Filtreler
Erişime Açık

Öğretmenlerin Nicel ve Duygusal Talep Algılarının Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi

Savaş Benler

Tükenmişlik sendromu son yıllarda çalışma hayatı için önemli bir sorun haline gelmeye başlamıştır. Çalışanların ve işverenlerin işyerindeki beklentileri ve bu beklentilerin karşılanma düzeyleri bu sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. İş yerindeki stres düzeyi ve ilerleyen dönemlerde tükenmişlikte etkili olan iş ve iş yerine ilişkin özellikler iş talepleri olarak bilinmektedir. İş taleplerinin ve iş stresinin etki ettiği mesleklerden biri de öğretmenliktir. Öğretmenlerin hem nicel hem de duygusal talep algılarının düzeyi oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin nicel ve duygusa ...Daha fazlası

Erişime Açık

A research on tour guides’ use of emotional labor and the relationship between their job satisfaction and burnout levels: the sample of İzmir

İrigüler, Feray

In today’s highly competitive business environment, employees are expected to display positive attitudes and emotions as it affects the service quality and volume of business of a company. In hospitality industry, where customer employee encounter is occured intensely, comprehension of emotional labor is significant as it is directly related with employees’ well being and performance. Emotional labor is defined as employee’s ability to conform their outward behavior to display the appropriate emotions for a wage and the job nature of tour leaders demand a high degree of emotional labor. Tour g ...Daha fazlası

Erişime Açık

İzmir’de çalışan evde bakım hemşirelerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi

Yurtsever, Nilgün

Bu araştırma İzmir ili sınırları içinde kamu, belediye ve özel kuruluşların evde bakım merkezi/birimlerinde evde bakım hemşiresi olarak çalışan hemşire, ebe ve sağlık memurlarının iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı ve ilişkisel olarak yapılmıştır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden çalışanların tamamı alınmıştır (N:71). Veri toplamada Bilgi Formu, Minnesota Doyum Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Evde bakım hemşiresi olarak çalışanların hemşire (%64.8), ebe (%22.5) ve sağlık memuru (%12. ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms