Filtreler
Erişime Açık

NİĞDE EKOTURİZMİNDE YEREL HALKIN EKOTURİZME YÖNELİK BİLİNÇ ALGISI

Kadriye Ece Ecemiş

Yerel topluluğa daha sürdürülebilir olan alternatif geçim kaynağı sağlayarak topluluk gelişimine yardımcı olan ekoturizmin amacı, gezginlere ekolojik bir deneyim yaşatan, ekolojik çevreyi koruyan ve ekonomik fayda sağlayan, başta biyolojik çeşitlilik olmak üzere kaynakları korumak ve kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamaktır. Bu çalışmada Niğde ilinin ekoturizm potansiyeli ve yerel halkın ekoturizme yönelik bakış açısının incelenmesi amaçlanmıştır. Niğde; doğal güzellikleri, kültürel varlıkları ve termal kaynakları ile turizm açısından önemli bir yere sahiptir. Niğde, tarihsel anlamda ...Daha fazlası

Erişime Açık

Alternatif bir ekoturizm faaliyeti olarak kuş gözlem turizmi açısından Muğla ili incelemesi

Çorba, Cansu

Özet:Kuş gözlemciliği, doğaya kuşların dünyasından bakmayı sağlayan bir doğa aktivitedir. Ekoturizm türlerinden olan kuş gözlemciliği hobiye dayalı bir açık alan rekreasyonu faaliyeti olarak da tanımlanabilir. Bu aktivite kuşların doğal yaşam ortamlarından seslerinin dinlenmesi, dürbün ya da teleskop gibi araçlar kullanarak gözlemlenmesi ile gerçekleştirilir. Kuş gözlemciliği yapmak amacıyla bir bölgeden diğer bölgelere giden turisteler, hem konaklama hem yeme-içme hem ekipman dolayısıyla seçilen bölgeye de kazanç sağlayacaktır. Örnek olarak 2006 yılında kuş gözlemciliğinin ABD ekonomisine kat ...Daha fazlası

Erişime Açık

Doğa Okulları : Ekoturizm bağlamında bir inceleme ve Türkiye için pilot okul önerisi

Çocuklarda fiziksel aktivenin sağlık açısından önemi çok fazladır. Çocukların okullarda teneffüs aralarında ve beden derslerinde fiziksel aktivite yapmak için kısıtlı zamanları olmasından dolayı fiziksel aktivite için yeterli fırsatı bulamamaktadırlar. Hızla gelişen teknolojiler, hızla büyüyen şehirler ve modern yaşam standartlarının etkisi sonucunda doğadan ve doğal yaşam koşullarından hızla uzaklaşan nesiller bu oluşumun etkisi olarak modern yaşamın getirdiği kolaylıkların olumsuz birer yansıması olarak daha az sosyal, öz güven ve bireysel güçlerinden daha az haberdar, fiziksel olarak daha a ...Daha fazlası

Erişime Açık

Anıt ağaçların flora turizmi için önemi, Aydın Çine ve Karpuzlu ilçeler anıt ağaç varlığına yeni ilaveler

Gül, Özge Öykü

ÖZETEkoturizm doğanın farkındalık yaratıp korunarak gözlenmesine, yöre insanının kültürel yaşamı içinde ekonomik olarak desteklenmesine hizmet eden bir turizm türüdür. Bu bağlamda ekoturizmin doğru anlaşılması çok önemlidir. Öncelik doğanın örüntüleriyle bir bütün olarak algılanıp korunmasıyla başlar. Flora turizmi bu noktada devreye girerek doğayı yakından gözlemleme, anlama imkânı tanır.Flora turizmi, sayısız bitki türü barındıran ülkemiz için de giderek önemkazanmaktadır. Flora turizmi içinde özel bir yere sahip olan anıt ağaçlar tarihetanıklık etmiş olması ve boyutsal anlamda emsallerinden ...Daha fazlası

Erişime Açık

Buca Kaynaklar ekoturizm potansiyeli

Güngör, Selim

Ekoturizm dünyada ve ülkemizde hızla gelişmektedir. Doğaya saygılı ve yerel halkın refahını yükseltmeye yönelik, sürdürülebilir seyahat olması ile günümüz koşullarında diğer turizm uygulamalarını geride bırakmaya adaydır. Ekoturizm, eğer iyi planlanır ve uygulanırsa, ekoturistler, yerel halk, genel ve yerel yönetimler, ekoturizm işletmeleri ve seyahat acenteleri, doğal ve kültürel kaynakların korunmasında üzerine düşeni yaparsa, ülke ekonomisine katkıda bulunabilir. Çevre kaynaklarının korunması ekoturizm aktivitelerinin sürekliliği açısından önemlidir. Sürdürülebilirlik için, doğal ala ...Daha fazlası

Erişime Açık

Sürdürülebilir ekoturizm: her zaman mümkün mü?

Nalınçak, Seyyide

ÖZETEkoturizm, doğal çevrenin ve yerel kültürlerin sürdürülebilirliği doğrultusunda turizm faaliyetlerinden fayda sağlama amacı taşımaktadır. Ekoturizm kavramı Türkiye'de yeni tanınmaya başlayan bir kavram olup, resmi kurumların ekoturizm sürdürülebilirliği için gerekli düzenlemeleri henüz yeterli düzeyde gerçekleştirmediği görülmektedir. Ancak son yıllardaki olumsuz uygulamalar, ekoturizm felsefesinin sorgulanmasına ve yeni alternative arayışlarına yol açmıştır. Kavramsal olarak içeriğinde sürdürülebilirliği barındırmasına rağmen ekoturizme alternative olarak sürdürülebilir ekoturizm kavramın ...Daha fazlası

Erişime Açık

İzmir-Ödemiş Civarı Ekoturizm Potansiyeli

Seda BUĞDAY

Bu makalede, İzmir İli Ödemiş ilçesini ve civarındaki ekoturizm potansiyelini belirlemek için elde edilen bulgularla ve seyahatler sonucu yapılan gözlemlerle ilçenin ekoturizm potansiyelinin var oluşu incelenmektedir. Ödemiş ilçesi köklü tarihi geçmişi, doğası ve kültürü ile İzmir ilinin önemli bir turizm rotası haline gelmiştir. Tüm bahsedilecek olan bu özelliklerin yanında kendine has yemek kültürü ve çeşitliliği ve de bütünüyle yerel halka sağlayabileceği sosyoekonomik fayda ile de ekoturizm potansiyeli oldukça fazla olan bir ilçemiz olduğundan bahsedilmektedir. In this research, the existe ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkiye’de karayolu ulaşımına kapalı mekanlarda doğa yürüyüşü turizmi güzergah standartlarının belirlenmesi: Kemalpaşa Mahmutdağı ekoturizm planlama alanı örneği

Bu çalışmamızda ki amaç; doğa yürüyüş güzergahları için standartlar geliştirerek,“İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Mahmutdağı mevkiine ait amenajman planında ekoturizm faaliyet alanları olarak ayrılan kısımları, EKOTURİZM-FP yaklaşımıyla planlamak ve yönetim esaslarını tespit etmek, böylece yöre ve çevresinde yaşayan halkın (hatta zaman içinde ulusal ve uluslararası ekoturistik faaliyetler kapsamında bütün insanlığın) faydasına sunarak onların bu alanlardan sağlık, spor, sosyal, kültürel ve ekonomik girdiler bağlamında çok yönlü yararlanmasını düzenlemektir. Türkiye'de henüz karayolu ulaşımına ka ...Daha fazlası

Erişime Açık

Urla ekoturizm potansiyelinde Bademler Köyü

Ekoturizm dünyada ve ülkemizde hızlı gelişmektedir. Doğaya saygılı ve yerel halkın refahını yükseltmeye yönelik sürdürülebilir bir turizm şeklidir. Eğer iyi planlanır ve uygulanırsa bu yapı yerel yönetimler, işletmeler ve seyahat acentaları ile birlikte doğal ve kültürel kaynakların korunması üzerinde etkili olur. Bu da ülke ekonomisine faydalı olacaktır. Ülkemiz ekoturizm açısından çok zengin bir potansiyele sahip olup sürdürülebilirlik konusunda devamlılık arz edebilmesi doğanın ve çevrenin korunmasına bağlıdır.

Erişime Açık

Ekoturizm potansiyeli İzmir Çiçekli Köy örneği

Sevinç, Mustafa Samet

Özet:Bu çalışmada İzmir ilinde bulunan Çiçekli Köy'ün ekoturizm potansiyelinin, potansiyel değerlendirmesi ve mevcut kullanımının pozitif ve negatif yönlerinin neler olduğu, sürdürülebilir bir planlamanın nasıl olması gerektiği konusunda hipotezler oluşturulmuştur. Bu oluşum ekoturizmin paydaşları ve gerekli teknik konular dikkate alınarak bu tarz alanların plan dahilinde yönetilmesi gerek görülmüştür. Ayrıca burada yapılan alternatif turizm etkinliklerinin ekoturizm kapsamında değerlendirilip plan dahilinde onlar için de çalışma yapılması gerekliliği oluşmaktadır. Ancak kitle turizmden bu bağ ...Daha fazlası

Erişime Açık

Sürdürülebilir ekoturizm uygulamaları ve potansiyel belirlemeye yönelik geri dönüşüm ve çevre yönetim stratejileri : İzmir Karaburun örneği

Taşdemir, Salih

Bu çalışmada, yerel halkın refah düzeyine olumlu katkı sağlayan eko turizm faaliyetlerinin, İzmir ili Karaburun ilçesi için bir imkan olup olmadığı arastırılmıstır. Karaburun ilçesinin doğal ve kültürel mirasının belirlenmesi çalısmaları, eko turizm kavram ve kapsamı içinde kalmak sartı ile arazi çalısmaları, yerel halk ve yöneticiler ile görüsmeler ve literatür taraması gerçeklestirilmistir. Bu arastırmalar sonucunda, Karaburun ilçesinin eko turizm uygulamaları için zengin bir potansiyele sahip olduğu görülmüs ve Karaburun için uygulanma imkanı olan eko turizm faaliyet türleri belirtil ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms