Filtreler
Erişime Açık

A research on tour guides’ use of emotional labor and the relationship between their job satisfaction and burnout levels: the sample of İzmir

İrigüler, Feray

In today’s highly competitive business environment, employees are expected to display positive attitudes and emotions as it affects the service quality and volume of business of a company. In hospitality industry, where customer employee encounter is occured intensely, comprehension of emotional labor is significant as it is directly related with employees’ well being and performance. Emotional labor is defined as employee’s ability to conform their outward behavior to display the appropriate emotions for a wage and the job nature of tour leaders demand a high degree of emotional labor. Tour g ...Daha fazlası

Süreli Ambargo

HEMŞİRELERİN BAKIM VERME SÜRECİNDE DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARI İLE ETİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

SEVİL HAMARAT TUNCALI

Amaç: Bu araştırma, hemşirelerin hemşirelik bakımı sırasında duygusal emek davranışları ile etik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile gerçekleştirildi. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı, kesitsel tipte planlandı. Araştırmanın evrenini Ege Üniversitesi Hastanesinde görev yapmakta olan toplam 1001 hemşire; örneklemini ise klinik ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan 222 gönüllü hemşire oluşturdu. Veriler Mayıs 2021-Eylül 2022 tarihleri arasında “Hemşire Tanıtım Formu”, “Hemşireler İçin Duygusal Emek Davranışı Ölçeği (HDEDÖ)” ve “Hemşirelik Bakımında Etik Tutum Ölçeği (HBETÖ)” kul ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms