Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 4 Adet 0.000 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.

Filtreler
Araştırmacılar
Kalem sûresi'nin bağlaşıklık ögeleri açısından tahlili

Sarı, Fatih

Yüksek Lisans | 2020 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu çalışmamız Kur'ân-ı Kerîm'in Kalem Sûresi'nde yer alan bağlaşıklık ögelerini ele almayı amaçlamaktadır. Dilbilimin bir dalı olarak metinleri bütünsel bir bakış açısıyla incelemeyi hedefleyen metindilbilim, metin olan ile metin olmayanı ayırt eden çeşitli ölçütler ileri sürmektedir. Bu ölçütlerden biri de bağlaşıklık olup çeşitli ögelerle sağlanmaktadır. Bu ögeler de gönderim, değiştirim, eksiltili yapı, bağlama edatları ve sözcüksel bağlaşıklık olmak üzere beş tanedir. Çalışmamızın amacı, Kalem Sûresi'ni metindilbilimsel bir bakış açısıyla analiz ederek sûredeki bağlaşıklık ögelerini tespit etmek ve bu yöntemin Kur'ân'ın tefs . . .ir ve yorumuna katkısını dikkatlere sunmaktır.ABSTRACTThis study aims to address the interrelatedness elements of the Qur'an of the Quran. Aiming to examine texts from a holistic perspective as a branch of linguistics, text linguistics offers various criteria that distinguish between text and non-text. One of these criteria is cohesion and is provided with various elements. These items are five, reference, substitution, ellipse, conjuncton and lexical cohesion. The aim of our study is to analyze Sura al-Qalam from a text linguistic point of view, to determine the correlation elements in the field and to present the contribution of this method to the interpretation and interpretation of the Qur'an Daha fazlası Daha az

İmam Şâfiî'inin şiirinde inşâî cümleler (İlmü'l-Meânî açısından tahlili)

Yılmaz, Muhammed

Yüksek Lisans | 2020 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETİmam Şâfiî bir İslam hukuku âlimi olmakla birlikte iyi de bir şairdir. Her ne kadar şairlik yönü güçlü olsa da o hep bir fakih olarak tanınır. Hakkındaki çoğu araştırma onun fakihlik yönünü ele alır ve şairliğini ihmal eder. İmam Şâfiî şairliği yönüyle Arap edebiyatçıları ve dilbilimcilerinden pek çok övgüye mazhar olur. Şiirlerinde çeşitli konuları net ifadelerle aktarır ve mesajlarını toplumun her kesimine ulaştırır. Bunun nedeni ise İmam Şafiî'nin şiirlerinde sade bir dil ve anlaşılır bir üslup kullanmasıdır. Şiirlerinde almış olduğu Kur'ân, hadis, dil ve edebiyat eğitiminin etkisi açıkça görülmektedir. Şiirlerinde, sözcük se . . .çiminde ki titizlik ve anlam derinliği okuyucusunu içine çeken bir yapıya sahiptir. İmam Şâfiî'nin şiirleri, konu bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Şiirlerinde genel olarak inanç, hikmet, ahlak, adap, nasihat, tasavvuf, züht, ilim, eğitim, hayat tecrübeleri gibi farklı konuları ele almaktadır. Şiirlerinde ele aldığı konular bize onun insan ve toplum için sanat anlayışını benimsediğini gösterir. Anlaşılır bir dil, yalın bir ifade ile söylemiş olduğu şiirleri Arap dilini bilen herkese hitap edecek bir sadeliğe sahiptir. Üç bölümü içeren araştırmamız neticesinde onun şiirlerinde genel olarak inşâî yapılara çokça yer verdiğini ve bu yapıları sadece hakiki anlamında değil, nasihat, öğüt, kınama, yerme vb. mecâzî anlamlar için de kullandığı tespit edildi.ABSTRACTImam Shafii is a good poet as well as he is a good wise of Islamic law. Imam Shafii is a good poet, although he is a scholar of Islamic law. Although his poetic aspect is strong, he has always been known as a jurist. Most of the studies on him take the jurisprudence aspect of him and neglect his poetry. Imam Shafii received many praises from Arab literati and linguists for his poetry. He conveys various topics in his poems with clear expressions and conveys his messages to all segments of the society. The reason for this is that Imam Shafii uses a plain language and an understandable style in his poems. The influence of the Quran, hadith, language and literature education he received is clearly seen in his poems. The meticulousness and depth of meaning in the choice of words in his poems have a structure that attracts the reader. Imam Shafii's poems have a rich variety in terms of subject. In general in his poems It deals with different subjects such as belief, wisdom, morality, adaptation, advice, sufism, asceticism, science, education and life experiences. The subjects he deals with in his poems show us that he has adopted the understanding of art for man and society. His poems he sang with an understandable language and a simple expression have a simplicity that will appeal to anyone who knows the Arabic language. As a result of our research, which includes three chapters, it is stated that his poems generally include constructional structures and these structures are not in their real sense, but advice, advice, condemnation, criticism, etc. we've seen it use it for metaphorical meanings Daha fazlası Daha az

Abdullah B. Revâha’nın şiirlerinde eşdizimler

Çelebi, Ömer

Yüksek Lisans | 2021 | Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETDilbilimin bir dalı olarak metinbilim, metinleri bütünsel bir bakış açısıyla ele almayı hedefler ve bir metnin metin olmasını sağlayan çeşitli ölçütler ileri sürer. Bu ölçütlerden bağlaşıklık ölçütü, gönderim, değiştirim, eksiltili yapı, bağlama edatları ve sözcüksel bağlaşıklık gibi öğelerle sağlanmaktadır. Sözcüksel bağlaşıklık ise tekrar ve eşdizim ile temin edilmektedir. Eşdizimler bir metnin anlaşılması ve yorumlanması hususunda metnin okuruna önemli kolaylıklar sunmaktadır. İşte bu çalışma Abdullah b. Revâha’nın şiirlerinde yer alan eşdizimleri ele almayı amaçlamaktadır.ABSTRACTAs a branch of linguistics, textual science a . . .ims to treat texts from a holistic perspective and proposes various criteria that enable a text to be text. Among these criteria, the cohesion criterion is provided with items such as reference, substitution, elliptical structure, context prepositions and lexical cohesiveness. Lexical cohesion is ensured by repetition and collocation. Collocations provide significant convenience to the reader in understanding and interpreting a text. Here is this study Abdullah b. Revâha's It aims to deal with the collocations in poems Daha fazlası Daha az

AXSIS - Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi'nde arama yaparken:

- Arama alanına arayacağınız kelime veya kelimeleri girin.
- Arama sonucunda gelen listeyi daraltmak için kelime sayısını artırınız. Arama motoru birden fazla kelime varsa ikisininde geçtiği kayıtları getirir.
- Aramalarda büyük-küçük harf ayrımı yoktur. (Dizinler Türkçedir. Türkçe dışındaki kelime aramalarında I karakterinin küçüğünün i olmayacağını aklınızda bulundurunuz.)
- Kelime içinde geçen bazı harflerden emin değilseniz, o karakterin esnek olduğunu belitmek için ?(tek harf), *(çok harf) kullanınız.
- Aramalarda kelime kökü esas alınır. Örnek; kitap kelimesi arandığında kitap, kitaplar, kitaplık, kitabın, kitapçı vb sonuçlar da listelenir.
- Eğer aramanın bire bir eşlenmesi isteniyorsa çift tırnak içide arayınız.
- Aralık aramaları harf ve sayı karışık ise { } karakterleri içinde, Örnek;{başlangıç ... bitiş} eğer aradığınız aralık sayılardan ibaret ise köşeli parantez kullanınız, Örnek;[1926 ... 2015]
- Arama sonuçlarından bazı kelimeleri içeren kayıtları elemek istiyorsanız o kelimenin başına - karakterini yazınız, o kelime geçen kayıtlar listeden elenir.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.