Filtreler
Erişime Açık

Alternatif bir ekoturizm faaliyeti olarak kuş gözlem turizmi açısından Muğla ili incelemesi

Çorba, Cansu

Özet:Kuş gözlemciliği, doğaya kuşların dünyasından bakmayı sağlayan bir doğa aktivitedir. Ekoturizm türlerinden olan kuş gözlemciliği hobiye dayalı bir açık alan rekreasyonu faaliyeti olarak da tanımlanabilir. Bu aktivite kuşların doğal yaşam ortamlarından seslerinin dinlenmesi, dürbün ya da teleskop gibi araçlar kullanarak gözlemlenmesi ile gerçekleştirilir. Kuş gözlemciliği yapmak amacıyla bir bölgeden diğer bölgelere giden turisteler, hem konaklama hem yeme-içme hem ekipman dolayısıyla seçilen bölgeye de kazanç sağlayacaktır. Örnek olarak 2006 yılında kuş gözlemciliğinin ABD ekonomisine kat ...Daha fazlası

Erişime Açık

Sürdürülebilir ekoturizm: her zaman mümkün mü?

Nalınçak, Seyyide

ÖZETEkoturizm, doğal çevrenin ve yerel kültürlerin sürdürülebilirliği doğrultusunda turizm faaliyetlerinden fayda sağlama amacı taşımaktadır. Ekoturizm kavramı Türkiye'de yeni tanınmaya başlayan bir kavram olup, resmi kurumların ekoturizm sürdürülebilirliği için gerekli düzenlemeleri henüz yeterli düzeyde gerçekleştirmediği görülmektedir. Ancak son yıllardaki olumsuz uygulamalar, ekoturizm felsefesinin sorgulanmasına ve yeni alternative arayışlarına yol açmıştır. Kavramsal olarak içeriğinde sürdürülebilirliği barındırmasına rağmen ekoturizme alternative olarak sürdürülebilir ekoturizm kavramın ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkiye’de karayolu ulaşımına kapalı mekanlarda doğa yürüyüşü turizmi güzergah standartlarının belirlenmesi: Kemalpaşa Mahmutdağı ekoturizm planlama alanı örneği

Bu çalışmamızda ki amaç; doğa yürüyüş güzergahları için standartlar geliştirerek,“İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Mahmutdağı mevkiine ait amenajman planında ekoturizm faaliyet alanları olarak ayrılan kısımları, EKOTURİZM-FP yaklaşımıyla planlamak ve yönetim esaslarını tespit etmek, böylece yöre ve çevresinde yaşayan halkın (hatta zaman içinde ulusal ve uluslararası ekoturistik faaliyetler kapsamında bütün insanlığın) faydasına sunarak onların bu alanlardan sağlık, spor, sosyal, kültürel ve ekonomik girdiler bağlamında çok yönlü yararlanmasını düzenlemektir. Türkiye'de henüz karayolu ulaşımına ka ...Daha fazlası

Erişime Açık

Ekoturizm potansiyeli İzmir Çiçekli Köy örneği

Sevinç, Mustafa Samet

Özet:Bu çalışmada İzmir ilinde bulunan Çiçekli Köy'ün ekoturizm potansiyelinin, potansiyel değerlendirmesi ve mevcut kullanımının pozitif ve negatif yönlerinin neler olduğu, sürdürülebilir bir planlamanın nasıl olması gerektiği konusunda hipotezler oluşturulmuştur. Bu oluşum ekoturizmin paydaşları ve gerekli teknik konular dikkate alınarak bu tarz alanların plan dahilinde yönetilmesi gerek görülmüştür. Ayrıca burada yapılan alternatif turizm etkinliklerinin ekoturizm kapsamında değerlendirilip plan dahilinde onlar için de çalışma yapılması gerekliliği oluşmaktadır. Ancak kitle turizmden bu bağ ...Daha fazlası

Erişime Açık

Akşehir’in ekoturizm potansiyelini ve SWOT analizini belirlemeye yönelik bir araştırma

Türkütanıt, Meltem

ÖZETEkoturizm etkinlikleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaktadır. Bu etkinlikler ile kaynak yaratılmakta, ekosistem korunmakta, yerel ve ulusal düzeyde sosyal ve ekonomik gelişme sağlanmaktadır. Ekoturizm içerisinde doğayı tahrip etmeden yapılan, eğlenmeye, dinlenmeye ve öğrenmeye yönelik birçok faaliyet bulunmaktadır. Bunların düzenlenmesinde, sahip olunan tarihi ve kültürel varlıklar ile eşsiz doğal güzellikler önemli rol oynamaktadır. Ülkemizin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin olduğu önemli yerlerden biri de Konya’nın Akşehir ilçesidir. Bu araştırmanın amacı, Akşe ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms