Filtreler
Patience, Acceptance of Diversity, and Compassionate Love in Nursing Care

Makale | 2021 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi6 ( 2 ) , pp.99 - 107

Amaç: Bu “çalışmanın amacı; hemşirelik öğrencilerinde sabır, farklılıkları kabul ve duyarlı sevgi düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemek ve bu kavramlara ilişkin öğrencilerin görüşlerini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Türkiye’de bir üniversitenin hemşirelik bölümündeki 240 öğrenci ile karma yöntem kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada veriler; Bilgi Formu, Sabır Ölçeği, Farklılıkları Kabul Ölçeği ve Duyarlı Sevgi Ölçeği kullanılarak toplanmış olup, bu kavramlara ilişkin öğrencilerin görüşlerini belirlemek için 12 öğrenci ile bireysel görüşme yapılmıştır. Bulgular: Duyarlı Sevgi Ölçeği ile Sabır Ölçeği ve Farklılıkları Kabul . . . Ölçeği arasında istatistiksel olarak pozitif anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Ayrıca, bireysel görüşmeler sonucunda “Sabırlı olmak hemşirenin yararınadır”, “Farklılıkları kabul etmek hemşireliğin yararınadır” ve “Duyarlı sevgi insanlığın yararınadır” temaları ortaya çıkmıştır. Sonuç: Sabırlı olmak, diğer bireylerin farklılıklarını kabul etmek ve onlara karşı sevgi hissetmek; hemşireler, hemşirelik mesleği ve insanlık için bazı faydalar sağlayabilir. Öğrencilerin sabır, farklılıkları kabul etme ve duyarlı sevgi düzeylerinin arttırılması pozitif katkı sağlayabilir. Bu nedenle, hemşire eğitimciler öğrencilerin bu husustaki gereksinimlerini belirlemeli ve bunları müfredata entegre etmelidirler. Objective: Aim of this study to examine the relationship between the level of patience, acceptance of diversity, and compassionate love among nursing students, and to determine students’ views on these concepts. Material and Method: This mixed-method study was conducted with 240 students in a nursing school in Turkey. Data were collected using an Information Form, the Patience Scale, the Acceptance of Diversity Scale, and the Compassionate Love Scale, and individual interviews were conducted with 12 students to determine the students’ view on these concepts. Results: A statistically positive significant relationship was determined between the Compassionate Love Scale and the Patience Scale and the Acceptance of Diversity Scale. In addition, as a result of individual interviews, the themes “Being patience is for the benefit of a nurse”, “Acceptance of diversity is for the benefit of nursing”, and “Compassionate love is for the benefit of humanity” emerged. Conclusion: There are some of the benefits of patience, acceptance of diversity, and compassionate love for nurses, nursing, and humanity. Increasing students’ patience, accepting differences, and compassionate love levels can contribute positively. Therefore, nurse educators should identify students’ needs in this regard and integrate them into the curriculum Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms