Filtreler
Erişime Açık

DİYABETLİ BİREYLERİN ÖZ-YÖNETİM ALGISINA GÖRE KENDİNİ DÜZENLEME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Simge ÖNAL DUGAN

Amaç: Bu araştırma, diyabetli bireylerde öz-yönetim algısının kendini düzenleme davranışları üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı-ilişki arayıcı olarak yapılmıştır. Metod-Yöntem: Araştırma, google anket formu ile online yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini, Ağustos 2020- Ekim 2020 tarihleri arasında gönüllü olarak araştırmaya katılan, araştırma dahil edilme kriterlerine uyan 59 diyabetli birey ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma öncesi etik kuruldan, araştırmanın yapılacağı kurumdan gerekli izinler ve diyabetli bireylerden onam alınmıştır. Veriler, Sosyo-Demografik Bilgi Formu ...Daha fazlası

Erişime Açık

Pima İndians Diabetes Veri Kümesi İle Makine Öğrenmesi Yöntemleri Kullanılarak Sınıflandırılması İşlemi

Ömür AYCİBİN

Diyabet dünya genelinde görülme oranı giderek artan, yaygın sağlık sorunlarından biridir. Kronik bir hastalık olan diyabet kontrol altına alınmadığı takdirde göz, kalp, böbrek gibi birçok organda tahribata ve ölümlere neden olabilmektedir. Diyabetin erken teşhisi oluşabilecek komplikasyonları önleme ve yaşam kalitesini arttırma açısından önemlidir. Medikal alanda yaygın kullanılan makine öğrenmesi teknikleri farklı hastalıkların teşhisinde uzmanlar için zeki birer karar destek sistemi rolü üstlenmektedir. Bu çalışma, diyabetin erken teşhisine yönelik olarak 5 farklı makine öğrenmesi tekniği il ...Daha fazlası

Erişime Açık

Diyabetik Ayakta Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Kullanımı: Literatürün Gözden Geçirilmesi

BERNA NİLGÜN ÖZGÜRSOY URAN

Diyabet görülme sıklığı ve yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle tüm dünyada önemi giderek artan kronik bir hastalıktır. Diyabette, pankreasın yetersiz insülin üretmesi veya üretilen insülini vücudun etkin olarak kullanamamasına bağlı olarak diyabetik ayağı da içeren birçok komplikasyon gelişir. Diyabetik ayak yarasının iyileştirilmesinde tıbbi tedavinin yeri önemlidir. Tedavi; doğru antibiyotik seçimi, cerrahi girişimler, yara debridmanı, revaskülarizasyonun sağlanması, rekonstrüksiyon, yara bakımı, metabolik kontrol, ayağın yüklenmesini azaltma ve negatif basınç uygulamalarını içerir. Bu lit ...Daha fazlası

Erişime Açık

Diyabetik nöropatik ağrının depresyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi

Gökmen, Sibel

Amaç: Bu çalışma; diyabetik nöropatiye bağlı ağrının depresyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapıldı. Materyal ve Method: Araştırma; Mart/2016-Mayıs/2016 tarihleri arasında, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Endokrinoloji Kliniği ve Dâhiliye Polikliniği’nde gerçekleştirildi. Veri toplama aracı olarak; Diyabetli Birey Tanılama Formu, LANSS (Leeds Nöropatik Semptom ve Bulgu Değerlendirme Testi), Beck Depresyon Ölçeği (BDI), Yaşam Kalitesi Ölçeği EORTC QLQ-C30 kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirk ...Daha fazlası

Erişime Açık

DİYABETLİ BİREYLERE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN YAPAY ZEKÂ TABANLI MOBİL SANAL ASİSTANIN MALİYET, ETKİNLİĞİ HASTANEYE YATIRILMA ORANI, ÖZBAKIM VE HİPOGLİSEMİ ÜZERİNE ETKİSİ

Gökşen POLAT

Amaç: Bu çalışma diyabetli bireylere yönelik geliştirilen yapay zekâ tabanlı mobil sanal asistanın maliyet, hastaneye yatırılma oranı, özbakım ve hipoglisemi üzerine etkisini incelemek amacıyla deneysel olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın verileri Haziran 2022- Haziran 2023 tarihleri arasında İzmir ilindeki iki özel hastanenin Endokrinoloji Polikliniği ve diyabetli bireylerin kayıtlı olduğu bir diyabet derneğinde toplanmıştır. Örneklem sayısı Power 0,80 alınarak minumum n:122 bulunmuştur. Randomizasyon ile girişim ve kontrol grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Araştırma örneklemi vefat ve mal ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms