, sisal ve jüt gibi doğal lifler bilim ve teknoloji ile uğraşan kişilerin tüketim malları, düşük maliyetli konutlar ve diğer sivil yapılardaki uygulamalar için ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms